zaterdag 31 maart 2012

Actie tegen doden straathonden 'om EK'

Zo'n 300 actievoerders zijn zaterdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev de straat opgegaan tegen het doden van straathonden. De honden worden 'opgeruimd' in de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal komende zomer in het Oost-Europese land. De demonstranten riepen leuzen als 'ja voor sterilisatie, nee tegen moord'.

De actievoerders, van wie velen hun eigen hond hadden meegenomen, scandeerden dat het voetbalkampioenschap niet over de lijken van straathonden mag plaatsvinden. Ze eisten dat president Viktor Janoekovitsj met wetten komt om de honden te beschermen.

Duizenden Oekraïense zwerfhonden zijn het afgelopen jaar gedood. Lokale dierenbeschermers, maar ook activisten uit het buitenland, hebben boos gereageerd en willen dat de honden in een asiel worden ondergebracht.

Bron: ANP

Duitsland wil handelsakkoord EU niet tekenen

Het Duitse parlement denkt er voorlopig niet over om het vrijdag gesloten handelsakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne goed te keuren. Dat heeft voorzitter Gunther Kirchbaum van de commissie voor Europese aangelegenheden van de Bondsdag laten weten in een interview dat door de Deutsche Welle is uitgezonden. Volgens Kirchbaum lijdt het geen twijfel dat de EU en Oekraïne nader tot elkaar komen, maar dan wel een democratisch Oekraïne.

Daar schort het nu aan, aldus de Deutse parlementariër zijn de veroordelingen van de oud-ministers Joelia Timosjenko en Joeri Loetsenko 'slechts het topje van de ijsberg'. Hij constateert dat eerdere democratische ontwikkelingen door de regering-Janoekovitsj ongedaan worden gemaakt.

Het Oekraïne waarmee Duitsland volgens Kirchbaum zaken wil doen, moet ''een onafhankelijke justitie hebben, betrouwbare wetgeving en vrijheid van meningsuiting. De huidige intimidatiepogingen zijn niet acceptabel. Er zou meer ruimte moeten zijn voor niet-gouvernementele organisaties''.

Een conflict rond Nico Lange, de directeur van de Konrad-Audenauer Stichting in Oekraïne, zonder opgaaf van reden de toegang tot het land werd ontzegd door de staatsveiligheidsdienst SBU. "Dit was een duidelijk signaal richting de niet-gouvernementele organisaties in Oekraïne dat de autoriteiten niet aarzelen om ook buitenlandse organisaties aan te pakken. Voor ons is dit onacceptabel."

Kirchbauw zei over het stimuleren van democratische ontwikkelingen in Oekraïne dat de autoriteiten dit niet voor Duitsland moeten doen of voor de EU, "maar vooral voor de Oekraïners".

Bron: Kyiv Post

'Janoekovitsj zet oppositie systematisch buitenspel'

Voorzitter Wilfried Martens van de Europese Volkspartij (EPP) heeft vrijdag geëist dat de Oekraïense regering zo snel mogelijk gehoor geeft aan de motie die de parlementaire vergadering van de Raad van Europa eind januari aan nam. In die motie wordt opgeroepen tot vrijlating van oud-premier Joelia Timosjenko die een gevangenisstraf van zeven jaar uitzit wegens machtsmisbruik. De EPP is de grootste politieke partij binnen Europa.

Martens reageerde op een rapport van de internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House, met als belangrijkste conclusie dat de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj systematisch bezig is de oppositie onschadelijk te maken in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van eind oktober.  Dan gaat het niet alleen om Timosjenko en de eveneens tot een langdurige gevangenisstraf veroordeelde oud-minister Joeri Loetsenko.

Ook andere politieke leiders zaten volgens Freedom House, al dan niet tijdelijk, achter de tralies in 2011, inclusief negen aanvoerders van demonstraties tegen de nieuwe belastingwetgeving en tenminste veertien nationalisten die betrokken waren bij het vernielen van een monument voor de Sovjet-leider Stalin.

Verder meldt Freedom House dat betogingen tegen de vervolging van Timosjenko en andere oud-bewindslieden door de autoriteiten met veel machtsvertoon van de politie werden omgeven en soms onmogelijk gemaakt.

De media hebben volgens de mensenrechtenorganisatie ook steeds meer moeite om onafhankelijke berichtgeving te brengen. "De Grondwet garandeert vrijheid van meningsuiting, maar de belangrijkste media zijn in handen van rijke zakenmensen met allerlei politieke belangen. Ook oefenen lokale overheden vaak druk uit op de media. De omstandigheden waaronder journalisten hun werk moeten doen zijn verslechterd sinds Janoekovitsj' aantreden als president."

Daarbij wordt aangetekend dat 69 procent van de Oekraïners z'n of haar nieuws krijgt via de televisie en die biedt de laatste tijd minder alternatieve standpunten, open discussies en visies van deskundigen.

Bron: Novinite, RIA Novosti

Veel Oekraïners zien llegaal downloaden als noodzaak

De meeste Oekraïners voelen er niets voor om te betalen voor muziek, films, e-boeken en software die via internet gedownload kunnen worden. Oproepen om dat wel te doen, worden vooral gezien als een lobby voor de belangen van grote bedrijven. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Research & Branding Group.

Slechts 9 procent van de ondervraagden bleek bereid te betalen. De anderen vinden het allemaal te duur, ze kunnen of willen er niet voor betalen. Van de ondervraagden bleek 48 procent de mening toegedaan dat betaald downloaden er voor zorgt dat veel informatie en kennis onbereikbaar voor ze is.

Tegelijkertijd blijkt sprake van verdeeldheid of het sluiten van downloadsites als EX.UA door de overheid wel zo'n verstandig besluit is. Eén op de vier vindt van niet, één op de vijf vindt van wel.

Bron: Ukraine Business Online

vrijdag 30 maart 2012

Korolovska profileert zich als kopstuk oppositie

Korolevska everywhere, but is she going anywhere?
Natalia Korolovska. Foto: Kyiv Post
Haar gezicht is te zien op billboards in Kiev en veel andere Oekraïense steden. Ook siert die de covers van magazines, ze komt vaker in televisieshows en nieuwsprogramma's dan de meeste andere politici van de oppositie. Tegelijkertijd weten de meeste Oekraïners niet wie Natalia Koroloveska nu eigenlijk is. Peilingen geven aan dat slechts 1,3 procent van de kiezers haar steunt als ze zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap.


De 36-jarige Koroloveska maakte tot begin deze maand deel uit van de parlementsfractie van het Blok van Joelia Timosjenko's Moederlandpartij. Door haar tomeloze ambities en haar welhaast nog tomelozer inzet om Timosjenko uit de gevangenis te krijgen, volgens critici enkel om zich te profileren, zorgde ze voor argwaan bij haar fractiegenoten. Die zagen kans haar uit de fractie te werken toen ze niet meestemde bij een motie van de oppositie. Volgens Korolevska was dat omdat haar stemkaart even tevoren gestolen bleek te zijn.

Korolevska was aanvankelijk parlementslid van de Moederlandpartij, maar die verruilde ze in december voor de Sociaal-Democratische Partij aan, een marginale groepering die ze onlangs omdoopte in Voorwaarts Oekraïne! En nu probeert ze zichzelf bij de kiezer bekend te worden door een kapitaalverslindende reclamecampagne. Tot nu toe dus zonder succes, gezien het magere resultaat in de peilingen.

Politicoloog Andrei Bisjenko van het Razoemkov Center verwacht er ook weinig heil van. "Een intensieve reclamecampagne leidt niet automatisch tot iemands populariteit." Anderen zeggen dat het tijd kost om het vertrouwen van de bevolking te winnen, nadat die jarenlang loze beloften zijn gedaan. Het volk wil geen verkiezingsbeloften, maar resultaten zien.

Directeur Volodimir Paniotto van het Internationaal Instituut voor Sociologie zegt dat Korolovska veel concurrenten heeft. "Er woedt een onderlinge strijd binnen de oppositie."

Intussen doen ook al geruchten de ronde dat Korolevska betaalt voor media-aandacht. News One kwam begin maart met een geluidsband waarin zij een commercieel medewerker van de omroep probeerde over te halen om geld aan te nemen in ruil voor aandacht. Korolevska heeft dit ontkend. Dat gebeurde ook met de speculatie dat zij in het geniep banden zou hebben met president Viktor Janoekovitsj en dat zij daardoor zo vaak in de media te zien en te beluisteren is.

Bron: Kyiv Post

Loetsenko wil zijn partij fuseren met Moederlandpartij

De Partij voor de Verdedigers van het Moederland van Joeri Loetsenko wil fuseren met de Moederlandpartij van Joelia Timosjenko. Dat heeft Loetsenko vrijdag laten weten aan de afgevaardigden van het elfde congres van de Moederlandpartij. Omdat de oud-minister van Binnenlandse Zaken in de gevangenis zit, liet hij deze boodschap tijdens het congres voorlezen door zijn broer Sergei. "Ik zie dit als de weg naar de overwinning. Niet die van de betrokken partijen, maar de overwinning van het gezonde verstand. De overwinning van de waarheid, van Oekraine en de Oekrainers."

Loetsenk benadrukte dat ook nauwe samenwerking met andere partijen nodig is, zoals met de Beweging voor Verandering, Oedar en andere partijen die deel uitmaken van het Comite tegen de Dictatuur. Hij riep al deze partijen op om met een gezamenlijke kandidaat te komen voor de burgemeestersverkiezing in de hoofdstad, voor het voorzitterschap van het parlement en in een later stadium voor het presidentschap.

De kans dat Loetsenko en Timosjenko meedoen aan de komende parlementsverkiezingen wordt met de tijd kleiner. De oud-bewindslieden zitten respectievelijk vier en zeven jaar vast wegens machtsmisbruik gedurende hun ambtsperiode.

Bron: Interfax-Oekraine, Ukrinform

Europese rapporteurs bezorgd om gezondheid Loetsenko

De rapporteurs van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa hebben donderdag een strijdbare Joeri Loetsenko gesproken. Marietta de Pourbaix-Lundin en Mailis Reps bezochten de oud-minister in zijn cel in het huis van bewaring in Kiev waar hij al sinds december 2010 verblijft. Na afloop van het bezoek gaven zij te kennen dat ze zich zorgen maken om Loetsenko's gezondheid. Hij vroeg om hulp, zodat hij onderzocht kan worden door artsen die hij zelf uitkiest.

"We hebben kunnen constateren dat Loetsenko twee dagen geleden naar een andere, betere cel is verhuisd. Hij noemt het zelf een hotelkamer", zei De Pourbaix-Lundin na afloop van het bezoek. Of hij nu nog in deze, wat betere cel zit, is volgens haar onduidelijk. ''We hebben de directie er naar gevraagd, maar we kregen geen duidelijk antwoord.''

Loetsenko gaf te kennen dat hij erg uitziet naar de behandeling van zijn zaak door het Europese Hof voor de Mensenrechten op 17 april. De oud-minister is door de Oekraiense rechter tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens machtsmisbruik. Elders in Europa wordt deze veroordeling, net als die van oud-premier Joelia Timosjenko, gezien als politiek gemotiveerd.

Bron: Interfax-Oekraine

Media 'buiten schot' in verkiezingstijd

De Belastingdienst belooft de Oekraiense media met rust te laten in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 28 oktober. "Met ingang van het tweede kwartaal van dit jaar voeren we geen controles meer uit, zodat journalisten niet belemmerd worden in hun berichtgeving in verkiezingstijd", aldus algemeen directeur Oleksandr Klimenko.

De Belastingdienst voert geregeld controles uit bij kranten, radio- en tv-zenders. Naheffingen kunnen het voortbestaan van media bedreigen en volgens sommige media gebruiken de Oekraiense autoriteiten dit middel ook om 'lastige' media de mond te snoeren. De vrees is al meermalen geuit dat de Belastingdienst dit ook in verkiezingstijd zou gaan doen, waarmee de objectieve berichtgeving in gevaar zou komen. Met name de oppositie zou daarvan de dupe kunnen worden.

In een telefoongesprek met voorzitter Martin Schulz van het Europese Parlement beloofde premier Mikola Azarov donderdag dat de autoriteiten er alles aan willen doen om tot open en eerlijke verkiezingen te komen, in lijn met wat elders in Europa gebruikelijk is. De Europese landen kunnen volgens Azarov ''zoveel waarnemers sturen als zij nodig achten''.

Bronnen: Ukrinform, Kyiv Post

donderdag 29 maart 2012

Streven naar snellere grenspassage Hongarije

Oekraïne en Hongerije overwegen het vergroten van de grensovergangen en in combinatie daarmee een vereenvoudigde, snellere procedure voor passanten, te beginnen met het EK voetbal. Minister Viktor Baloga van Noodsituaties en de Hongaarse minister voor Regionale Zaken Erika Szabo hebben daarover woensdag en donderdag gesproken tijdens de vijfde bijeenkomst van een intergouvernementele commissie voor samenwerking aan de grens.

Het was voor het eerst in drie jaar dat de commissie weer bijeen was. Er werd niet alleen over de grenscontroles gesproken, maar ook over een gezamenlijke aanpak van de milieubescherming, landbouw en toerisme.

Bron: Ukrinform

Europese rapporteurs wél op bezoek bij Loetsenko

De rapporteurs van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa mogen donderdag oud-minister Joeri Loetsenko van Binnenlandse Zaken bezoeken. Eerder werd hen een bezoek aan oud-premier Joelia Timosjenko onthouden. Loetsenko verblijft in het huis van bewaring Loekjanivska in Kiev, gevestigd in een oude fabriek.

Volgens journalist Kostjantin Oestov is Loetsenko's cel 136 in de nacht van woensdag op donderdag door mede-gevangenen flink onderhanden genomen om een goede indruk te maken op de Europese rapporteurs. Hij schrijft dat op zijn Facebook-pagina De Penitentiaire Dienst meldt echter dat sprake was van reparaties.

Loetsenko moest woensdag vernemen dat de door hem in de Verenigde Staten aangespannen rechtszaak tegen procureur-generaal Viktor Psjonka door de rechter van de hand is gewezen.

Bronnen: Western Information Center, Kyiv Post

Slachtoffer verkrachting Mikolajiv overleden

De 18-jarige Oksana Maker is overleden. Het slachtoffer van verkrachting werd door de daders vreselijk werd toegetakeld en vervolgens op een afgelegen bouwplaats in brand gestoken. Vanwege de vele brandwonden, waardoor direct al een arm en beide benen geamputeerd moesten, was haar toestand sinds begin maart steeds kritiek. Haar overlijden is donderdagmorgen bevestigd door chef-arts Emil Fistal van het Brandwondencentrum Donetsk, waar zij op 16 maart werd opgenomen.

De verkrachting en de daaropvolgende mishandeling van Makar had precies drie weken voor haar dood plaats in de stad Mikolajiv. De kwestie zorgde voor veel beroering, met name in het zuiden van het land. Dat kwam vooral omdat twee van de drie daders al snel op vrije voeten kwamen. De twee, zoons van vooraanstaande inwoners van Mikolajiv, werden als getuigen aangemerkt en niet als daders.

Nadat de bevolking in Mikolajiv, maar ook in onder meer Odessa, de straat op ging en eiste dat de daders gestraft zouden worden, bemoeide ook president Viktor Janoekovitsj zich er persoonlijk mee. Het drietal zit nu vast in de hoofdstad Kiev.

Bron: Kyiv Post

Klein beetje lucht op de hypotheekmarkt

De hypotheekrente is licht gedaald, maar nog altijd extreem hoog. De CreditMarket Hypotheek Index ging met 0,22 procent omlaag naar 24,13 procent. Het gaat om hypotheken die in Oekraïense grivna's worden afgerekend. In januari was de effectieve jaarrente nog 25,14 procent. CreditMarket meldt dat sprake is van een licht dalende tendens.

Het is volgens directeur Denis Rakovski nog geen reactie op het regeringsplan om van staatswege hypotheken aan te bieden met een rente van 2 tot hooguit 3 procent. Die reactie wordt pas eind van de maand verwacht. Wel hebben in de afgelopen twee weken vier banken hun rentepercentages al naar beneden toe bijgesteld.

CreditMarket verwacht niet dat de opstelling van de banken verandert ten aanzien van het maximale leenbedrag. Er wordt nu hooguit een hypotheek verstrekt voor 70 procent van de aankoopkosten van een woning en die hypotheek heeft ook slechts een looptijd van tien jaar. Ook worden enkel annuïteit-hypotheken verstrekt.

Bron: Ukrinform

EU moedigt Oekraïne aan gas in Europa te kopen

De Europese Commissie ziet het Oekraïense plan helemaal zitten om gas in Europa te kopen. Premier Mikola Azarov gaf eerder aan dat dit een goede mogelijkheid biedt om goedkoper aan gas te kopen. Het betekent wel dat Oekraïne Russisch gas via een omweg toch goedkoper kan krijgen dan rechtstreeks van Gazprom. Dit bedrijf levert Oekraïne om politieke redenen gas tegen een aanzienlijk hogere prijs dan er elders in Europa voor betaald moet worden.

"Oekraïne is lid van de Europese Energiegemeenschap en het is in haar eigen belang om gebruik te maken van de mogelijkheden die de gezamenlijke eneergiemarkt biedt", meent Philip Lowe, directeur-generaal Energiezaken van de EU. Azarov stelde in een interview met het Duitse blad Die Welt voor om het transportsysteem voor Russisch gas naar Europa in omgekeerde richting te gebruiken, mocht het niet lukken om met Gazprom tot overeenstemming te komen over een lagere gasprijs.

Lowe sprak de hoop uit dat Oekraïne in staat is om schaliegas naar Europa te exporteren. Het land beschikt namelijk zelf over grote gasvoorraden, maar die zitten in steenlagen die eerst 'gekraakt' moeten worden. De regering staat op het punt de winning van schaliegas aan te besteden. Eén van de gegadigden is Shell.

Bron: Ukrinform

woensdag 28 maart 2012

Demonstratie, nieuwe aanklacht Timosjenko

Aanhangers van de Moederlandpartij hebben woensdagmiddag bij het presidentsgebouw in Kiev gedemonstreerd voor een betere behandeling van oud-premier Joelia Timosjenko. Volgens het persbureau Interfax ging het om 200 tot 250 demonstranten die van president Viktor Janoekovitsj eisten dat een eind wordt gemaakt aan ''het martelen en demoraliseren'' van Timosjenko. Ook moet zij een fatsoenlijke medische behandeling krijgen buiten de Kavsjanivka-gevangenis in Charkiv.

De rapporteurs van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, Marietta de Pourbaix-Lundin en Mailis Reps, hebben tevergeefs geprobeerd om Timosjenko te bezoeken. Zij kregen geen toestemming van de gevangenisdirectie. De twee hebben zich hierover beklaagd bij parlementsvoorzitter Volodimir Litvin, waar zij woensdag wel welkom waren.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa dreigde vorige maand met sancties als de Oekraïense regering niet stopt met wat wordt gezien als politiek gemotiveerde vervolging van oppositieleden. De rapporteurs zijn twee dagen in Oekraïne geweest om uit te vinden in hoeverre de autoriteiten gevolg geven aan de Europese eisen.

Het Openbaar Ministerie gaf woensdag te kennen dat binnen vijf dagen een nieuwe zaak tegen Timosjenko wordt aangespannen. Het gaat dan om belastingontduiking en het verduisteren van staatseigendommen. "De totale schade van Timosjenko's illegale activiteiten loopt in de miljoenen euro's", heet het in de verklaring van het Openbaar Ministerie.

De Penitentiaire Dienst maakte woensdag bekend dat Timosjenko opnieuw medische behandeling in de gevangenis in Charkiv heeft geweigerd. Dat een derde gevangene, veroordeeld wegens moord, bij de oud-premier in de cel wordt geplaatst, wordt door de Penitentiaire Dienst ontkend.

Bron: Interfax-Oekraïne, Kyiv Post

Gepensioneerden krijgen er 103 grivna bij in mei

Bijna 9 miljoen pensioengerechtigde Oekrainers krijgen er van mei elke maand 103 grivna (9,64 euro) bij. Dat maakte minister Sergei Tigipko van Sociale Zaken woensdag bekend. Het gemiddelde maandpensioen komt daarmee op 1.197 grivna (112 euro). Begin deze maand werd ook al een verhoging doorgevoerd, toen met 45 grivna (4,21 euro) voor een kleine 5 miljoen gepensioneerden.

Volgens Tigipko is de pensioenuitkering na de verhoging van mei op het niveau zoals het in 2007 was. Nu is dat nog het niveau van 2006. Door de economische crisis moesten de gepensioneerden eerder een flinke stap terug doen, omdat het de Oekraiense regering ontbrak aan voldoende inkomsten om aan haar pensioenverplichtingen te voldoen.

Bron: Ukrinform

Computerverkoop terug op niveau van voor crisis

De import van computers is vorig jaar fors gestegen, met liefst 6,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Inmiddels is de vraag naar nieuwe computers volgens het adviesbureau IDC gestegen tot boven het niveau van voor de economische crisis. Vooral de laptops doen het met 1,63 miljoen exemplaren, tegen 919.000 pc's.

De groei is vooral te danken aan de stimuleringsmaatregels voor consumentenleningen. Daarvan profiteerden vooral de computerwinkels. In het derde kwartaal van 2011 werden daar acht van de tien computers met geleend geld betaald.

Bron: Kyiv Post

Boete dreigt voor rokende zwangere vrouwen

Vrouwen in Oekraïne kunnen in de toekomst een boete van ruim 8 euro krijgen als zij roken of alcohol drinken tijdens hun zwangerschap. Dat is een fors bedrag aangezien de meeste Oekraïners nog geen 200 euro per maand verdienen. Het parlement buigt zich binnenkort over een wetsvoorstel om de boete mogelijk te maken.

Volgens parlementariërs is de wet nodig „omdat de Oekraïense bevolking haar gezondheid en intellectuelen verliest door overmatig alcohol- en tabaksmisbruik”. Toekomstige moeders die roken of drinken zouden mede verantwoordelijk zijn voor de „biologische achteruitgang van de bevolking”.

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt ook dat roken de vruchtbaarheid van vrouwen in gevaar brengt. Mensenrechtenactivisten vinden het wetsvoorstel discriminerend. Volgens hen moet de overheid roken ontmoedigen voor iedereen, niet alleen voor zwangere vrouwen.

Bron: ANP

Oekraïne wil dat Italië oppositiefiguur uitlevert

Oekraïne heeft Italië gevraagd de voormalige gouverneur Arsen Avakov, die tevens een leidend lid is van de partij van de voormalige premier Joelia Timosjenko, uit te leveren. Volgens Oekraïne heeft Avakov zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. De Italiaanse autoriteiten hebben Avakov op verzoek van Oekraïne opgepakt.

Avakov, die in het oosten van Oekraïne de regionale tak van zijn partij leidt, wordt ervan beticht zichzelf op illegale wijze vijftig hectare grond te hebben toegeëigend. Volgens de partij van Timosjenko gaat het om wraakneming voor zijn politieke activiteiten. De partij heeft Italië opgeroepen Avakov vrij te laten.

Timosjenko werd vorig jaar oktober tot zeven jaar cel veroordeeld wegens machtsmisbruik bij onderhandelingen met Rusland over de import van aardgas. Volgens de ex-premier is het vonnis politiek gemotiveerd. Ze weet de Europese Unie en de Verenigde Staten aan haar zijde. Tsjechië heeft een voormalig lid van de regering van Timosjenko politiek asiel verleend.

Bron: AP

dinsdag 27 maart 2012

Waterkrachtcentrales in rivieren van Karpaten

Er zijn plannen voor meerdere kleinere waterkrachtcentrales in de rivieren in de Karpaten, maar het ministerie van Milieu en Natuur wil eerst een brede maatschappelijke discussie voordat hier toestemming voor wordt gegeven.

"Wij willen de natuur in de Karpaten beschermen, samen met milieuorganisaties", zegt minister Mikola Zlochevski. Hij heeft de regionale besturen in Transkarpatië, Lviv, Ivano-Frankivsk en Chernivtsi uitgenodigd voor een bijeenkomst met de milieuorganisaties op dinsdag 2 april, waar over de gevolgen van de bouw van de waterkrachtcentrales wordt gesproken.

In Transkarpatië zijn de autoriteiten het verst met de waterkrachtcentrales. Daar zijn zelfs al de plekken aangewezen waar deze centrales moeten komen. Maar ook elders worden al initiatieven ontwikkeld, vandaar dat de minister nu eerst een discussie wil over de gevolgen voor natuur en milieu, alvorens toestemming wordt verleend.

Bron: Ukrinform

Splinternieuwe taxi's voor luchthaven Lviv

Een nieuw taxibedrijf verzorgt komende zomer het vervoer vanaf de luchthaven Danilo Galitski naar de stad Lviv, één van de vier Oekraïense speelsteden van het EK voetbal. Het bedrijf krijgt de beschikking over een zestigtal nieuwe taxi's, aldus burgemeester Andrei Sadovii.

Voor de taxi's wordt een apart parkeerterrein aangelegd. Het taxivervoer wordt verzorgd door een bedrijf uit één van de Baltische staten, door Sadovii niet bij naam genoemd. Wel kon hij meedelen dat het autopark straks deels bestaat uit groepsvervoer tot veertien personen. De chauffeurs komen uit Lviv.

Bron: Euro2012

Amerikaans geld voor biovergasser

Het bedrijf SVIT-M krijgt 262.000 euro van de Amerikaanse regering om een biovergasser op te zetten voor het huisvuil van de Oekraïense stad Sumi. Ambassadeur John Tefft tekende maandag een overeenkomst met SVIT-M. Het zich ophopende huisvuil levert overal in het land grote problemen op, terwijl het heel goed mogelijk is om afval te recyclen of - zoals in Sumi gebeurt - er biobrandstof van te maken.

Bron: ForUm

Een nieuwe ronde in steekspel rond Timosjenko

Aanhangers van oud-premier Joelia Timosjenko hebben maandag met grote ongerustheid gereageerd op de conclusies uit het uitgelekte rapport van een Duitse arts die haar vorige maand onderzocht in de Kavsjanivska-gevangenis in Charkiv. Timosjenko zou erg veel pijn hebben en hooguit een kwartier op bed kunnen zitten. Ook zou ze vanwege haar ernstige rugklachten (een verschoven ruggewervel) niet op haar zij kunnen liggen. De arts, verbonden aan de Berlijnse kliniek Charite, vindt dat zij onmiddellijk moet worden opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis, dus buiten de gevangenis.

"Ik ben onthutst. Ze vermoorden haar op deze manier", zei parlementslid Vjachelsav Perederi van Timosjenko's Moederlandpartij tegen het persbureau AFP. Haar advocaat Sergei Vlasenko vindt dat de autoriteiten proberen uit te vinden ''hoe ze van haar af kunnen komen'' voordat het Europese Hof voor de Mensenrechten zich over de kwestie-Timosjenko buigt.

De oud-premier is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik, het nemen van een verkeerde beslissing (het Russische gascontract) tijdens haar bewindsperiode. Buiten de voormalige Sovjet-Unie is dit geen misdrijf, maar een beslissing die door de kiezers afgestraft kan worden.

De Duitse artsen die Timosjenko in februari onderzochten, maakten hun bevindingen niet bekend. Hun Canadese collega's daarentegen meldden al dat zij ''ziek is en constant pijn heeft''. Maandag liet de gevangenisdirectie nog weten dat Timosjenko met een looprek in haar cel wandelt en langzaam vooruit gaat. Zij zou onderzoeken en behandeling door de gevangenisartsen ook in het afgelopen weekeinde nog weer van de hand hebben gewezen.

Advocaat Vlasenko meldde ook maandag dat de gevangenisdirectie het plan zou hebben om een derde gevangene in Timosjenko's cel te plaatsen. Er zou inmiddels een derde bed neer zijn gezet. De nieuwe gevangene zou veroordeeld zijn wegens moord. Timosjenko deelt haar cel al met iemand die vast zit wegens een economisch delict.

Bron: AFP

Naftogaz wil gastransport eventueel 'omkeren'

Oekraïne kan besluiten het gastransportsysteem andersom te gaan gebruiken, dat wil zeggen: als er geen Russisch gas meer door naar Europa stroomt, zou er weleens gas vanuit Europa naar Oekraïne kunnen gaan. Dat zei bestuursvoorzitter Vadim Chuprun van Naftogaz maandag. Met de North Stream, en mogelijk later ook de South Stream, wil Rusland het gastransport via Oekraïne omzeilen.

"We moeten ons er op voorbereiden dat dit gebeurt", aldus Chuprun. Oekraïne probeert nu al gas in Europa te kopen, maar dat is vooral omdat het Russische Gazprom Naftogaz een veel te hoge prijs rekent. Andere landen krijgen het gas uit Rusland veel goedkoper. Zelfs via een omweggetje, Russisch gas betrekken via een Europees land, kan Oekraïne een stuk goedkoper uit zijn.

Een belangrijke reden voor de veel hogere gasprijs die Oekraïne betaalt, is dat Gazprom graag de hand wil leggen op het gastransportsysteem richting Europa. Ook al worden alternatieve transportleidingen als de North Stream en de South Stream aangelegd, en is het Oekraïense transportsysteem sterk verouderd, toch is het kennelijk voor Gazprom de moeite waard. Bijna 80 procent van de Russische gasexport naar Europa gaat nu via Oekraïne. De North Stream naar Duitsland is inmiddels in gebruik, maar nog niet op volle capaciteit. De South Stream is nog in aanleg en komt niet eerder dan in 2015 in gebruik.

Bron: RIA Novosti

maandag 26 maart 2012

Ruim 1,4 miljard extra voor modernisering leger

De Oekraïense regering trekt in de komende vijf jaar ruim 1,4 miljard euro extra uit voor de modernisering van het leger. Volgens het dagblad Dzerkalo Tiznja worden de militaire uitgaven opgeschroefd naar 1,4 procent van het bruto nationaal product, zoals elders in Europa al gebruikelijk is. Van het extra geld moeten gevechtsvliegtuigen en helikopters worden gerenoveerd, moet er voldoende munitie zijn en wordt het luchtverdedigingssysteem op orde gebracht. Ook wil de regering onbemande vliegtuigen, de zogenoemde dromes, aanschaffen.

Eerder werd al aangekondigd dat het Oekraïense dienstplichtigenleger de komende jaren wordt omgevormd tot een beroepsleger.

Bron: Kyiv Post

Eurocommissaris Tajani wil visum tijdelijk afschaffen

Eurocommissaris Antonio Tajani voelt wel voor het tijdelijk afschaffen van de visumplicht voor Oekrainers gedurende het EK voetbal. De vice-voorzitter van de Europese Commissie zei dit in een interview met de Europese nieuwssite EurActiv. Landen als Rusland en Oekraine zouden niet alleen tijdens het EK maar ook vanwege de Olympische Winterspelenpelen van 2014 in het Russische Sochi, gedurende twee maanden vrij moeten kunnen reizen.

"Pas was ik nog in Slowakije, waar ik van de minister van Toerisme te horen kreeg dat ze daar graag meer toeristen willen ontvangen uit beide landen. Ik vind daarom dat we belangrijke sportevenementen moeten aangrijpen om uit te proberen of het werkt", aldus Tajani.

Bronnen: EurActiv, Ukrinform

'Herinvoering doodstraf is tegen de Grondwet'

De Communistische Partij wil de doodstraf opnieuw invoeren voor bijzonder ernstige vergrijpen. Aanleiding vormt de verkrachting en poging tot moord op de 18-jarige Oksana Makar. "Na de gebeurtenissen in Mikolajiv bracht ik bezoeken aan Vinnitsja en Chmelnitski, waar ik met veel mensen sprak", aldus partijleider Petro Simonenko. Bij herhaling hoorde hij vragen om herinvoering van de doodstraf voor een misdrijf als dit."

Simonenko's partij had eerder al een wetsvoorstel hiertoe ingediend, maar Simonenko vindt het nu echt tijd worden dat dit voorstel door het parlement wordt besproken. Er ligt ook nog een wetsvoorstel op de plank van Vasil Kiseljov van de Partij van de Regio's waarin levenslange gevangenisstraf wordt geeist voor moord met voorbedachte rade. Dat lijkt meer kans van slagen te hebben.

Volgens juridisch adviseur Michailo Tepljuk van het parlement heeft het Constitutionele Hof zich al eens uitgesproken over de doodstraf en die als ongrondwettig bestempeld.
Bron: Kyiv Post

Gevangenis: gezondheid Timosjenko verbetert

Oud-premier Joelia Timosjenko heeft ''geen klachten, haar conditie is niet verslechterd, ze beweegt zich met een looprek door haar kamer, waardoor ze langzaam maar zeker mobieler wordt'. Dat meldt de Gevangenisdienst in een verklaring. Daarin wordt ook gemeld dat Timosjenko opnieuw medische behandeling en onderzoek heeft geweigerd. Zelfs haar bloeddruk en temperatuur wil ze niet laten meten door artsen in de Kasjanivska-gevangenis in Charkiv.

Bron: Kyiv Post

'Politieke elite moet naar onderhandelingstafel'

De Oekraiense politieke elite moet ophouden met elkaar te belasteren en plaats nemen aan de onderhandelingstafel. Lukt ze dat niet, dan moeten ze maar opstappen, aldus politiek commentator Taras Vozniak op de tv-zender Kanal 5. "Het Oekraiense volk kan zich ook wel redden zonder de tussenkomst van deze politici", meende Vozniak. In zijn ogen hoeven de politici net meteen dikke vrienden te worden en voor elkaar's woorden gaan applaudiseren. Ze moeten wel verschillende standpunten innemen en elkaar niet te vuur en te zwaard bestrijden.

"In de afgelopen jaren hebben veel Oekrainers hun hoop op een betere toekomst laten varen. Dat speelt eigenlijk al sinds 2004. Maar in 2010 zijn daar de mensen bij gekomen die lange tijd nog wel verwachtingen koesterden, maar het nu ook niet meer weten", merkte Vozniak op.

Bron: Ukrinform

zondag 25 maart 2012

Nucleair materiaal Sovjet-Unie nu weg uit Oekraïne

Het laatste verrijkte uranium is weg uit Oekraïne. Zaterdagavond vertrok onder zware bewaking een trein met 19 kilogram verrijkt uranium aan boord richting Rusland. Het uranium, volgens een Amerikaanse deskundige voldoende om een kernwapen mee te maken, was verpakt in vier containers.

In de afgelopen twee jaar is al het verrijkte uranium weggehaald uit de voormalige Sovjet-staat, als onderdeel van afspraken tussen Rusland en de Verenigde Staten. In totaal ging het om 200 kilogram.
Niet toevallig viel het laatste transport samen met een internationale conferentie over de nucleaire veiligheid in de wereld, maandag en dinsdag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Daar doen de leiders van vijftig landen aan mee, waaronder Amerika's president Barack Obama en zijn Oekraïense collega Viktor Janoekovitsj.

Het uranium uit Oekraïne, eerder gebruikt in een onderzoeksinstituut nabij Kiev, gaat naar de opwerkingsfabriek Majak in de Russische Oeral. Het is een treinreis van vijf dagen. Volgens de Amerikaanse deskundige Andrew Bieniawski moet er nog altijd nucleair materiaal weggehaald worden uit Tsjechië, Hongarije en Vietnam. Dat gaat in de komende vier jaar gebeuren.

Bron: Reuters, Kyiv Post

Onderzoek van Raad van Europa in Oekraïne

Twee vertegenwoordigers van de Raad van Europa zijn komende week in Oekraïne om uit te zoeken of de autoriteiten inmiddels werk hebben gemaakt van de eisen van de parlementaire vergadering van de Raad. In januari werd een motie aangenomen waarin de als politiek gemotiveerde processen tegen oud-premier Joelia Timosjenko en haar minister Joeri Loetsenko werden veroordeeld. Beide politici zouden zo snel mogelijk vrijgelaten dienen te worden, om er voor te zorgen dat zij in oktober mee kunnen doen aan de parlementsverkiezingen.

Mailis Reps en Marietta de Purbra-Lundin zijn van dinsdag tot en met donderdag in Oekraïne, waar ze gesprekken willen voeren met president Viktor Janoekovitsj, parlementsvoorzitter Volodimir Litvin, de ministers Kostiantin Grisjenko van Buitenlandse Zaken en Oleksandr Lavrinovitsj, procureur-generaal Viktor Psjonka en oud-president Leonid Kravsjuk.

Ook staat een ontmoeting gepland met een door de president ingestelde werkgroep die moet bezien hoe de regering eventueel tegemoet kan komen aan de eisen van de Raad van Europa, waarvan overigens ook Oekraïne deel uitmaakt. Verder worden gesprekken gevoerd met de advocaten van Timosjenko en Loetsenko.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft sancties in het vooruitzicht gesteld als de Oekraïense autoriteiten niet tegemoet komen aan haar eisen. Welke sancties dat zullen zijn, is nog niet bekend.

Bron: Ukrinform

Voorlopig beperkt gebruik hogesnelheidstreinen

Er zijn hogesnelheidstreinen gekocht in Japan, maar het Oekraïense spoorwegnet is er nog maar amper klaar voor om ze daadwerkelijk te gebruiken. Dat gaf minister Boris Kolesnikov van Infrastructuur toe bij de opening van een trainingscentrum voor de machinisten van de nieuwe treinen. Tussen de hoofdstad Kiev en de EK-speelsteden Lviv, Charkiv en Donetsk kunnen de treinen straks al wel rijden met een snelheid tussen 160 en 180 kilometer per uur.

Om de treinen op topsnelheid, zo'n 300 kilometer per uur, te laten rijden zijn zelfs compleet nieuwe spoorlijnen nodig. "En om de trein met het vliegtuig te laten concurreren, moeten we zorgen voor een geheel andere kaartverkoop", aldus Kolesnikov. Hij kondigde aan dat die verbeterdekaartverkoop via internet al vanaf eind april mogelijk is. Lufthansa en British Airways helpen de spoorwegen bij het verbeteren van de service aan de reizigers.

De eerste hogesnelheidstrein van Hyundai gaat over anderhalve maand rijden vanuit Kiev naar Charkiv.

Bronnen: ForUm, Euro2012

Goedkoop overnachten in tentenkamp Kiev

Voetbalfans die tijdens het EK wedstrijden bezoeken in Kiev kunnen voor 25 tot 30 euro per dag terecht in het tentenkamp Litvinovka. Dit kamp wordt opgezet in Visjgorod, op zo'n 35 kilometer van de Oekraïense hoofdstad. Er zijn ook nog plannen voor een camping voor mensen die zelf een tent meebrengen. De organisatoren van het tentenkamp willen ruim 3.000 voetbalfans kunnen huisvesten. Er wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen met toiletten en douches.

Een overnachting in een tweepersoons tent kost 30 euro per persoon, bij vijf overnachtingen hoeft zelfs maar 25 euro betaald te worden. Met z'n tweëen in een tent kost 40 euro (of 34, bij vijf overnachtingen), een vierpersoons tent 76 euro (of 65). Er worden 600 tweepersoons tenten opgezet, 100 vierpersoons en 500 voor zes personen.

De wedstrijden zijn op tv-schermen te volgen, er is wifi-toegang, er zijn sportactiviteiten, maaltijden in een restaurant voor 500 personen en vier cafés. Het personeel spreekt Engels. De organisatoren van het tentenkamp Litvinovka zorgen voor vervoer van en naar het vliegveld, het centraal station in de hoofdstad en het metrostation Gerovjiv Dnipra, zodat de voetbalfans van daar naar het Olympisch Stadion kunnen.

In Kiev worden poulewedstrijden gespeeld van Oekraïne, Zweden, Engeland en Frankrijk. Later zijn er kwartfinales, een halve finale en uiteindelijk, op 2 juli, de finale van het Europees kampioenschap.

Bron: Euro2012

zaterdag 24 maart 2012

Chocolade-tycoon Porosjenko wordt minister

Petro Porosjenko is door president Viktor Janoekovitsj benoemd als minister van Economische Zaken. De 46-jarige Porosjenko was in 2004 één van de leiders van de Oranjerevolutie die Janoekovitsj' verkiezingsfraude aan de kaak stelde. Naderhand nam hij afstand van de Oranjerevolutie en hij sloot zich aan bij het kamp van de in 2010 alsnog tot president gekozen Janoekovitsj.

Porosjenko is een vermogend man, rijk geworden in de chocola en de scheepsbouw. Ook bezit hij autofabrieken en een tv-zender. Zijn vermogen wordt door het magazine Forbes geschat op 1 miljard euro.

Porosjenko heeft lang geaarzeld voordat hij instemde met zijn benoeming. De moeilijke situatie waarin zich de Oekraïense economie bevindt, heeft volgens de nieuwbakken minister de doorslag gegeven. "Voor zover ik weet is het het voor het eerst dat 65 procent van de Oekraïners ontevreden zegt te zijn met de toestand waarin ons land zich bevindt, en minstens de helft van hen vindt dat een radicale omslag nodig is", laat Porosjenko weten op zijn Facebook-pagina.

Intussen plaatst directeur Viktor Nebozjenko van de denktank Barometer van Oekraïne vraagtekens bij het vrijwillige karakter van Porosjenko's benoeming. Hij vermoedt namelijk dat Porosjenko onder druk het ministerschap heeft aanvaard. In de krant Tizden vergelijkt Nebozjenko Poroajenko's situatie met die van minister Sergei Tigipko van Sociale Zaken, die het risico liep om zijn met de verkoop van een bank verdiende geld kwijt te raken als hij de benoeming zou weigeren.

Porosjenko heeft volgens Nebozjenko minstens zoveel te verliezen als Tigipko. "Wat te doen als de Keuringsdienst van Waren langs komt in zijn chocoladefabrieken?"

Bronnen: Kyiv Post, Western Information Cente
r

Oekraïne krijgt inflatie onder controle

De consumentenprijzen stegen in februari met slechts 0,2 procent. Op jaarbasis betekent dat volgens de Nationale Bank van Oekraïne (NBU) een prijsstijging van 3 procent. Dat is sinds maart 2003 niet meer voorgekomen. De groei is er bij het officiële inflatiepercentage ook helemaal uit: slechts 0,1 procent in de afgelopen maand. Dat komt op jaarbasis neer op 6,1 procent.

De alsmaar stijgende benzineprijs had met 18,9 procent een nadelig effect, maar voor de vierde opeenvolgende maand is de sterkste groei er volgens de NBU nu wel uit.

Oekraïne had in 2011 de laagste inflatie van alle voormalige Sovjet-staten die verenigd zijn in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Volgens het statistisch bureau van het GOS komt Oekraïne uit op een prijsindex van 104.6 procent. Armenië, Azerbeidjan en Kirgizië volgen met respectievelijk 104.7, 105.6 en 105.7. Rusland komt uit op 106.1, Kazachstan op 197.4, Moldavië 107.8 en Tadjikistan op 109.3.

Wit-Rusland heeft verreweg de hoogste prijsstijgingen doorgemaakt van alle negen landen. De prijsindex verdubbelde afgelopen jaar tot 208.7 procent.

Bronnen: Ukraine Business Online, Ukrinform

Regeling morfine kankerpatiënten wordt verruimd

De verstrekking van morfine aan kankerpatiënten wordt verruimd. Het is de bedoeling de toediening van morfine in tabletvorm toe te staan, zoals in veel landen het geval is. Nu mag morfine alleen met injecties worden toegediend door een gekwalificeerde verpleegster, terwijl 50 milligram het maximum is. Die hoeveelheid is te weinig om de pijnbestrijding bij kankerpatiënten effectief te laten zijn.

Volgens woordvoerder Joeri Gubski is het toekomstige beleid van het ministerie van Volksgezondheid er op gericht om morfinetabletten toe te staan en ook de maximale dosering van 50 milligram los te laten. De beleidswijziging kan over enkele maanden van kracht worden.

Ksenia Shapoval, een deskundige op het gebied van de palliatieve zorg van de stichting International Renaissance, hoopt dat terminale patiënten of hun omgeving ook de kans krijgen om zelf de morfine-injecties te verzorgen als zij daar de voorkeur aan geven.

Bron: New York Times

Joods holocaust-monument in Lviv besmeurd

Een monument ter nagedachtenis aan de holocaust in de stad Lviv blijkt vernield. Het Sholem Aleichim Centrum voor Joodse Cultuur heeft bekend gemaakt dat het monument woensdag met rode en blauwe verf is besmeurd. Volgens woordvoerder Oleksandr Nazar is op het monument ook een tekst geschreven die ''vernederend is voor zowel joden als Oekraïners''. Vrijdag was bijna alle verf al weer van het monument verwijderd. De politie van Lviv is een onderzoek begonnen naar de daders.

Lviv was voor de Tweede Wereldoorlog een levendige joodse stad, indertijd Pools, maar sinds de holocost wonen er nog slechts enkele duizenden joden. Van de 2,4 miljoen Oekraïense joden kwamen 1,4 miljoen om het leven. Joodse groeperingen beweren dat in Oekraïne nog altijd sprake is van anti-semitisme.

Bron: Boston.com

vrijdag 23 maart 2012

Vice-premier: 'We moeten snel keuze maken'

Vice-premier Valeri Charosjkovski vindt dat president Viktor Janoekovitsj snel voor Europa moet kiezen, zoals al in de Oekraïense wetgeving is vastgelegd. In een interview met de Komsomolska Pravda gaf Charosjkovski te kennen dat nu sprake is van een Oekraïense spagaat tussen Europa en Rusland die alleen maar voor problemen kan zorgen.

 "De president moet kiezen. Daartoe heeft hij de bevoegdheid gekregen van zijn kiezers. En als die keus eenmaal gemaakt is, dan moeten we daar aan vasthouden. Ik ben er van overtuigd dat veel van onze huidige problemen dan voorbij zijn", aldus de pas benoemde vice-premier.

Bron: Western Information Center

Internet voor Oekraïners vooral bron van vermaak

Sociale netwerksites Odnoklassniki en VKontakte worden door de Oekraïense internetters het vaakst bezocht: respectievelijk 22 en 20 procent. Daarna volgen de zoekmachines Google (11 procent) en Yandex (10 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van de Research & Branding Group. Oekraïense internetters gebruiken het wereldwijde web vooral voor ontspanning (25 procent), het delen van nieuws en het lezen van andermans nieuwtjes (19 procent). Pas daarna komen werk en studie (17 procent) en het zoeken naar vrienden en mensen met dezelfde interesses (12 procent).

Het internetgebruik in Oekraïne is nog beperkt, want 59 procent van de ondervraagden gaf aan dat niet te doen. Dat kan ook komen doordat ze simpelweg geen toegang tot internet hebben. President Viktor Janoekovitsj gaf zijn ministers donderdag opdracht om daar snel wat aan te doen. Ook het platteland moet zo snel mogelijk over betrouwbaar en snel internet kunnen beschikken.

Het onderzoek van de Research & Branding Group strekte zich ook uit tot de downloadsite EX.UA. De helft van de ondervraagden gaf aan gehoord of gelezen te hebben over de sluiting van deze site eind januari door de Oekraïense autoriteiten.

Slechts 6 procent bleek gebruik te maken van de mogelijkheid om illegaal computersoftware, muziek en films te downloaden. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden is tegen het afsluiten van EX.UA, terwijl bijna een kwart dat een juiste handeling vindt. EX.UA lag er twee dagen helemaal uit, maar sindsdien zijn nog niet alle diensten weer beschikbaar.

Bronnen: Ukrinform, Kyiv Post

Eén op vijf Oekraïense jongeren zit zonder werk

Eén op de vijf Oekraïense jongeren onder 24 jaar is werkloos. "Nogal verontrustend'', noemde staatssecretaris Vasil Nadraga van Sociale Zaken dit tijdens een forumdiscussie met als thema 'Fatsoenlik werk voor onze jeugd' van de internationale arbeidsorganisatie ILO. De totale werkloosheid bedraagt 7,8 procent en jongeren zitten dus echt in de hoek waar de klappen vallen.

Bron: Ukrinform

'Oproep maffiabazen om verkrachters aan te pakken'

De Oekraïense maffiabazen hebben hun bendeleden die in de gevangenis zitten opgedragen om het leven van de drie verkrachters van de 18-jarige Oksana Makar tot een hel te maken. Zij willen niet dat de jonge mannen hun straf ontlopen, zoals het er aanvankelijk naar uitzag. Dat meldt de Turkse internetkrant Hürriyet.

De drie verkrachtten het meisje, probeerden haar te vermoorden door haar met een stroomkabel te wurgen. Ze brachten haar vervolgens naar een bouwplaats, waar ze haar in brand staken. Dat mislukte doordat een voorbijganger de politie waarschuwde. Het meisje liep aanzienlijke brandwonden op, waardoor ze een arm en beide benen moet missen. Ze is er nog altijd slecht aan toe, de artsen dichten haar weinig overlevingskans toe.

Twee van de drie daders gingen aanvankelijk vrijuit, omdat het om zoons ging van vooraanstaande inwoners van de stad Mikolajiv in het zuiden van Oekraïne. Na straatprotesten in Mikolajiv en onder meer Odessa greep president Viktor Janoekovitsj persoonlijk in. Hij liet de jonge mannen van 21 en 23 jaar alsnog oppakken. Eén van hen is de zoon van een officier van justitie.

Bron: Hürriyjet Daily News

Sanoma brengt Oekraïense Esquire uit

Uitgeverij Sanoma heeft het mannenmagazine Esquire op de Oekraïense markt gebracht. Esquire heeft een oplaag van 25.000 exemplaren en wordt in het hele land verkocht. Een los exemplaar kost 4 euro. Sanoma Media Oekraïne maakt deel uit van Sanoma Media Rusland, dat op zijn beurt weer onderdeel is van de Sanoma Group. De van oorsprong Nederlandse uitgever (van onder meer Libelle, Panorama en Story) brengt in Oekraïne onder meer Cosmopolitan, het fitnessblad Mens' Health en Story uit.

Bron: Kyiv Post

donderdag 22 maart 2012

Stadsbestuur Kiev wil tentenkamp bij rechtbank gedogen tijdens EK

Aanhangers van Joelia Timosjenko zijn van plan gedurende het EK-voetbal een tentenkamp op te zetten bij de rechtbank in de wijk Pesjerski van de hoofdstad Kiev, die de oud-premier in oktober tot zeven jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Ze kunnen dat ongehinderd doen, want het stadsbestuur laat het geworden.

 "We hebben wel de juridische mogelijkheden toe, want in feite is illegaal kamperen niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat we met geweld gaan ingrijpen. Tenslotte leven we in een democratie", aldus stadsdirecteur Oleksandr Popov.

Volgens Popov zijn er gesprekken gaande met Timosjenko's Moederlandpartij over het ophanden zijnde tentenkamp. Het stadsbestuur wil liever geen tentenkamp uit protest tegen Timosjenko's gevangenschap, althans niet bij de rechtbank. "Maar als we dit niet kunnen voorkomen, dan willen we in ieder geval dat de organisatoren zorgen voor goede sanitaire voorzieningen." De Moederlandpartij gaf eerder al te kennen dat het stadsbestuur weleens een muur zou kunnen bouwen om het tentenkamp op de Chresjatikstraat tijdens het EK aan het zicht te onttrekken.

 Er staan daar al sinds augustus vorig jaar enkele tenten. Daar zijn borden aan opgehangen met de tekst dat het ontmoetingsruimtes van parlementsleden zijn, waar de autoriteiten van af moeten blijven.

Bron: Kyiv Post

KLM en UIA vliegen vaker op Amsterdam-Kiev

KLM en Ukraine International Airlines (UIA) gaan samenwerken. Met ingang van zondag 25 maart zorgen ze er samen voor dat het aantal wekelijkse vluchten tussen Amsterdam en Kiev groeit van 14 naar 21. Nog weer later, vanaf juni vanwege het EK voetbal, worden er dagelijks vier vluchten gemaakt. Daarmee komt het wekelijkse totaal op 26 vluchten.

De samenwerking tussen KLM en UIA beperkt zich niet tot deze lijndienst, maar omvat ook de vluchten van UIA naar Donetsk, Dnipropetrovsk, Lviv, Odessa en Simeropol en die van KLM naar Birmingham, Edinburg, Manchester en Londen.

De Oekraïense vliegmaatschappij UIA werd in 1992 opgericht en in 2010 geprivatiseerd. UIA vliegt met 20 Boeing 737's, een Fokker 50 en een An-148 voor regionale vluchten.

Bron: Kyiv Post

Prominenten willen gratie voor Timosjenko

Honderd prominente Oekraïners hebben president Viktor Janoekovitsj opgeroepen om oud-premier Joelia Timosjenko gratie te verlenen, zo meldt de krant Tyzhden. Onder de prominenten bevinden zich behalve intellectuelen ook veel Helden van Oekraïne en voormalige dissidenten uit de Sovjettijd. Zij beschouwen Timosjenko's proces en veroordeling tot zeven jaar gevangenisstraf als politiek gemotiveerd en 'een aantasting van de democratie, de vrijheid en rechten van het individu'.

Janoekovitsj heeft zichzelf hiermee een blauw oog geslagen, constateren de prominenten in hun oproep. "De president moet afstand nemen van zijn persoonlijke grieven en deze situatie rechttrekken. Daarmee zorgt hij er voor dat Oekraïne niet verder afglijdt naar een situatie van chaos, politieke vendetta's, massabetogingen en onrecht", aldus de verklaring van de honderd prominenten.

Bron: Western Information Center

Doden bij overval op legerbasis Charkiv

Bij een poging wapens te stelen van een legerbasis in Charkiv is woensdagmiddag één van de daders gedood, een tweede werd gevangen genomen. Ook onder de militairen viel een dode, terwijl er twee gewonden vielen. Een soldaat stond op wacht en werd doodgestoken. Zijn wachtcommandant en een andere soldaat raakten gewond.

De daders kwamen uit Charkiv. Een 33-jarige man werd gedood, zijn 42-jarige medeplichtige kon overmeesterd worden. Zij hadden twee messen en een geweer met afgezaagde loop bij zich. De overlevende dader kan tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld worden. 

Bronnen: ForUm, Kyiv Post

woensdag 21 maart 2012

Douane acht vertraging aan grens 'onmogelijk'

Berichten als zouden er lange rijen aan de grens staan bij zowel Pivdenna als Chop kloppen niet, aldus de Oekraïense douane. In de media werd bericht dat er sinds afgelopen donderdag sprake is van flinke vertragingen. De douane ontkent. Want, luidt de verklaring, net als anders haalt de douane 47,2 miljoen euro aan accijnzen binnen. "Wie z'n papieren voor de invoerrechten netjes invult, komt vlot de grens over", valt in een verklaring van de douane te lezen.

Volgens mediaberichten ligt het wel even anders. Dat er evenveel aan invoerrechten wordt ingevorderd, zou te maken hebben met een ordinaire belastingverhoging die de douane moest doorvoeren op last van president Viktor Janoekovitsj. Het zou gaan om tariefsverhogingen van 20 tot zelfs 200 procent.

 Janoekovitsj kondigde twee weken geleden aan dat hij sociale hervormingen wil doorvoeren, met onder meer verhoging van allerlei uitkeringen. Het geld daarvoor zou volgens staatssecretaris Vadim Kopilov van Economische Ontwikkel van onder meer hogere accijnsopbrengsten moeten komen.

Bron: Ukrinform

Europees analist: 'Oekraïne is land zonder leider'

Oekraïne is een mooi land, rijk aan grondstoffen. Maar, zegt analist Amanda Paul van het Europees Politiek Centrum in Brussel, "het is wel een land zonder leider''. Zij constateert dat de politieke elite in de afgelopen twintig jaar vooral met zichzelf bezig is geweest en geen kans heeft gezien om de mogelijkheden van Oekraïne ten volle te benutten.

Paul meent dat Oekraïne zegt bij Europa te willen horen, maar daar niet naar handelt. "Het is net hoe de wind waait en daarom wordt ook geen vooruitgang geboekt." Zij vindt dat de Oekraïense regering tegemoet moet komen aan de wens vanuit Europa om een einde te maken aan de politiek gemotiveerde processen tegen oud-ministers.
 
 Tegelijkertijd moet Europa niet alleen Oekraïne de schuld geven van de moeizame betrekkingen, maar moet het land een reëel uitzicht hebben op lidmaatschap van de EU. Zij noemt ook het vrijhandelsverdrag als voorbeeld. "Het is volstrekt onduidelijk of en wanneer dit verdrag in werking treedt."

Aan de andere kant is het goed als de Oekraïense autoriteiten het mogelijk maken om oud-premier Joelia Timosjenko en haar minister Joeri Loetsenko aan de parlementsverkiezingen van eind oktober mee te laten doen. Paul vindt verder dat onder president Viktor Janoekovitsj in de afgelopen achttien maanden bedroevend weinig tot stand is gebracht op het gebied van hervormingen en het bestrijden van de corruptie. "Oekraïne was een tijdlang een baken van de democratie in het voormalige Sovjet-gebied. Het wordt tijd om daar naar terug te gaan."

Bron: Unian

Gasverbruik ruim 10 procent hoger in wintermaanden

Het gasverbruik door de Oekraiense huishoudens is in de extreem koude maanden januari en februari met 10,5 procent gestegen, oftewel ruim 600 miljoen kubieke meter gas ten opzichte van dezelfde winterse periode in 2011. In totaal werd ruim 6,3 miljard kubieke meter gas verbruikt volgens het ministerie van Energie en Kolen.

Door de hogere gasprijs stegen de kosten zelfs met 17,5 procent. Op 1 maart bedroegen die al 252,5 miljoen euro. De huishoudens hebben samen al een schuld van 89,4 miljoen uitstaan bij gasleveranciers. Tot dusverre heeft de regering de druk vanuit het Internationaal Monetair Fonds kunnen weerstaan om te stoppen met het subsidieren van de gasprijs voor de huishoudens. De helft van de kosten komen dus nog steeds voor rekening van de overheid.

Bron: Ukrinform

Oekraiense parlement wil haast met EU-verdrag

Het Oekraiense parlement roept de Europese Unie op om het vrijhandelsverdrag zo snel mogelijk te ratificeren. Een motie van deze strekking is dinsdag door het parlement aangenomen. Het parlement wil niet alleen dat de Europese Commissie opschiet, maar dat zij ook de afzonderlijke regeringen aanspoort om te tekenen. Bovendien wil het parlement graag dat de EU met geld over de brug komt, zodat de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de uitvoering van het verdrag bekostigd kunnen worden.

De ondertekening van het vrijhandelsverdrag ligt moeilijk in Europa, vanwege de als politiek gemotiveerd aangemerkte processen tegen oud-premier Joelia Timosjenko en enkele van haar ministers. Inmiddels is van EU-zijde meegedeeld dat de verdragstekst - een document van liefst 1.500 pagina's - op vrijdag 30 maart wordt getekend door staatssecretaris Pavlo Klimkin van Buitenlandse Zaken en Miroslav Lajcak, directeur Oost-Europa van de EU. Het betreft hier een 'technische' goedkeuring van de verdragstekst, die hierna wordt voorgelegd aan het Oekraiense parlement en de EU-landen.

Bron: Ukrinform

dinsdag 20 maart 2012

Parlement beschuldigt Timosjenko van hoogverraad

Oud-premier Joelia Timosjenko wordt door het Oekraïense parlement beschuldigd van hoogverraad, omdat zij in 2009 een voor het land zeer nadelig gascontract met Rusland heeft gesloten. Een meerderheid stemde dinsdag in met de conclusie van een parlementair onderzoek dat het gascontract 'tekenen van hoogverraad' vertoont.

Timosjenko zou het contract 'in het voordeel van een ander land' hebben afgesloten, omdat zij de Russische overheid ruim 300 miljoen euro schuldig was en in het buurland voor die schuld strafrechterlijk vervolgd kon worden. Vanuit Timosjenko's omgeving is op de beschuldiging gereageerd met een simpel: 'Dit is complete onzin."

Timosjenko's advocaat Sergei Vlasenko erkent dat het bedrijf Unified Energy Systems halverwege de jaren '90 door haar geleid werd. Het bedrijf heeft een belastingschuld van ruim 300 miljoen euro in Rusland, maar Timosjenko zelf is al tien jaar niet meer bij UES betrokken. Ook de aanklacht dat zij Russische regeringsfunctionarissen heeft omgekocht, is al geruime tijd geleden ingetrokken. Het zijn volgens Vlasenko geen kwesties meer die een rol hebben gespeeld ten tijde van het afsluiten van het omstreden gascontract.

Bron: Kyiv Post

Oppositie verspeelt z'n kans in Oboekiv

De gang van zaken rond de burgemeestersverkiezing in Oboekiv, een plaats in de buurt van de hoofstad Kiev, moet de oppositie ongerust maken. Sergei Bondarsjoek van Ons Oekraïne is het zeker, aangezien de oppositiepartijen niet in staat bleken om het eens te worden over een gezamenlijke kandidaat.

De partij Oedar (van bokser Vitali Klitsjko) kwam met Anatoli Sjafarenko als kandidaat, maar die vond geen genade in de ogen van de andere oppositiepartijen. Zodoende ging de overwinning naar de kandidaat van de Partij van de Regio's. De kandidaten van de Moederlandpartij en Oedar kregen samen meer stemmen dan de uiteindelijke winnaar. Door de uitzonderlijk lage opkomst van de kiezers kreeg die slechts 4.500 stemmen, op een inwonertal van 40.000.

Het is een slecht voorteken dat het de oppositie niet lukte om het eens te worden over een gezamenlijke kandidaat, aldus Bondarsjoek. De oppositiepartijen praten al geruime tijd over het vormen van een gezamenlijke lijst voor de komende parlementsverkiezingen. De gang van zaken in Oboekiv voorspelt weinig goeds.

Bron: Western Information Center

Roep om doodstraf voor verkrachters Makar


De brute verkrachting van de 18-jarige Oksana Makar door drie jonge mannen, en daarna de poging om haar levend te verbranden, heeft veel losgemaakt in Oekraïne. Vooral omdat twee van de drie daders er mee weg dreigen te komen, omdat het zoons zijn van vooraanstaande inwoners van de stad Mikolajiv, in het zuiden van Oekraïne. Zij zouden door de politie als getuigen zijn aangemerkt, de derde als dader. Hij zit dan ook nog vast.

De roep om zware straffen wordt alsmaar sterker, zeker na de publicatie van een filmpje op YouTube waarin één van de daders heel kalm het misdrijf beschrijft. Er zijn straatprotesten geweest in diverse steden, parlementsleden hebben zich daarbij aangesloten en ook de feministische actiegroep bemoeide zich er mee.

Tijdens een protestactie bij het hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie in Kiev riepen vrouwen van Femen 'Dood aan deze sadisten!' "Als iedereen zich stil houdt, dan lopen ze straks weer vrij rond." In alle woede wordt zelfs geroepen om herinvoering van de doodstraf of om castratie van de daders.

Oksana Makar heeft zelf laten weten dat de daders wat haar betreft ''worden doodgeschoten als honden". Haar gezondheidstoestand is inmiddels licht verbeterd. Haar lichaam is voor de helft verbrand, een arm en beide benen zijn geamputeerd en haar kapotte nieren zijn verwijderd.

Bron: Kyiv Post

Kiev zoekt investeerder in VVV-punten tijdens EK

Het toeristisch bureau van Kiev is op zoek naar een bedrijf dat bereid is gedurende het EK voetbal buitenlandse bezoekers te adviseren hoe ze hun tijd in de Oekraïense hoofdstad zo aangenaam mogelijk door kunnen brengen. Het is de bedoeling dat deze investeerder zelf 23 tijdelijke VVV-infopunten van elk 256 vierkante meter plaatst op centrale plekken in zeven districten van de stad.

In ruil daarvoor mag het bedrijf advertentieruimte verkopen aan de buitenkant van de tijdelijke VVV-infopunten, toeristische gidsjes, kaartjes voor theatervoorstellingen en souveniers verkopen. Ook geldwisselen is toegestaan en bezoekers moeten er op het internet kunnen. De informatie moet in ieder geval in het Oekraïens, Russisch en Engels worden verstrekt. Overigens moet 35 procent van de inkomsten uit reclame op de voorzijde van de infopunten ten goede komen aan de stad.

Bron: Interfax-Oekraïne

maandag 19 maart 2012

Janoekovitsj vangt bot met aanbod douane-unie

Een nieuw aanbod van Oekraïne om - onder voorwaarden - deel te gaan uitmaken van de Russische douane-unie is door Moskou van de hand gewezen. President Viktor Janoekovitsj deed het aanbod maandag op een bijeenkomst van het Euraziatisch Beraad in de Russische hoofdstad. Hij ving echter bot. "Ons aanbod is niet serieus besproken, althans niet in het openbaar", aldus vice-premier Valeri Chorosjkovski na afloop op een persconferentie.

Hij zei nog wel in het voorstel te geloven. Oekraïne wil alleen deel uitmaken van de douane-unie van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan volgens de 3+1 formule, waarbij Oekraïne een uitzonderingspositie inneemt die toetreding tot de vrijhandelszone van de EU niet in de weg staat. Chorosjkovski erkende dat Oekraïne geconfronteerd kan worden met handelsbeschermende maatregelen van de drie landen die het land economisch gezien flink kunnen schaden.

Bron: Interfax-Oekraïne

'Afschaffing visum EU op z'n vroegst in 2015'

Afschaffing van de visumplicht voor de Europese Unie zit er voor Oekraïne voorlopig niet in. ''Op z'n vroegst in 2015", meent politiek analist Volodimir Gorbach van het Instituut voor Euro-Atlantische Samenwerking. Een belangrijke eis van de EU is dat Oekraïne een actieplan afwerkt met betere grenscontroles, aanpassing aan de Europese werkwijze en invoering van een biometrisch paspoort. Volgens Gorbach komt Oekraïne dit jaar niet verder dan de eerste stappen van dit actieplan voor afschaffing van het Schengen-visum.

"Daarna volgt de invoeringsfase, en die is nog aanzienlijk complexer", aldus Gorbach. De onenigheid tussen Oekraïne en de EU over de als politiek gemotiveerde processen tegen onder meer oud-premier Joelia Timosjenko spelen dit jaar nog geen rol. "Het gaat nu enkel om praktische zaken, die buiten de politiek staan."

Bron: Ukrinform

Journalistenvakbond wil betere manieren van Azarov

De Onafhankelijke Vakbond voor de Media vindt dat premier Mikola Azarov maar 'ns les in goede manieren moet nemen. De vakbond is boos op Azarov vanwege z'n al te familiaire gedrag tegenover journalisten bij een persconferentie, afgelopen zaterdag op het congres van de Partij van de Regio's.

De premier gaf duidelijk aan welke vragen aan hem gesteld mochten, en welke niet. "Hij weigerde een vraag te beantwoorden over bezittingen van zijn zoon in het buitenland", aldus voorzitter Joeri Loekanov maandag. De vakbond vindt dat ministers als Azarov netjes met journalisten om dienen te gaan, anders kan zich dit tegen hen keren als de maatschappij het vertrouwen verliest, meende Loekanov.

Bron: Kyiv Post

Oekraine wil derde deel van z'n gas uit de EU halen

Oekraine onderhandelt met zowel Duitsland, Roemenie als Turkije om van ieder land 2 tot 3,5 miljard kubieke meter aardgas te open, in een poging om de import van het aanzienlijk duurdere gas uit Rusland terug te dringen. Dat meldt de krant Kommersant Oekraine maandag op basis van een bron bij het ministerie van Energie.

Algemeen directeur Jevgeni Bakoelin van Naftogaz had zondag al aangegeven dat het Oekraiense gasbedrijf jaarlijks 10 miljard kubieke meter gas elders wil halen, dus niet uit Rusland. Dat is ongeveer een derde van het totale gasverbruik. Hij gaf daarbij aan dat de prijs in Europa tussen de 30 en 40 Amerikaanse dollar per 1.000 kubieke meter goedkoper is dan wat het Russische Gazprom rekent. Oekraine betaalt 400 dollar voor het Russische gas, maar wil terug naar 250 dollar.

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraine zijn inmiddels weer begonnen. Rusland heeft al een 10 procent lagere prijs aangeboden, maar wel onder voorwaarde dat Oekraine zich aansluit bij de douane-unie van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Oekraine wil daar wel aan mee doen, maar wel op voorwaarde dat het land een uitzonderingspositie krijgt (de 3+1 formule) die toetreding tot de vrijhandelszone van de Europese Unie niet in de weg staat.

President Viktor Janoekovitsj is maandag in Moskou, waar hij met de Russische president Dmitri Medvedev goede zaken hoopt te doen. In een interview met tv-zender Rossiya-24 antwoordde Janoekovitsj op de vraag hoe hij naar Moskou zou afreizen: ''Hoopvol, zoals altijd."

Bronnen: Ukrinform, Interfax-Oekraine

Janoekovitsj: 'Taalkwestie bestaat niet meer'

Er is geen taalkwestie in Oekraine. Niet meer, althans. Dat zegt president Viktor Janoekovitsj in een interview met het Russische persbureau Itar-Tass. ''Telkens als er verkiezingen op komst waren, werd de taalkwestie weer ten tonele gevoerd. Ditmaal horen we echter van alle kanten dat we er maar beter over kunnen zwijgen", aldus Janoekovitsj die verwijst naar de praktijk in diverse Europese landen met twee, soms drie talen binnen de landsgrenzen.

Veel Oekrainers zijn tweetalig, zij beheersen zowel het Oekraiens als het Russisch. In het oosten overigens minder Oekraiens, maar meer Russisch. Daar spitste de taalkwestie zich in de afgelopen jaren ook vooral op toe, want telkens weer werd er voor geijverd om het Russisch tot tweede officiele taal van Oekraine te maken.

Janoekovitsj wijst echter op de situatie in het westen en zuiden, waar sprake is van nog meer varieteit. Onlangs sprak hij met de Hongaarse premier Viktor Organ over de situatie in het voormalige Hongaarse deel. "We hebben twee districten in de regio Zakarpattia met een grote Hongaarse gemeenschap die vasthoudt aan de Hongaarse taal. In de regio Chernivtsi is een Roemeense minderheid, in de regio Odessa wordt ook Bulgaars gesproken en in Mariapol is een behoorlijk grote Griekse gemeenschap. We moeten zorgen dat al deze groepen tot hun recht komen in ons land, dat hun culturele erfgoed behouden blijft."

Ook parlementsvoorzitter Volodimir Litvin ging maandag in op de 'taalkwestie'. Het Russisch als tweede nationale taal in Oekraïne is in de huidige samenstelling van het parlement onmogelijk, meent hij. Er is een Grondwetswijziging voor nodig en daarvoor is een meerderheid van 300 (van de 450) parlementsleden voor nodig. Zo'n meerderheid is er nu niet, en daarmee is het einde verhaal, aldus Litvin.


Bron: Ukrinform
 

zondag 18 maart 2012

Regiobestuur Lviv noemt prijs naar Bandera

Het regionaal bestuur van Lviv heeft een prijs genoemd naar Stepan Bandera, een nationalist die zowel tegen het Sovjet-leger als dat van Nazi-Duitsland vocht. De prijs wordt jaarlijks vergeven aan de politicus, wetenschapper of ieder ander die zich verdienstelijk maakt voor Oekraïne als onafhankelijke natie.

Bandera behoorde tot de oprichters van het Oekraïense verzetsleger die eerst tegen de Polen en later tegen de Duitsers vocht om van het westen van Oekraïne een onafhankelijke staat te maken. Vervolgens werd de kant van Duitsland gekozen in een poging om de Russen buiten de deur te houden.

Over Bandera en het verzetsleger wordt verschillend geoordeeld in Oekraïne. In het westen van het land wordt hij gezien als een nationale held en onder de vorige regering, die van Viktor Joesjenko, werd hij ook als zodanig postuum onderscheiden. In het oosten wordt Bandera echter gezien als een landverrader. Na het aantreden van de meer Russisch georiënteerde regering-Janoekovitsj werd de heldenstatus dan ook snel herroepen.

De naar Bandera genoemde prijs wordt jaarlijks vergeven op nieuwjaarsdag, een dag voor zijn verjaardag. Dit jaar is de toekenning echter op 30 juni, de dag waarop het onafhankelijke Oekraïne werd uitgeroepen in 1941. De winnaar krijgt 20.000 grivna (1.891 euro) uitgekeerd.

Bron: RIA Novosti

Premier Azarov: 'De magere tijden zijn voorbij'

De magere tijden zijn voorbij, aldus premier Mikola Azarov op het dertiende congres van de regerende Partij van de Regio's. "Ons doel is nu om de levensstandaard van de Oekraïners te verbeteren." De grootste opgaaf voor de regering is volgens de premier nu om eindelijk iets te doen aan de kloof tussen arm en rijk die in de afgelopen twintig jaar alsmaar breder is geworden. Er moet een efficiënt sociaal systeem komen, waardoor iedere Oekraïner verzekerd is van een inkomen, ook al zit hij of zij zonder werk. "Iedereen moet profiteren van onze economische groei."

Ook vice-premier Sergei Tigipko liep zaterdag over van optimisme. Hij vindt dat Oekraïne het wel zonder de miljarden van het Internationaal Monetair Fonds kan stellen, niet in het minst omdat het IMF als eis voor een nieuwe lening stelt dat de regering moet stoppen met het subsidiëren van de consumentenprijs voor aardgas. De overheid betaalt de helft van de kosten, om te voorkomen dat menig gezin de gasrekening niet meer kan voldoen.

"Ik denk dat we het wel zonder het geld van het IMF af kunnen. Dat lukte ons in 2011 en ook in de eerste twee maanden van dit jaar", zei Tigipko. Ondertussen gaan de gesprekken met het IMF wel door. Tigipko gaf aan dat de Oekraïense regering alternatieve voorstellen heeft gedaan om onder de eis van het IMF uit te komen. "Daar hebben we nog geen succes mee gehad, maar wij geven het niet op."

Bron: Ukrinform

Opsplitsing Naftogaz ondanks verzet oppositie

Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met het opdelen van het energiebedrijf Naftogaz, op voorwaarde dat het gasnetwerk niet wordt geprivatiseerd. De opdeling van Naftogaz hoort bij de afspraken met de Europese Unie, want Oekraïne is lid van de Europese energiemarkt die deze voorwaarde stelt aan de deelnemende landen.

Nu de splitsing van Naftogaz een feit is, kan volgens staatssecretaries Vladimir Makucha eindelijk begonnen worden met de privatisering van het gasnetwerk. Dat noodzakelijke plan heeft een tijdje op de plank gelegen vanwege de onduidelijkheid over de toekomst van Naftogaz. Dat kwam door politieke onenigheid over de te volgen koers voor het staatsbedrijf.

De EU weigerde mee te betalen aan het verbeteren van de gasleiding vanuit Urengoi via Pomari naar Uzhgorod totdat Oekraïne had besloten om Naftogaz op te splitsen. Afgelopen zomer had Naftogaz al 228 miljoen euro kunnen ontvangen als eerder een besluit was gevallen. Met het moderniseren van het totale gasnetwerk is naar schatting tussen de 3,8 en 5,3 miljard euro gemoeid in de komende vijf tot zeven jaar.

De oppositie, vooral Timosjenko's Moederlandpartij, was vierkant tegen de splitsingswet kreeg, maar moest vrijdag toch het onderspit delven. De tegenstand werd vooral veroorzaakt door pogingen van het Russische bedrijf Gazprom om het Oekraïense gasnetwerk in handen te krijgen. Gazprom wil een joint venture met Naftogaz en een aantal Europese gasbedrijven. Die Europese bedrijven doen echter allemaal zaken met Gazprom, reden voor de oppositie om te veronderstellen dat Gazprom ondanks een minderheidsaandeel het toch voor het zeggen krijgt.

Bron: Unian

Oekraïners in buitenland mogen wellicht niet stemmen

Oekraïners in het buitenland worden mogelijk uitgesloten van deelname aan de komende parlementsverkiezingen als het Constitutionele Hof de nieuwe Kieswet ongrondwettig verklaart. Dat heeft voorzitter Andrei Magera verklaard tegenover internetkrant Glavkom. Volgens Magera hebben alle Oekraïners dezelfde rechten, ongeacht hun woonplaats. Er is echter een beroep aangetekend tegen de gelijke rechten voor Oekraïners in het buitenland. Het is nog onduidelijk wanneer het beroep behandeld wordt door het Constitutionele Hof.

Bron: ForUm

zaterdag 17 maart 2012

Op weg naar een twee-partijenstelsel?

De fusie van de Partij van de Regio's en Krachtig Oekraïne is een feit. Partijleider Sergei Tigipko van Krachtig Oekraïne is op het 13e congres van de Partij van de Regio's benoemd tot fractievoorzitter. Premier Mikola Azarov overhandigde in het bijzijn van president Viktor Janoekovitsj een lidmaatschapskaart van de Partij van de Regio's aan Tigipko die ook bestuurslid wordt van deze regeringspartij.

In een commentaar op deze ontwikkeling noemde parlementsvoorzitter Volodimir Litvin de fusie van beide partijen ''een logische ontwikkeling waarmee de Partij van de Regio's zijn maatschappelijk draagvlak kan verbreden''. Litvin kondigde aan dat zijn Volkspartij met de partij van president Janoekovitsj blijft samenwerken.

Premier Mikola Azarov kondigde zaterdag aan dat de Partoij van de Regio's op zoek is naar nog meer partners om straks samen de parlementsverkiezingen mee in te gaan. Het hoeft dan niet noodzakelijkerwijs om een fusie te gaan, samenwerken is al voldoende. Zijn partij onderhandelt momenteel met meerdere partijen over samenwerking, maar Azarov wilde geen namen noemen. "Over twee maanden is er meer duidelijkheid."

Het streven naar samenwerking vanuit de Partij van de Regio's is een reactie op de drang naar gezamenlijk optrekken bij de oppositiepartijen, onder aanvoering van Joelia Timosjenko's Moederlandpartij. Daarbij moet wel worden aangetekend dat dit proces behoorlijk is geschaad doordat de Moederlandpartij afgelopen week de leider van de Sociaal-Democratische Partij Natalia Korolevska uit de gezamenlijke parlementsfractie heeft gezet.

Bron: Ukrinform

Brute verkrachting en moordpoging schokt Oekraïne

Een brute groepsverkrachting heeft afgelopen week de gemoederen flink bezig gehouden in Oekraïne. De daders probeerden hun slachtoffer, de 18-jarige Oksana Makar, na de verkrachting in brand te steken. Ze overleefde dat ternauwernood. Meer dan de helft van haar lichaam is verbrand. Artsen zetten haar beide voeten en een arm af omdat die te zwaar beschadigd bleken. Ook moet zij haar nieren missen.

De zaak kwam aan het licht toen een automobilist met pech vlakbij iemand hoorde kreunen terwijl hij op hulp stond te wachten. Hij alarmeerde de politie die enkele minuten later de jonge, zwaar verbrande vrouw vonden.

De avond ervoor was Oksana Makar in de stad Mikolajiv in het zuiden van Oekraïne door twee jongemannen meegevraagd naar het huis van een vriend. Nadat ze door alle drie was verkracht, werd ze zwaar mishandeld en vervolgens in een laken gewikkeld. Het drietal nam haar mee naar een bouwplaats waar ze haar in een kuil gooiden en vervolgens staken ze haar in brand.

De drie verdachten werden nog dezelfde dag gearresteerd, maar op het moment dat Oksana Makar de operatiekamer binnen werd gereden, had de politie twee van hen al weer op vrije voeten gesteld. Er zou te weinig bewijs ten ze zijn. Een van de drie wordt als verdachte aangemerkt, de andere twee zouden getuigen zijn.

Het slachtoffer is niet gehoord door de politie. Ze zou buiten bewustzijn zijn, al ontkent haar moeder dat. Plaatselijke journalisten beweren intussen dat de twee 'getuigen', mannen van 21 en 23 jaar oud, zoons zijn van voormalige stadsbestuurders. Dat is inmiddels bevestigd door de plaatselijke politiechef.

Het nieuws ontlokte een storm van kritiek in Mikolajev en wijde omgeving. Foto's van de twee met de nodige aanvullende informatie zijn op sociale netwerken gezet en daar zijn inmiddels veel woedende reacties aan toegevoegd. In Mikolajev, en later ook in Odessa en Simferopol, gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de vrijlating van de twee.

President Viktor Janoekovitsj bemoeide zich vervolgens met de kwestie. Hij heeft procureur-generaal Viktor Psonka te verstaan gegeven dat die er persoonlijk op toe moet zien dat er recht wordt gedaan. Intussen kan het gebeuren dat de daders er mee weg komen als het langer dan tien dagen geleden is dat zij in staat van beschuldiging worden gesteld. Zij pleegden hun misdrijf  op vrijdag 9 maart.

Bron: Kyiv Post

Veel werklozen, maar ook veel vacatures

Tegenover officieel geregistreerde 546.600 werklozen staat een aanbod van 64.600 vacatures. Er is vraag naar ervaren chauffeurs, verkopers, koks en bedrijfsleiders. Ook verpleegsters, artsen, technici en IT-specialisten kunnen goed aan een baan komen. Maar er zijn onder al die vacatures ook banen beschikbaar voor 8.700 ongeschoolde arbeiders, zoals straatvegers, meldt de Oekraïense evenknie van ons CWI.

De huidige werkloosheid treft vooral jongeren onder de 35 jaar, 235.100 van de 546.600. Ook zijn er meer vrouwen dan mannen werkloos: 299.000. Verder valt op dat ruim de helft van de werklozen uit de steden komt. In de eerste twee maanden van dit jaar lukte het 80.300 mensen weer aan het werk te krijgen, terwijl 4.400 mensen werklozen in een gesubsidieerde baan aan de slag gingen.

De officiële werkloosheidscijfers geven echter geen duidelijk beeld van de situatie, aangezien naar schatting 40 procent van de banen zwart wordt betaald. Wie dan werkloos wordt, kan niet terugvallen op een werkloosheidsuitkering.

Bron: Ukrinform

Aftrap training EK-vrijwilligers in Charkiv

In Charkiv is de training begonnen van de vrijwilligers die straks worden ingezet tijdens het EK voetbal in juni. De aftrap was in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gaat in eerste instantie om 150 vrijwilligers, maar in totaal worden meer dan 2.000 vrijwilligers ingezet rond de wedstrijden in het stadion van Metalist. Het zijn voor het merendeel studenten. Hun studiejaar loopt speciaal voor het EK al eind mei af. De vrijwilligers moeten vooral de veiligheid in de fanzones in de gaten houden.

Bron: Ukrinform

vrijdag 16 maart 2012

Politieke items interesseren Oekraïner weinig

Waar politici zich druk maken om de samenwerking met de Europese Unie en de Navo, om kerkelijke twisten en de aanspraken van buurlanden op grondgebied van Oekraïne, is de doorsnee Oekraïner vooral bezorgd om de stijging van de voedselprijzen en de alsmaar duurdere woonlasten. Dat blijkt uit een peiling van het Internationaal Instituut voor Sociologische Vraagstukken in Kiev.

De voedselprijzen houden 54 procent van de deelnemers aan de peiling bezig, en de woonlasten 54 procent. De angst werkloos te worden leeft bij 34 procent, terwijl 32 procent zich elke maand opnieuw afvraagt of het loon of pensioen wel op tijd komt. Voor 30 procent geldt dat zij zich zorgen maken om hun gezondheid. De vrees voor een nieuwe economische crisis is voor 27 procent heel reëel, evenals de toenemende corruptie (27 procent) en de criminaliteit (20 procent).

De 'politieke' onderwerpen leven nauwelijks. Of Oekraïne aansluiting bij de EU weet te vinden, interesseert slechts 3 procent van de ondervraagden. Mogelijke landjepik van de buurlanden houdt ook maar 3 procent bezig en in mindere mate de interkerkelijke problematiek (2 procent) en een eventuele aansluiting van hun land bij de Navo (1 procent).

Bron: Ukrinform

Meeste producenten leveren matige waar

De Oekraïense fabrikanten trekken zich weinig tot niets aan van de kwaliteitseisen die de overheid stelt. Niet als het om de geproduceerde goederen gaat en evenmin als het gaat om verleende diensten aan de consument. Premier Mikola Azarov noemt het schrikbarend, want uit een onderzoek bij meer dan 40.000 bedrijven bleek afgelopen jaar liefst 91 procent niet aan de kwaliteitseisen te voldoen. De situatie bleek zelfs nog verslechterd ten opzichte van 2010 toen 87 procent afweek.

Om toch verbetering af te dwingen, investeert de overheid dit jaar 161.000 euro in onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van producten. Premier Azarov vertelde op een bijeenkomst van consumentenorganisaties dat veel fabrikanten het niet zo nauw nemen met de informatie die ze eigenlijk verplicht zijn om op etiketten te vermelden. Ook nemen ze vaak niet de moeite om een gebruiksaanwijzing of garantiebewijs bij te sluiten.

Door de overheidscontroles wordt er al het nodige uitgefilterd. Ruim 35.000 verantwoordelijken werden beboet, samen waren ze goed voor 540.000 euro aan boetes. De bedrijven moesten samen nog eens 17,1 miljoen euro in de staatskas storten.

Bron: ForUm

Terugkeer van de temniki

De temniki komen terug, constateert de Ukrayinska Pravda. De Commissie voor Radio en Televisie heeft namelijk de staatsmedia onlangs opdracht gegeven om op z'n minst tweemaal in de week aandacht te besteden aan de hervormingen die president Viktor Janoekovitsj afgelopen week heeft aangekondigd. Uiterlijk vandaag moesten zij aan de commissie verslag uitbrengen hoe ze dit denken aan te pakken.

Het gaat, zo legt de staatscommissie uit in een brief aan de media, met name om Janoekovitsj' plannen voor het verhogen van de pensioenen en het aanbieden van woninghypotheken met een rente van maximaal 3 procent (de marktrente ligt nu rond de 25 procent).

Volgens de Ukrajinska Pravda is het een terugkeer naar de temniki, de opdrachten die toenmalig president Leonid Koetsjma in het geheim aan de media gaf.

Bron: Western Information Center

Oekraïense vrouw mag voortaan pas vanaf 18e trouwen

Het Oekraiense parlement heeft de huwbare leeftijd voor zowel mannen als vrouwen op 18 jaar gezet. Volgens parlementslid Evgen Soeslov, die het wetsvoorstel toelichtte als lid van de commissie voor gezin, jeugd en sport, worden jongeren onder de 18 voortaan als kind aangemerkt. Met het optrekken van de leeftijd waarop door vrouwen getrouwd mag worden van 17 naar 18 jaar wordt de praktijk gevolgd zoals die ook in omliggende landen gebruikelijk is. Mannen mochten al vanaf hun 18e trouwen.
Bron: ForUm

donderdag 15 maart 2012

Onderzoeksbureaus werken samen aan betere exit poll na verkiezingen

Drie onderzoeksbureaus kondigden donderdag aan dat zij tot samenwerking hebben besloten om op de verkiezingsdag in oktober een betrouwbare exit poll te kunnen brengen. Zij willen 20.000 bezoekers van 400 stembureaus vragen hoe zij gestemd hebben. Bij de presidentsverkiezingen van 2010 werd bij 300 stembureaus gepeild.

Voorafgaand aan de verkiezingen willen de drie bureaus bovendien drie landelijke peilingen houden. Samen met de organisatie Eerlijkheid willen zij een bewustwordingscampagne houden om duidelijk te maken hoe de Oekraïners stemfraude tegen kunnen gaan.

De drie onderzoeksbureau zijn de Stichting voor Democratische Initiatieven Ilko Koesjeriv, het Internationaal Instituut voor Sociologisch Onderzoek en het Razoemkov Centrum.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht weer enkele honderden buitenlandse waarnemers bij de parlementsverkiezingen van eind oktober. "Wij zullen ze alle mogelijke medewerking verlenen. Dat is geen loze belofte, maar regeringsbeleid", aldus directeur voorlichting Oleg Volosjin van het ministerie.

Binnenkort gaat de uitnodiging de deur uit naar organisaties die waarnemers willen sturen. Volosjin kondigde ook aan dat een twintigtal Amerikaanse waarnemers heeft aangekondigd komende zondag de burgemeestersverkiezing in Oboechiv nabij Kiev in de gaten te willen houden.

Bronnen: Kyiv Post, Ukrinform

Onderhandelingen over Russische gasprijs hervat

De Oekraïense minister van Energie en Kolen Joeri Boiko en algemeen directeur Alexei Miller van Gazprom hebben de draad weer opgepakt en zijn gesprek over aanpassing van de gasprijs die het Russische energiebedrijf berekent aan het Oekraïense Naftogaz. De onderhandelingen hebben twee maanden stilgelegen, in afwachting van de Russische presidentsverkiezingen die overigens wel zoals verwacht werden gewonnen door Vladimir Poetin, de huidige premier.

Volgens een verklaring van Gazprom hielden Boiko en Miller donderdag een werkbespreking in het gebouw van Gazprom. Van de bespreking werd slechts gemeld dat er 'onderwerpen zijnn besproken die betrekking hadden op de samenwerking tussen Rusland en Oekraïne op het gebied van de samenwerking op gasgebied'.

De huidige, hoge gasprijs belemmert niet alleen de Oekraïense economie, maar legt ook een zware druk op de landsbegroting. De overheid neemt namelijk de helft van de consumentenprijs voor haar rekening, om te voorkomen dat veel Oekraïners hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft als voorwaarde voor een volgende miljardenlening als voorwaarde gesteld dat die subsidie verdwijnt, maar de regering heeft dat tot dusverre geweigerd.


Bron: Ukrinform

Advocaat Timosjenko: 'Aanvoer medische apparatuur is slechts show'

Van het afleveren van medische apparatuur bij de Kasjanivska-gevangenis wordt een ware show gemaakt, om aan te tonen dat alles in het werk wordt gesteld om oud-premier Joelia Timosjenko een goede behandeling te geven. Morgen worden er veel journalisten verwacht in Charkiv. Voor de draaiende camera's wil de gevangenisdirectie een goede beurt maken, betoogde Timosjenko's advocaat Sergei Vlasenko na een bezoek aan de gevangenis. "Ze zijn in alle haast het hekwerk rond de gevangenis aan het schoonmaken en schilderen."

Volgens Vlasenko wordt de medische apparatuur weggehaald uit ziekenhuizen in de buurt. Hij noemt het ''een provocatie'' van de regering die zich niets aantrekt van het advies van de Duitse artsen die Timosjenko hebben onderzocht en adviseren om haar buiten de gevangenis te behandelen. Vlasenko gaat er vanuit dat de medische apparatuur niet daadwerkelijk wordt gebruikt en naar de ziekenhuizen terug gaat zo gauw de journalisten weer zijn vertrokken.

Hij baseert dat op de gang van zaken tot nu toe, waarbij Timosjenko niet wordt behandeld voor haar rugklachten en ook al drie weken geen pijnstillers heeft gekregen.

Bron: Ukrinform

Timosjenko in verband gebracht met moordzaak

Een bedrijf dat in het verleden werd geleid door voormalig premier van Oekraïne Joelia Timosjenko heeft in 1996 opdracht gegeven tot de moord op een parlementariër en twee andere mensen. Dat heeft de Oekraïense procureur-generaal Renat Koezmin tegen Associated Press gezegd.

Timosjenko zit momenteel een celstraf van zeven jaar uit wegens machtsmisbruik. Zij zou haar invloed hebben aangewend bij het sluiten van een gascontract met Rusland. Timosjenko zelf zegt dat het vonnis politiek gemotiveerd is en weet de Europese Unie en de Verenigde Staten aan haar zijde.

Volgens Koezmin hebben bedrijven die onder hoede stonden van Timosjenko en oud-premier Pavlo Lazarenko de mannen betaald die parlementariër en zakenman Jevhen Sjtsjerban, zijn vrouw en een assistent doodschoten. Koezmin zei dat onderzocht wordt of Timosjenko voor betrokkenheid bij de moord kan worden vervolgd, maar daartoe moet Lazarenko worden verhoord.

Lazarenko zit in de VS een gevangenisstraf van negen jaar uit wegens afpersing en corruptie. Oekraïne heeft tot dusverre geen toestemming van de VS gekregen om de oud-premier te ondervragen. Sergei Vlasenko, de advocaat van Timosjenko, verwierp de aantijgingen van Koezmin als onwaar en sprak van een nieuwe poging haar populariteit onder Oekraïners geweld aan te doen. "Hun enige doel is een politieke tegenstander politiek monddood te maken."

Bron: ANP

woensdag 14 maart 2012

Brand in metrostaton Osokorski in Kiev

Brand in het metrostation Osokorski zorgde aan het einde van de woensdagmiddag voor paniek onder reizigers en legde tijdens het spitsuur de lijn Sirets-Pesjerska stil in de hoofstad Kiev. Er vielen geen gewonden. Het station werd ontruimd. Het vuur brak uit om 16.45 uur lokale tijd. Er werden zes brandweerteams ingezet.

Ooggetuigen meldden rookontwikkeling bij het naderen van het station Poznjaki, het station voor dat van Osokorki. "De wagons raakten vol met rook, er raakten mensen in paniek", aldus Olena Gorbik, één van de passagiers in de trein. "Er was zoveel rook dat ik de mensen die direct naast me stonden amper kon zien. Naast mij viel iemand flauw."

Om 19.30 uur werd het metroverkeer hervat. Dat wil zeggen: de metrostations Slasoetisj en Pozniaki zijn weer in gebruik, het station Osokorski wordt gepasseerd zonder te stoppen. Dit station wordt schoongemaakt en gaat donderdagmorgen weer open.

Bron: Kyiv Post

Eenheid oppositie ruw verstoord door wegsturen Korolevska

De Oekraïense Sociaal-Democratische Partij van Natalia Korolevska is woensdag uit het Comité tegen de Dictatuur gestapt. Deze stap werd gedaan nadat Korolevska uit de fractie werd gezet die haar partij samen met de Moederlandpartij vormt in het parlement. Na een inderhaast gehouden partijvergadering gaf Korolevska te kennen dat er volgende week een extra congres wordt gehouden over de vraag hoe de Sociaal-Democratische Partij straks de verkiezingsstrijd in gaat.

Volgens Korolevska is de illusie van een gezamenlijk optreden van de oppositie bij de komende parlementsverkiezingen verleden tijd. "We gaan niet meer dezelfde weg met de mensen die nu aan de macht zijn in de Moederlandpartij." Met Joelia Timosjenko heeft Korolevska nooit problemen gehad. Sterker nog, begin dit jaar droeg Korolevska de oud-premier zelfs voor als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. Zij gaf ook woensdag nog weer aan dat ze alles op alles wil zetten om Timosjenko uit de gevangenis te krijgen.

Vice-fractievoorzitter Andrei Pavlovski kwam met een heel andere kijk op de zaak. Hij wees er op dat, terwijl alle fractieleden in de rechtbank waren toen het vonnis tegen Timosjenko werd uitgesproken, Korolevska schitterde door afwezigheid. Zij gaf op datzelfde moment een feestje vanwege haar verkiezing tot leider van de Sociaal-Democratische Partij.

Korolevska werd dinsdag uit de gezamenlijke fractie gezet nadat zij niet mee had gedaan aan de stemming over een motie van de oppositie. Volgens Korolevska had ze wel mee willen stemmen, maar was haar stemkaart gestolen.

Bron: Ukrinform

Overplaatsing Engelssprekende agenten naar EK-steden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken plaatst politiemensen die het Engels machtig zijn tijdelijk over naar de vier steden waar het EK voetbal zich komende zomer in Oekraïne afspeelt. Volgens minister Vitali Zacharsjenko krijgen veel agenten momenteel Engelse les om taalproblemen met voetbalsupporters zoveel mogelijk te voorkomen. De politiemensen krijgen straks assistentie van vrijwilligers, die zich uiteraard ook in een andere taal dan het Oekraïens kunnen uitdrukken.

Bron: Ukrinform

Bondgenote Timosjenko uit parlementsfractie gezet

De Moederlandpartij heeft parlementslid Natalia Korolevska uit de fractie gezet, omdat zij dinsdag weigerde voor een motie te stemmen waarin werd opgeroepen tot een discussie over de eisen die de parlementaire vergadering van de Raad van Europa aan de Oekraiense regering stelt. Die eisen hebben betrekking op de vervolging van de oud-ministers Joelia Timosjenko en Joeri Loetsenko. Korolevska leidt de Oekraïense Sociaal-Democratische Partij die samen met de Moederlandpartij één fractie vormt.

Behalve Korolevska zou ook Jevgen Soeslov niet voor de motie hebben gestemd. Hij werd niet uit de fractie gezet, maar kreeg een waarschuwing. Soeslov hield woensdagmorgen de eer aan zichzelf en stapte op, evenals parlementslid Oleksi Lohvinenko.

Volgens Korolevska kon ze helemaal niet meestemmen, aangezien haar stemkaart gestolen was. "Ik heb het secretariaat van het parlement nog om een duplicaat gevraagd en ik heb een verklaring geschreven dat ik voor de motie zou stemmen." De stemkaart van Soeslov zou niet gewerkt hebben. Korolevska gaat uit van opzet, de fractie zou haar en Soeslov kwijt willen.

Korolevska is er van overtuigd dat partijleider Joelia Timosjenko van de Moederlandpartij er niets mee te maken heeft gehad. "Ze doen er alles aan om mij tegenover haar zwart te maken.'' Zij betreurt dit zeer, want het was Timosjenko die haar de politiek in haalde. "Ik heb veel aan haar te danken. Voor haar ging ik door het vuur", aldus Korolevska die Timosjenko eerder voordroeg voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Bron: Kyiv Post, Ukrinform

'Slechts' 156.193 abortussen in 2011

Het ministerie van Volksgezondheid ontkent berichten als zou er ieder jaarlijks rond de 2 miljoen maal abortus worden gepleegd. In de afgelopen tien jaar waren er juist zesmaal minder abortussen en 2011 ging het om 156.193 Oekraiense vrouwen die zich lieten aborteren. 'In de jaren '90 was aborteren de gebruikelijke manier om het aantal kinderen in een gezin te beperken. Toen werden jaarlijks 1 miljoen abortussen geregistreerd', valt te lezen in een verklaring van het ministerie.

Door andere wijzen van geboortebeperking is volgens het ministerie ook het aantal illegale abortussen afgenomen. Het aantal geboorten is al jaren groter dan het aantal abortussen. Afgelopen jaar was dat zelfs het drievoudige met 492,218 pasgeborenen.

Bron: Ukrinform

Timosjenko wil naar Duits ziekenhuis

De voormalige premier van Oekraïne, Julia Timosjenko, die wegens machtsmisbruik gevangenzit, wil niet meer in de gevangenis behandeld worden voor haar rugpijn. Ze eist te worden overgebracht naar Duitsland voor een speciale medische behandeling. Dat heeft het Oekraïense gevangeniswezen dinsdag bekendgemaakt.

Timoskenko is in februari door artsen uit Berlijn onderzocht. Ze wil daar worden verpleegd, aldus de autoriteiten. Die zeiden niet of dit een realistische eis is. Timosjenko werd in augustus gearresteerd en kreeg in oktober 7 jaar cel. Zij betoogt dat het een politiek proces is geweest en dat ze slachtoffer is van de rancune en machtswellust van haar rivaal, president Viktor Janoekovitsj.

Bron: ANP

dinsdag 13 maart 2012

Rookverbod in cafés en openbare gebouwen

In cafés, restaurants en andere openbare gebouwen in Oekraïne mag voortaan niet meer worden gerookt. Eigenaren kunnen een boete van 10.000 hryvnia krijgen, omgerekend ongeveer 950 euro, als een klant toch een sigaar of een sigaret opsteekt. Uitbaters kunnen onder de boete uitkomen als ze aparte rookruimtes inrichten. Die moeten ventilatie hebben, zodat de rook weg kan.

Er komt ook een verbod op sigarettenreclame. President Viktor Janoekovitsj tekende dinsdag een wet hiertoe die zes maanden na publicatie van de tekst van kracht wordt. Er mag geen reclame meer voor tabaksproducten worden gemaakt op radio en televisie, op websites, in kranten, op bussen en billboards. Reclame door middel van sponsoring is ook verboden.

Bron: Interfax-Oekraïne