vrijdag 9 december 2016

Europees Parlement maakt alsnog haast met visum

Het Europese Parlement stemt mogelijk al volgende week woensdag over de 'noodremprocedure' die geldt na afschaffing van de visumplicht voor Oekraïene en Georgië. Voor komende dinsdag staat een debat over het eerder deze week bereikte compromis dat het mogelijk maakt om de visumplicht tijdelijk toch weer in te voeren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Een dag later is de stemming. Lukt het niet om 's woensdag al tot een stemming te komen - er is een drukke vergaderagenda, zo vlak voor het kerstreces - dan wordt die doorgeschoven naar de eerste vergaderweek van het Europese Parlement in januari. Eerder was gemeld dat de 'noodremprocedure' en de afschaffing van de visumplicht op de voorlopige agenda stonden voor woensdag 18 januari.

Stemt het Europese Parlement er mee in, dan moeten de Europese Raad (van de premiers van alle leidstaten) en de Europese Commissie er nog hun eindoordeel over vellen. Gebeurt dat, dan gaat er nog weer een maand over heen voordat het visum definitief van tafel gaat.

Bron: Interfax

donderdag 8 december 2016

VN: 9.733 doden, 22.720 gewonden in de Donbas

Er zijn volgens de Verenigde Naties inmiddels 9.733 mensen om het leven gekomen tijdens het oorlogsconflict in Oost-Oekraïne. Ook zijn er 22.720 gewonden geteld. Dat blijkt uit een rapportage van de Verenigde Naties over de mensenrechtensituatie in de Donbas van half augustus tot half november. In het rapport wordt ook melding gemaakt van 164 burgerslachtoffers - doden en gewonden in deze drie maanden.

De cijfers hebben zowel betrekking op Oekraïense soldaten, pro-Russische rebellen en burgers aan weerszijden van de frontlijn. Eergisteren maakte het Oekraïense leger bekend dat inmiddels 3.046 soldaten zijn gesneuveld en 10.753 soldaten verwondingen hebben opgelopen.

Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties gaat uit van meer dan 2.000 burgerslachtoffers sinds het begin van het conflict. Daarbij zijn ook de 298 passagiers en bemanningsleden van vlucht MH17 inbegrepen. Het aantal gewonde burgers moet volgens de VN ergens tussen de 6.000 en 7.000 liggen.

Bron: Unian

EU-ambassadeurs eens met 'noodrem' visumplicht

De permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) van de lidstaten bij de Europese Unie hebben vanmorgen ingestemd met het compromis ten aanzien van de 'noodremprocedure' als de visumplicht voor Oekraïne en Georgië wordt afgeschaft. Is geen visum meer nodig om door het Schengengebied te reizen, dan is het toch mogelijk dat op verzoek van één of meer lidstaten aan de Europese Commissie wordt gevraagd om de visumplicht tijdelijk weer in te voeren als sprake is van een grote toestroom van buiten de EU.

Wordt zo'n aanvraag gedaan, dan heeft de Europese Commissie een maand de tijd om een besluit te nemen over het tijdelijk weer invoeren van de visumplicht. Valt dat besluit, dan geldt de visumplicht weer met onmiddellijke ingang. Het gaat dan om een periode van negen maanden waarbinnen het land waarvoor de visumplicht weer geldt maatregelen kan nemen om de uitstroom naar de EU te beperken. Uiterlijk na zeven maanden besluit de Europese Commissie over een eventuele verlenging van de heringevoerde visumplicht met nog eens achttien maanden.

Het compromis moet nog worden voorgelegd aan het Europese Parlement die de kwestie voor 18 januari op de (voorlopige) agenda heeft staan. Daarna is het aan de Europese Raad, bestaande uit de premiers van alle 28 lidstaten, om het finale besluit te nemen.

Bron: 112

Twintig aanvallen op posities Oekraïense leger

De pro-Russische rebellen hebben gisteren twintig aanvallen uitgevoerd op posities van het Oekraïense leger. Er werd met 120 millimeter mortieren geschoten op soldaten bij Sjirokine en met 82 millimeter mortieren op die bij Krasnohorivka. De Oekraïense posities in Slavne en Pavlopil kwamen onder vuur te liggen van granaatwerpers. In de omgeving van Donetsk gebruikten de rebellen 122 en 152 millimeter artillerie om Viodiane te beschieten, terwijl tegen soldaten bij Verchniotoretske 82 en 120 millimeter mortieren werden ingezet.

Volgens de separatisten zijn gisteren zeker dertien woningen in een buitenwijk van de stad Donetsk verwoest bij een aanval van het Oekraïense leger. Daarbij zou 122 millimeter artillerie zijn gebruikt. Ook meldt het persbureau DoniNews van de separatisten dat een chemische fabriek aan de rand van de stad Avdiivka is beschoten door het leger. Er zou brand zijn uitgebroken. Het is een opvallend bericht, aangezien juist het leger al sinds januari het industrieterrein van Avdiivka verdedigt tegen aanvallen van de rebellen.

Bij de aanvallen raakten drie Oekraïense soldaten gewond.

Bronnen: Ukrinfor, DoniNews

Oekraïne wil 228 separatisten vrijlaten

Oekraïne is bereid om 228 separatisten ruilen tegen 42 Oekraïense burgers en soldaten, maar de separatisten in Donetsk zijn volgens de Oekraïense onderhandelaar Irina Herasjtsjenko slechts bereid om acht gevangenen vrij te laten. De separatisten in Loehansk doen nog moeilijker: zij zeggen maar zes gevangenen te hebben en die te willen ruimen voor 440 van hun mensen.

Wel lijkt het mogelijk te worden gemaakt om brieven en pakketjes naar de gevangenen te sturen. Hierover lijkt gisteren overeenstemming te zijn bereikt tijdens het periodieke overleg van de Contactgroep in Minsk.

De Contactgroep kwam geen stap verder met de nieuwe doorlaatpost bij Zolote van en naar het door de separatisten bezette gebied in de provincie Loehansk. ''Ze weigeren opnieuw om deze doorlaatpost te openen, nog steeds met allerlei vage verhalen waarom dat niet kan'', zegt Herasjtsjenko hierover. De doorlaatpost zou komende zaterdag open moeten gaan. Op woensdag 21 december komt de Contactgroep weer bijeen in de Wit-Russische hoofdstad.

Bronnen: Interfax, Censor.net

AIV wil 'ja' van Rutte tegen Oekraïneverdrag

De invloedrijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dringt er bij de regering op aan om in te stemmen met het Oekraïneverdrag. Daarmee zou het 'nee' van het referendum genegeerd worden. De Volkskrant schrijft dat het in de lijn der verwachting ligt dat premier Rutte het advies van de AIV wil overnemen. Het kabinet is wettelijk verplicht om te reageren op adviezen van de AIV. Het advies van de AIV komt overeen met het standpunt dat premier Rutte tot nu toe innam in deze kwestie.

"Als Nederland het verdrag verwerpt, dan wordt dit door de Russische president Poetin gezien als zwakte van Europa en dat kan hem aanmoedigen om de destabilisatie van Oekraïne te intensiveren", aldus de voorzitter van de AIV, Jaap de Hoop Scheffer. Daarnaast doet oud-secretaris-generaal van de NAVO een beroep op de solidariteit van de Nederlanders met de Oekraïners.

De Hoop Scheffer zegt dat het AIV zich realiseert dat er een politiek lastige situatie is ontstaan, maar dat het kabinet en de Kamer niet verplicht zijn de uitkomst van het referendum op te volgen. "Diverse partijen keren zich tegen het verdrag. Ze zullen elk hun eigen afweging moeten maken.'' Wel vindt de voorzitter het beter als multilaterale verdragen zoals het Oekraïneverdrag in de toekomst niet meer worden voorgelegd in een referendum. "Dit soort beslissingen is gecompliceerd; het is buitengewoon ingewikkeld om alle belangen af te wegen."

Op 15 december moet Rutte met een laatste poging proberen een deal te sluiten in Brussel zodat het verdrag doorgang kan vinden.

Bron: NU.nl

woensdag 7 december 2016

Porosjenko: EU vindt compromis visumplicht

De Europese Unie heeft volgens president Petro Porosjenko een compromis bereikt over de 'noodremprocedure' die een voorwaarde is gaan vormen voor het afschaffen van de visumplicht voor Oekraïne en Georgië. Hij noemt het ''bemoedigend nieuws'' dat hij van enkele EU-leiders te horen heeft gekregen.

De 'noodremprocedure' is bedoeld om de visumplicht tijdelijk weer in te voeren bij een te grote toestroom van buiten de EU, een extra voorwaarde die door enkele lidstaten is gesteld nadat Oekraïne eerder al voldeed aan maar liefst 144 voorwaarden. Dat er nu een compromis is bereikt, betekent niet dat de visumplicht snel wordt afgeschaft. Het Europese Parlement heeft de kwestie pas op 18 januari op de agenda staan als 'voorlopig agendapunt'.
Bron: Unian