donderdag 31 oktober 2013

Klitsjko gaat niet zomaar opzij voor Timosjenko

Vitali Klitsjko is niet op voorhand van plan om zich terug te trekken als uitdager van zittende president Viktor Janoekovitsj als Joelia Timosjenko wordt vrijgelaten en mee kan doen aan de verkiezingen in de herfst van 2015. De partijleider van Oedar verklaarde donderdag dat hij is begonnen met het samenstellen van zijn campagneteam.

Over zijn positie tegenover Timosjenko zei Klitsjko aan het persbureau Interfax dat hij die vraag alleen kan beantwoorden als die actueel wordt doordat de oud-premier inderdaad de gevangenis heeft verlaten. "En dat is nu nog niet aan de orde'', aldus Klitsjko die over de omstreden herziening van de Belastingwet opmerkte dat hij zich niet laat intimideren. ''Als antwoord op alle veronderstellingen en pogingen om mij van mijn kandidatuur voor het presidentschap af te houden, kan ik alleen maar zeggen: ik zet dit door.'' 
 
Klitsjko's kandidatuur zou weleens door de Centrale Kiesraad afgewezen kunnen worden omdat hij in Duitsland belasting betaalt en door de recente wijziging van de Belastingwet daardoor niet als ingezetene van Oekraïne kan worden beschouwd. De in korte tijd erg populair geworden politicus ziet het als een doelbewuste poging om hem uit te schakelen voor de presidentsverkiezingen.

Bron: Kyiv Post

Nieuwe gouverneur Salo van Lviv is omstreden

Generaal-majoor van de politie Oleh Salo is donderdag door president Viktor Janoekovitsj benoemd tot gouverneur van Lviv en tevens tot diens adviseur. Salo gaf leiding aan de politie in de provincies Rivne en Lviv, maar werd in november vorig jaar als zodanig benoemd in Ivano-Frankivsk.

Salo's benoeming tot gouverneur van Lviv heeft donderdag voor de nodige beroering gezorgd. Oud-minister Joeri Loetsenko van binnenlandse zaken ziet er een eerste poging in van president Viktor Janoekovitsj om zijn herverkiezing in de herfst van 2015 veilig te stellen. ''Het is hem duidelijk dat hij die verkiezingen niet op een eerlijke manier kan winnen."

Janoekovitsj heeft volgens Loetsenko een sterke man nodig die heeft bewezen dat hij er niet voor terugdeinst "om een bomaanslag te plegen bij een krant die de kant van de oppositie kiest, om de politie naar zijn hand te zetten en de verkiezingsuitslag te vervalsen".

Niet alleen Loetsenko, maar ook de volksbeweging Rukh zette zich donderdag af tegen de benoeming van de hoge politieman in Lviv. In een verklaring wordt er op gewezen dat Salo in 2006 werd beschuldigd van het vervalsen van de verkiezingsuitslag en van machtsmisbruik. Hij werd destijds op de internationale opsporingslijst van Interpol geplaatst, maar wist aan vervolging te ontkomen door tussenkomst van hooggeplaatste vrienden, aldus Rukh.

"Geen verstandig mens twijfelt er aan dat de benoeming van een politiegeneraal met zo'n reputatie is bedoeld om de oppositie aan banden te leggen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2015'', heet het in de verklaring.

Bronnen: Interfax, Western Information Center

IMF houdt vast aan hogere gasprijs huishoudens

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt vast aan een verhoging van de energielasten voor de Oekraïense huishoudens en een flexibeler koers van de nationale munt, de hrivna. Dat heeft de vertegenwoordiger van het IMF in Oekraïne gezegd. Er moet volgens het IMF te veel belastinggeld worden gespendeerd aan de energiesubsidie van 30 procent die de overheid aan de huishoudens verstrekt.

IMF-vertegenwoordiger Jerom Vacher zei donderdag tijdens een persconferentie in Kiev dat de meest urgente stap voor de regering is om de energielasten te verhogen. Daarna is echter ook een flexibeler koers van de hrivna nodig, evenals versterking van de financiële sector en hervorming van de energiesector.

Het schrappen van de energiesubsidie is het meest omstreden. De regering houdt dit al geruime tijd tegen, omdat veel huishoudens door een hogere gasrekening in financiele problemen dreigen te komen. Het IMF is tot dusverre alleen bereid om een nieuwe, hoogst noodzakelijke miljardenlening aan de Oekraine te verstrekken als dit toch gebeurt.

Bron: Kyiv Post

woensdag 30 oktober 2013

EU heeft 'plan B' voor het associatieverdrag

Er is een 'plan B' voor het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie, aldus Europarlementariër Jacek Saryusz-Wolsky. Voldoet Oekraïne niet aan de voorwaarden van de EU, met name de tijdige vrijlating van oud-premier Joelia Timosjenko, dan wordt het associatieverdrag alsnog ondertekend na de presidentsverkiezingen van 2015.

Volgens directeur Volodimir Fesenko van het Centrum voor Politiek Onderzoek is het mogelijk Timosjenko zelf die haar handtekening dan zet, mocht zij meedoen aan de presidentsverkiezingen én als winnaar uit de bus komen. Fesenko veronderstelt dat Timosjenko daarop anticipeerde toen zij zich bereid verklaarde om naar het buitenland te vertrekken voor een medische ingreep zonder dat haar gevangenisstraf wordt kwijtgescholden.

Bron: Ukrinform

Burgemeester onder vuur na scholierenprotest

De aanvoerders van het tweedaagse scholierenprotest in de stad Uzhgorod tegen het schrappen van hun herfstvakantie moeten volgens burgemeester Victor Pogorelov worden opgepakt en voor de rechter gebracht. Hij heeft de politie woensdag opdracht gegeven om de aanvoerder op te pakken, maar de politie zelf ontkent dat actie tegen de scholieren wordt ondernomen. Gebeurt dat wel, dan kunnen de aanvoerders maximaal zes maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 75 euro krijgen wegens ordeverstoring.

Inmiddels is burgemeester Pogorelov zelf onder vuur komen te liggen. De gemeenteraadsfractie Verenigd Centrum eist zijn aftreden, omdat hij het protest zelf heeft uitgelokt door niet met de boze scholieren te willen praten en zelfs de politie opdracht heeft gegeven om de aanvoerders van het protest te arresteren.

De boosheid bij de jongeren ontstond toen ze gewaar werden dat hun herfstvakantie werd geschrapt. Ze hebben de vrije dagen nog wel tegoed, maar pas als de winterkou heeft toegeslagen. Het stadsbestuur wil de scholen dan sluiten omwille van de stookkosten. Verenigd Centrum vindt het ''onacceptabel voor een land dat een Europese democratie wil zijn om aan energiebesparing te doen ten koste van kinderen''.
De raadsfractie wil niet alleen het vertrek van de burgemeester, maar roept ook de andere fracties op om een verbod in te stellen voor ''ondoordachte acties waarvan kinderen de dupe zijn''. Inmiddels heeft de lokale journalist Jaroslav Hoelan laten weten dat de herfstvakantie definitief van de baan is, terwijl de kerstvakantie op 21 december begint en pas op maandag 13 januari beginnen dan de scholen weer. Burgemeester Pogorelov heeft aangekondigd dat hij onderwijsminister Tabachnik wil voorstellen om dit landelijk in te voeren.

Bron: uzhgorod.in

Arsenal Kiev vraagt zelf faillissement aan

Arsenal Kiev heeft het faillissement aangevraagd en stapt uit de voetbalcompetitie. De club kampt met zware geldproblemen, vond geen sponsors of geldschieters en zag geen oplossingen meer om het seizoen alsnog uit te doen. Arsenal Kiev behaalde in dertien competitieduels tien punten en stond in het klassement op de veertiende plaats. Alle behaalde resultaten worden nu geschrapt en de tegenstanders krijgen de drie punten.

Arsenal Kiev was er de voorbije maanden al niet meer in geslaagd de eigen spelers correct uit te betalen. De tweede club uit de hoofdstad staat al jaren in de schaduw van grote broer Dinamo Kiev.

Bron: sport.be

Oedar wil Kieswet nu écht gaan verbeteren

Oppositiepartij Oedar heeft een voorstel bij het parlement ingediend voor veranderingen in de Kieswet. Volgens de indieners Vitali Kovalsjoek, Natalia Ahafonova en Pavlo Rizanenko voldoet de Oekraïense wetgeving daarmee aan de eisen die de Europese Unie en de Raad van Europa stellen aan verkiezingen die eerlijk en transparant dienen te verlopen.

Eerder deze maand werden al veranderingen aangebracht aan de Kieswet, maar volgens de drie parlementsleden zijn die niet afdoende gebleken. "Het is slechts schijn, geen garantie dat de verkiezingsuitslag daadwerkelijk weergeeft wat de Oekraïense bevolking wil'', aldus de politici van Oedar. 
Zij willen onder meer de criteria aanscherpen voor de benoeming van de leden van de Centrale Kiesraad en een einde maken aan het belasteren van andere partijen, nu nog heel gebruikelijk bij verkiezingstijd. Verder moet de verkiezingsuitslag onherroepelijk zijn als de president of gekozen parlementsleden eenmaal in functie zijn.

Bron: Kyiv Post

dinsdag 29 oktober 2013

Scholierenprotest om schrappen herfstvakantie

3I3G9700
De stad Uzhgorod heeft te maken met een scholierenopstand vanwege het plotseling schrappen van de herfstvakantie. Zowel maandag als dinsdag werd bij het stadhuis gedemonsteerd door boze jongeren die eisen dat ze alsnog vrijaf krijgen. Dinsdagmorgen verzamelden zich zeker 300 boze scholieren op het Posthtovaplein in de West-Oekraiense stad. Volgens ouders zijn er scholieren in de klas opgesloten om te verhinderen dat ze meedoen aan de demonstraties.

De scholieren eisten uitleg van de burgemeester, maar die zou verhinderd zijn. Wel spraken regionaal bestuurder Ivan Kasjoer en directeur Marianna Kliap van de onderwijsinspectie de jongeren toe. Ze probeerden tevergeefs uit te leggen dat de scholieren hun vakantiedagen niet kwijt zijn. Die zijn ''vanwege energiebesparing'' doorgeschoven naar de koude winterperiode.

Bron: Uzhgorod.in

Rusland wil geen consortium gastransport

Rusland ziet niets meer in de vorming van een consortium voor de modernisering van de Oekraïense pijplijn waarlangs het Russische aardgas naar Europa gaat. ''Een jaar geleden had het gekund'', aldus adviseur Sergei Glaziejev van president Vladimir Poetin in een dinsdag door Russia 24 uitgezonden interview.

Volgens Glaziejev is de situatie veranderd nadat Oekraïne is toegetreden tot de Europese energiemarkt en die staat niet toe dat een bedrijf tegelijk leverancier van aardgas is en deelneemt in een consortium dat het transport van dat aardgas verzorgt. De Russische gasgigant Gazprom is daarmee buitenspel gezet, meent Glaziejev. ''We hebben Oekraïne meerdere keren gemaand om uit de Europese energiemarkt te stappen, maar daar is niets op uitgedaan. Niemand wint hier iets bij."

De Oekraïense regering is al geruime tijd op zoek naar het geld om het uit de jaren '60 daterende gastransportsysteem te kunnen moderniseren. Gazprom toonde eerder wel interesse, maar wilde dan het Oekraïense bedrijf Naftogaz overnemen. Ook de Europese Unie heeft zich al bereid verklaard om financieel bij te springen, maar tot zaken is het nog altijd niet gekomen.

Bron: Kyiv Post

Enthousiasme voor de EU raakt bekoeld

Het enthousiasme voor de Europese koers daalt onder de Oekraïners. Dat blijkt uit opinieonderzoek door het bureau IFAK in opdracht van de Deutsche Welle. Nog altijd is de helft van de Oekraïners voorstander van het associatieverdrag van hun land met de Europese Unie, maar tegelijkertijd is één op de drie er op tegen. Sinds juli is het aantal voorstanders met 5 procent gedaald, het aantal tegenstanders met 7 procent en vormen de twijfelaars nu geen 15 procent van het totaal meer maar 17 procent.

De bevolking is ook verdeeld over een mogelijke aansluiting van Oekraïne bij de Russische douane-unie, tegelijk ook de voorloper van een Euraziatische Unie. 48 procent voelt daar wel voor, maar 36 procent is er tegen. Het percentage voorstanders van de douane-unie ging van 49 naar 48 procent, de tegenstanders van 38 naar 36 procent en er kwam 3 procent twijfelaars bij (16 procent nu).

Om de afgelopen maanden heeft president Viktor Janoekovitsj meer Oekraïners weten te overtuigen dat het hem ernst is met de Europese koers. In juli twijfelde nog 50 procent daar aan, nu is dat iets meer dan 35 procent. Volgens 45 procent is het terecht dat de EU van Janoekovitsj eist dat hij het land democratischer maakt, maar 36 procent vindt dat de EU daar niets mee te maken heeft.

Het associatieverdrag c.q. vrijhandelsverdrag opent volgens 32 procent nieuwe markten voor Oekraïense goederen, terwijl 31 procent verwacht dat nauwere banden met Europa het bedrijfsleven dwingt tot modernisering. Daar staat tegenover dat iets meer dan 15 procent van de ondervraagden juist van de Russische douane-unie die modernisering verwacht. Voor 23 procent van de deelnemers aan de peiling zorgt de Europese toenadering voor meer vrijheid en een eerlijker rechtspraak.

Opvallend is het grote aantal sceptici van zowel de EU als de Russische douane-unie: 28 procent verwacht helemaal niets van de EU, tegen liefst 33 procent die geen enkele heil ziet in de douane-unie.

Bron: Deutsche Welle

Gazprom waarschuwt voor nieuw gasconflict

De Russische gasreus Gazprom heeft Oekraïne er dinsdag van beschuldigd een rekening te hebben openstaan van 882 miljoen dollar. Deze uitspraak doet het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne weer opflakkeren, net wanneer Kiev zich klaarmaakt om een associatieakkoord met de EU te tekenen.

"We zijn zeer bezorgd over de actuele situatie van de betalingen van het Russische gas door Oekraïne", verklaarde Gazprom-topman Alexeï Miller. Oekraïne kreeg van Gazprom wat meer tijd om de gasfactuur van augustus te betalen, maar ook de nieuwe deadline van 1 oktober is ook overschreden. "De situatie is zeer ernstig", klinkt het, "aangezien in het contract staat dat er in het geval van problemen met de betaling wordt overgegaan naar een systeem van vooruitbetalingen."

De gespannen relatie tussen de twee buurlanden heeft de laatste jaren al geleid tot verschillende onderbrekingen van de leveringen van gas aan Oekraïne. Ondanks de verschillende pogingen om nieuwe bevoorradingsbronnen te vinden, is Oekraïne nog steeds zeer afhankelijk van het Russische gas.

De conflicten hebben zelfs gezorgd voor problemen bij de levering van gas uit Rusland aan de EU, aangezien Oekraïne momenteel het voornaamste transitland is. Kiev vraagt aan Rusland een aanpassing van de gasprijzen, Moskou wil in ruil daarvoor een douane-unie tussen Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland.

Bron: DeStandaard.be

maandag 28 oktober 2013

Luchthavens Oekraïne: 5 procent meer passagiers

De Oekraïense luchthavens kregen in de eerste negen maanden van dit jaar 5,2 procent meer passagiers te verwerken dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal ruim 11,6 miljoen passagiers voor de 25 vliegvelden die het land rijk is. De internationale luchthaven Borispil (Kiev) had evenwel te maken met een daling van 10,5 procent naar bijna 6 miljoen passagiers.

Die daling werd veroorzaakt door de financiële problemen van vliegmaatschappij AeroSvit, terwijl de vluchten van onder meer het Russische Transaero werden verplaatst naar de luchthaven Zjoeliani. Maar inmiddels gaat het weer voorzichtig bergopwaarts, want in september was de daling van het aantal passagiers nog slechts 3,4 procent volgens de Rijksluchtvaartdienst.

Luchthaven Zjoeliani zag het aantal passagiers in de loop van 2013 meer dan verdubbelen na de ingebruikname van een nieuwe terminal en als gevolg daarvan de uitbreiding van het aantal vluchten van Wizz Air Ukraine. De beide luchthavens nabij de Oekraïense hoofdstad zagen ten opzichte van vorig jaar samen een groei van 1,6 procent tot bijna 7,4 miljoen passagiers.

Bron: Kyiv Post

Aanhangers Svoboda dringen ministerie binnen

Aanhangers van de nationalistische partij Svoboda zijn maandagmiddag het ministerie van binnenlandse zaken binnen gedrongen toen minister Zacharsjenko weigerde naar buiten te komen. Zo'n 200 betogers eisten in Kiev dat het ministerie ophoudt met het vervolgen van leden van Svoboda.

Er zitten twintig nationalisten vast. Zij werden opgepakt na een demonstratie afgelopen mei in de hoofdstad, als verdachten voor het vernielen van een standbeeld van Sovjetleider Lenin in Poltava en na gevechten met aanhangers van de Partij van de Regio's.

Bron: Western Information Center

Rusland ziet af van visumplicht voor Oekraïners

Rusland is volgens minister Sergei Lavrov van buitenlandse zaken niet van plan om visumplicht voor Oekraïners in te voeren. Eerder werd daar wel mee gedreigd om Oekraïne er toe te bewegen af te zien van het associatieverdrag met de Europese Unie. Wel wordt het noodzakelijk voor Oekraïners én Russen om een internationaal paspoort aan te schaffen.

Nu is een nationaal paspoort nog voldoende voor de grenspassage. Lavrov vindt het een logische stap, waarmee weer wat afstand wordt genomen van het Sovjettijdperk waarin het moeilijk was om aan een internationaal geldig paspoort te komen. ''Daarvan is nu geen sprake meer'', aldus de Russische minister.

Lavrov sprak zich tijdens een bijeenkomst van de commissie voor internationale samenwerking van Rusland en Oekraïne ook uit over de verhouding tussen beide landen na het ondertekenen van het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU. Rusland wil daarover praten.

''Wij streven altijd naar consensus, maar onze president heeft al duidelijk gemaakt dat het vrijhandelsverdrag ons bedrijfsleven bedreigt en dat we daarom genoodzaakt zijn maatregelen te treffen.'' Lavrov voegde er wel aan toe dat het niet louter eenrichtingsverkeer is, maar dat ook rekening gehouden wordt met de Oekraïense belangen als het buurland bereid is mee te werken.

Bron: ForUm

Partij van Regio's wil Klitsjko 'beschermen'

Niet de Partij van de Regio's bedreigt de kandidatuur van Vitali Klitsjko voor het presidentschap, maar de Moederlandpartij. Het parlementslid Michailo Tsjechetov van de regeringspartij zei in een interview dat door tv-zender TVi werd uitgezonden dat de Partij van de Regio's alles in het werk zal stellen om Klitsjko in 2015 mee te laten doen aan de verkiezingen ''en voorkomen dat de Moederlandpartij met smerige zaakjes'' een concurrent van partijleider Joelia Timosjenko uit te schakelen.

Timosjenko's Moederlandpartij diende een wetswijziging in waardoor bokskampioen Vitali Klitsjko buitenspel dreigt te staan omdat hij geruime tijd in Duitsland heeft gewoond, daar een verblijfsvergunning heeft en derhalve voor de Belastingwet niet als Oekrainer beschouwd wordt volgens de gewijzigde Belastingwet.

Het parlement nam de wetswijziging vorige week aan. De Moederlandpartij gaf naderhand te kennen dat de Partij van de Regio's de wijzigingstekst stiekem had gewijzigd, maar de Partij van de Regio's wijst dit af en beschouwt de wetswijziging als een manier om Klitsjko voor het presidentschap uit te schakelen.

Bron: Ukrinform

zondag 27 oktober 2013

Voetballend Oekraïne nadert Nederland

De in Europa actieve Nederlandse clubs hebben opnieuw slechte zaken gedaan voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. De remises van PSV en AZ in de Europa League hielpen niet om de nederlaag in de Champions League van Ajax op bezoek bij Celtic te compenseren. Nederland bezet nog wel de achtste plaats, maar zowel Oekraïne (negende plaats) en Rusland (zevende plaats) deden deze week goede zaken.

Spanje gaat aan de leiding met 82.427 punten. Nederland heeft er 41.146, Oekraïne 37.466 en Rusland 42.665 punten.

Bronnen: Telegraaf.nl, UEFA

AvantgardCo: dit jaar al meer dan 5 miljard eieren

Het Oekraïense bedrijf AvantgardCo heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer dan 5 miljard eieren weten te produceren. De eierproducent, sinds drie jaar genoteerd op de Londense beurs, heeft in de afgelopen vier jaar ruim 362 miljoen euro geïnvesteerd in het opzetten van twee enorme kippenboerderijen en een fabriek voor het verpakken van de eieren en het maken van ei-gerelateerde producten.

Afgelopen week maakte AvantgardCo een groei van 9 procent in de eerste negen maanden van 2013 bekend. Inmiddels exporteert het bedrijf eieren naar 33 landen, met name de snel groeiende markten in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Azië.

AvantgardCo produceerde aanvankelijk alleen voor de thuismarkt, maar verwacht volgend jaar ook naar de Europese Unie te kunnen uitvoeren. Met het oog daarop is het aantal kippen inmiddels met 15 procent uitgebreid. De eierproductie voldoet aan de EU-richtlijnen. Het bedrijf wil bovendien een Amerikaanse concurrent overnemen en vervolgens 's werelds grootste eierproducent worden.

Bron: Financial Times

Rechter geeft torarollen na 90 jaar terug

Een Oekraïense rechtbank heeft in hoger beroep bevestigd dat achttien torarollen die in de jaren '20 van de vorige eeuw in beslag waren genomen door de Sovjet-autoriteiten toebehoren aan de Joodse gemeenschap in Kiev. Er is twee jaar lang een juridisch gevecht gevoerd om het eigendom van de rollen met de Oekraïense overheid die ze als haar eigendom beschouwde.

In 2009 gaf Rusland 300 torarollen terug die door het volkscommissariaat voor interne zaken NKVD in beslag waren genomen van Oekraïense synagoges. Destijds werden alle religieuze voorwerpen als staatseigendom beschouwd. De Oekraïense autoriteiten eisten ze na de onafhankelijkheid op. De meeste torarollen verkeerden in slechte staat en werden volgens de Joodse traditie begraven. Een aantal werd gerestaureerd en is sindsdien weer in gebruik in synagoges.

Door de Joodse gemeenschap in Kiev is verheugd gereageerd op het vonnis dat de achttien torarollen teruggegeven dienen te worden. ''Dit besluit toont aan dat van anti-semitisme bij de Oekraïense overheid geen sprake meer is'', aldus Alexander Levin, het hoofd van de gemeenschap en tevens voorzitter van het Wereldforum van Russischsprekende Joden. In Oekraïne leven nog ongeveer 100.000 Joden.

Bron: Kyiv Post

zaterdag 26 oktober 2013

'Geen redenen voor gratie Timosjenko'

De Oekraïense oud-premier Joelja Timosjenko krijgt voorlopig geen gratie. Dat heeft de Oekraïense minister van justitie Elena Loekasj vrijdag gezegd tegen het persbureau Unian. Lopende rechtszaken tegen de oppositieleidster staan behandeling van het gratieverzoek door een presidentiële commissie volgens haar in de weg. Tijdens haar gevangenschap heeft het Oekraïense openbaar ministerie tevens zaken tegen Timosjenko geopend wegens belastingontduiking, verduistering van publieke middelen en medeplichtigheid aan moord.

Donderdag zou een presidentiële commissie voor gratieverleningen zich met de kwestie-Timosjenko bezighouden, maar het onderwerp kwam niet op de agenda. In een verklaring wees een commissielid op 'de ernst van de begane misdaad als ook het feit dat een nog te beperkt deel van de gevangenisstraf is uitgezeten'. In april wees de commissie ook al een gratieverzoek in de zaak Timosjenko af.

Op een persconferentie na afloop van een bijeenkomst met EU-leiders hield bondskanselier Angela Merkel zich vrijdag op de vlakte over het verzoek tot gratieverlening. ,,Het gaat niet alleen om Timosjenko maar ook om wettelijke hervormingen in het land en daar wordt op dit moment aan gewerkt. Wij hebben onze verwachtingen richting Oekraïne zeer duidelijk gemaakt."

Bron: Nieuws.nl

Janoekovitsj roept Regio's op tot compromis

President Viktor Janoekovitsj heeft de Partij van de Regio's opgeroepen om samen met de oppositie te zoeken naar een oplossing voor de kwestie-Timosjenko. Dat zegt parlementsvoorzitter Volodimir Ribak. ''De president heeft opnieuw laten weten dat hij bereid is zijn handtekening onder een wet te zetten'', aldus Ribak, tevens prominent lid van de Partij van de Regio's.

Er zijn drie wetsvoorstellen ingediend. Parlementslid Serhei Misjenko diende afgelopen zomer al een voorstel in dat het mogelijk maakt dat een gevangene op eigen kosten voor medische behandeling naar het buitenland gaat. Volgens Misjenko was het bijzonder moeilijk om het wetsvoorstel officieel erkend te krijgen. Parlementslid Anzhelika Laboenska diende afgelopen dinsdag een voorstel in om een gevangene een jaar lang naar het buitenland te gaan voor medische hulp als die in eigen land niet voorhanden is.

Het derde voorstel werd donderdag ingediend door de fractievoorzitters van de oppositie: Arseni Jatsenjoek van Timosjenko's Moederlandpartij, Vitali Klitsjko van Oedar en Oleh Tiajnibok van Svoboda. Hun voorstel verbiedt rechtsvervolging op politieke gronden en is direct verbonden aan de eisen die de Europese Unie stelt voor het associatieverdrag.

Er is ook een regel in opgenomen dat gratie verleend dient te worden aan mensen die volgens het Europese Hof voor de Mensenrechten onterecht veroordeeld zijn. Dat laatste zou voor oud-premier Joelia Timosjenko kunnen gelden, zij het dat het eerder door het Europese Hof gevelde vonnis volgens de autoriteiten slechts haar voorarrest betreft en niet de veroordeling tot zeven jaar cel wegens machtsmisbruik.

Het parlement bespreekt de wetsvoorstellen in de week van 5 tot 8 november.

Bron: Kyiv Post

Overheid bemoeilijkt werk hulporganisaties

Zoekgeraakte papieren, hulptransporten die soms wel vijf maanden worden opgehouden. Na drie maanden komt de Oekraïense overheid met een gepeperde rekening. Een boete van 8.000 hryvna (725 euro) en voor elke dag langer dan drie maanden telkens 800 hryvna (72,50 euro). "Dat kan flink oplopen", constateert voorzitter Beja Kluiters van de stichting Spoetnik.

Haar hulporganisatie heeft dit jaar al twaalf transporten richting Oekraïne gestuurd. "De papieren bij het transport raakten steeds weer zoek. Tot wel vier keer toe", zegt Kluiters. Het meest recente transport, van augustus, is nog altijd onderweg. Ze weet van een hulporganisatie die vijf maanden moest wachten voordat een hulptransport werd vrijgegeven. "Het is toch absurd dat we een boete moeten betalen als de Oekraïense overheid in gebreke blijft."

In eigen land heeft ze daarbij de hulp van John Stienen, in Oekraïne van Boris Tarasjoek. Voorheen ambassadeur voor de Benelux en minister van Buitenlandse Zaken, tegenwoordig parlementslid voor de oppositie. "Ik ken hem uit de tijd dat hij ambassadeur was en wij plotseling geconfronteerd werden met een BTW-verhoging die kon oplopen tot bijna 100.000 dollar."

De BTW-verhoging werd destijds teruggedraaid, althans voor buitenlandse hulporganisaties. Kluiters en Stienen hopen dat nu ook weer te bereiken. Tarasjoek heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend dat mede is voorbereid door John Stienen. "Internationale hulpverlening valt tegenwoordig onder het ministerie van Sociale Zaken. Wij willen graag de situatie terugkeert, met een commissie met daarin vertegenwoordigers van alle ministeries die bepaalt of een lading het land in mag." Dat ging aanzienlijk vlotter. "Als je destijds schoolmeubilair stuurde, werd die na twee tot drie weken al vrijgegeven."

Niet alleen de zoekgeraakte papieren, het eindeloze wachten en tenslotte een fikse boete zitten de hulporganisaties dwars, ook het recent ingediende wetsvoorstel om hulporganisaties te verplichten een notariële akte te laten opmaken van buitenlandse hulp, ook als het om een relatief bescheiden bedrag gaat. De notaris int tussen de 150 en 200 hrivna voor de akte, het ministerie van Sociale Zaken incasseert van elke 1.500 hrivna 17 hrivna aan belastinggeld.

Bij het voortgaande overleg met de Oekraïense autoriteiten zijn behalve de Nederlandse, de Amerikaanse en Britse ambassade nu ook die van Duitsland en Zwitserland aangeschoven. Inmiddels komt er ook protest vanuit Oekraïne zelf.

Organisaties in West-Oekraïne die buitenlandse hulpgoederen ontvangen zijn het inmiddels zat dat ze maandenlang op de spullen moeten wachten. Zij vrezen ook dat de buitenlandse hulp snel 'opdroogt' als de huidige praktijken niet snel ophouden. Half oktober zochten ze de publiciteit met een persconferentie die door de regionale televisie werd uitgezonden en waarin zij hun grieven toelichtten.

Bron: Oekraïne Magazine

'Vluchtelingen voor toegangspoorten Polen'

'Een record aantal immigranten zonder visum, reisdocumenten of geld bestormt de Poolse grenzen', waarschuwt de Poolse krant Rzeczpospolita. In de eerste helft van dit jaar heeft Polen 52.000 illegalen uit het oosten moeten terugsturen, de meeste van hen waren Russisch, Tsjetsjeens, of kwamen uit Oekraïne, Bulgarije of Georgië, zo blijkt uit gegevens van de Poolse grenswacht.

Ondertussen heeft het Bureau voor Buitenlanders te maken met een golf aan asielaanvragen. In de eerste twee weken van oktober alleen al werden er 14.000 formulieren ingediend. "Dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Een historisch record", vertelt het hoofd van het bureau, Rafał Rogala, in de Poolse krant.

Volgens Rogala zijn 'economische factoren', met name armoede, de belangrijkste redenen van de toestroom. De krant benadrukt overigens: Polen is niet meer dan een doorgangsland voor de meeste immigranten, die Duitsland als bestemming hebben.

Bron: Presseurop

vrijdag 25 oktober 2013

Janoekovitsj wil EU en Rusland samen brengen

President Viktor Janoekovitsj wil een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en de Russische douane-unie, waarbij Oekraïne de verbindende factor tussen de twee vormt. Dit voorstel heeft Janoekovitsj aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gedaan. 
De Oekraiense president zei tijdens de conferentie van de Euraziatische Economische Raad in Minsk dat hij begrip heeft voor de zorgen van de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) ten aanzien van de Europese koers van zijn land.

Janoekovitsj gaf aan dat ''de keus tussen de EU en de douane-unie altijd slecht voor ons uitpakt'', vandaar zijn voorstel om met beide partijen samenwerking te zoeken. ''Het associatieverdrag is goed voor Oekraïne, maar ook voor de GOS-landen'', meende de Oekrense president die daarmee zijn land een aanjaagfunctie richting de Euraziatische landen op het oog heeft. Hij vindt dat de samenwerking met de EU binnen de richtlijnen valt van de Wereldhandelsorganisate (WTO).

Bron: Kyiv Post

EPP vindt 'oplossing' Timosjenko niet acceptabel

De Europese Volkspartij (EPP) neemt geen genoegen met het Oekraense voornemen om de gevangenschap van oud-premier Joelia Timosjenko enige tijd te onderbreken, zodat ze in het buitenland een herniaoperatie kan ondergaan. ''Het is geen echte oplossing. Het opschorten van haar gevangenschap komt niet tegemoet aan onze eis dat Oekraïne een einde maakt aan de politiek gemotiveerde rechtspraak waarvan zij het slachtoffer is'', aldus vice-voorzitter Jacek Saryusz-Wolski.

De EPP vindt zelfs ''dat het lijkt alsof ze ons medeplichtig willen maken aan wat wij zien als een misdrijf'', aangezien de Oekraïense autoriteiten Timosjenko naar Duitsland laten gaan als de Europese Unie erkent dat haar veroordeling tot zeven jaar gevangenisstraf terecht is geweest. Timosjenko's strafonderbreking wordt volgens de EPP gezien als ''een vakantie tijdens haar gevangenschap''.

Het Oekraïense parlement heeft de stemming over het buitenlandse verblijf van Timosjenko uitgesteld tot begin november. Er zijn drie voorstellen ingediend, waaronder één door Timosjenko's Moederlandpartij.

Bron: Kyiv Post

Onderhoud van Poetin en Janoekovitsj afgelast

Terwijl de Russische president Vladimir Poetin donderdag nog sprak van een ontmoeting onder vier ogen met zijn Oekraïense collega Viktor Janoekovitsj liet zijn woordvoerder Dmitri Peskov vrijdagmiddag weten dat Poetin daarvan af heeft gezien. Janoekovitsj moet het nu doen met een gesprek bij het diner waarmee de conferentie van de Euraziatische Economische Raad vrijdagavond wordt afgesloten. De twee zitten dan aan tafel met de presidenten van Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Tadzjikistan.

Bron: ForUm

Jefremov: Klitsjko moet orde op zaken stellen

Fractievoorzitter Oleksandr Jefremov van de Partij van de Regio's heeft partijleider Vitali Klitsjko van Oedar aangeraden om orde op zaken te stellen en verder af te zien van zijn banden met Duitsland als hij mee wil doen aan de race om het presidentschap in 2015. Donderdag werd een wijziging aangebracht in de Belastingwet die bepaalt dat iemand die in het buitenland belasting betaalt niet beschouwd wordt als een Oekraïner en geen kandidaat voor het presidentschap kan zijn.

Klitsjko heeft aan zijn bokscarrière een verblijfsvergunning in Duitsland over gehouden en hij betaalt daar ook belastingen. Volgens Jefremov was dat een verrassing voor hem. ''Ik wist het niet, maar hij gaf gisteren openlijk toe dat hij die vergunning heeft en over zijn inkomsten daar belasting betaalt.'' De fractievoorzitter van de regeringspartij vindt dat dit geen gevolgen hoeft te hebben. "De wet heeft geen terugwerkende kracht en Klitsjko kan er dus nog alles aan doen om wel voor het presidentschap te gaan.''

Jefremov kijkt met gemengde gevoelens terug op het parlementsdebat van donderdagavond. Het wijzigingsvoorstel voor de Belastingwet kwam van Ihor Brisjenko van de Moederlandpartij, maar zijn fractievoorzitter Arseni Jatsenjoek beweerde achteraf dat door de Partij van de Regio's stiekem wijzigingen in het voorstel zijn aangebracht die pas na de stemming (en goedkeuring door het parlement) werden ontdekt.

Jefremov ontkent dat dit het geval is geweest. "Het was een showmoment van de oppositie, niet meer en niet minder.''

Bron: Ukrinform

Poetin: geen voordeeltjes meer na EU-verdrag

Rusland sluit haar grenzen niet voor goederen uit Oekraïne als het buurland eenmaal het associatieverdrag met de Europese Unie heeft gesloten. Maar het is wel afgelopen met allerlei voordeeltjes, aldus de Russische president Vladimir Poetin donderdag tijdens een persconferentie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, waar hij deelnam aan een Euraziatisch economisch overleg.

Beide landen maken weliswaar deel uit van de vrijhandelszone binnen het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), maar er is in het verdrag een mogelijkheid opgenomen om marktbeschermende maatregelen te treffen.

Dat wil Rusland doen, liet Poetin weten. ''We gaan goederen uit Oekraïne net zo behandelen als die van landen buiten het GOS.'' Poetin voegde er wel aan toe dat hij voorafgaand aan de ondertekening van het associatieverdrag met de EU een gesprek heeft met president Viktor Janoekovitsj over de gevolgen die dit verdrag heeft.

Het is volgens de Russische president niet zijn bedoeling om nog meer druk op Oekraïne uit te oefenen, maar hij wil Janoekovitsj wel duidelijk maken dat na de ondertekening van het verdrag met de EU eind november in Vilnius de deur in het slot gaat voor de douane-unie waarvan Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan nu deel uitmaken.

Oekraïne heeft nu een waarnemersstatus, maar kan geen aanspraak meer maken op een volledig lidmaatschap. "Dat is onmogelijk, want van de 10.000 importheffingen moet Oekraïne er 7.600 op korte termijn gaan afschaffen. De Oekraïense markt gaat voor 98,5 procent open voor Europese producten. Zo'n open markt vormt een directe bedreiging voor onze economie.''

Bronnen: Kyiv Post, Interfax

donderdag 24 oktober 2013

'Poging om Klitsjko in 2015 buitenspel te zetten'

Een donderdag door het parlement aangenomen wetswijziging maakt het wellicht onmogelijk voor partijleider (en fractievoorzitter) Vitali Klitsjko van Oedar om in 2015 mee te doen aan de presidentsverkiezingen. In de Belastingwet is nu een artikel opgenomen waarin staat dat een presidentskandidaat tenminste tien jaar voorafgaand aan de verkiezingen belastingplichtig is geweest in Oekraïne. Bokskampioen Klitsjko woonde enkele jaren in Duitsland en heeft daar nog altijd een verblijfsvergunning.

Oedar verzette zich donderdag fel tegen de wetswijziging. "Het is een amendement zonder enige werkelijke betekenis. Volgens mij is dit alleen gedaan om het parlement op stang te jagen. President Viktor Janoekovitsj zegt wel naar Europese integratie te streven, maar eigenlijk wil hij dit helemaal niet'', aldus parlementslid Ihor Brisjenko van Oedar.

Opvallend genoeg is het niet de regering, evenmin de Partij van de Regio's die de wetswijziging voorstelde, maar de Moederlandpartij die net als Oedar (en Svoboda) in de oppositie is. Klitsjko is echter een belangrijke concurrent van oud-premier Joelia Timosjenko van de Moederlandpartij, mocht die in staat worden gesteld om mee te doen aan de presidentverkiezingen.

Vitali Klitsjko zelf maakte donderdag officieel bekend dat hij over twee jaar mee doet aan de race om het presidentschap. Over de wetswijziging zei hij: "Ik heb het recht om in Duitsland te wonen, en daarmee overtreed ik de Oekraïense wet niet. Ik ben een Oekraïner vanaf het moment dat ons land onafhankelijk is geworden. De regering wil mij en mijn broer Vladimir in diskrediet brengen'', meende hij.

En verder: ''De Partij van de Regio's wil de ondertekening van het associatieverdrag met de Europese Unie verhinderen en de schuld in de schoenen schuiven van de oppositie. Maar Oekraïne ligt niet alleen in Europa, maar is ook een Europees land.''

Bronnen: Interfax, Kyiv Post

Parlement stelt besluit Timosjenko twee weken uit

Het parlement stemt pas over twee weken over een wetswijziging die de medische behandeling van oud-premier Joelia Timosjenko in het buitenland mogelijk moeten maken. Er zijn drie voorstellen die eigenlijk vandaag in stemming gebracht zouden worden, maar parlementsvoorzitter Volodimir Ribak kreeg een meerderheid achter zich voor het doorschuiven naar de volgende zittingsperiode die op dinsdag 5 november begint. Ook de oppositie stemde daar mee in, terwijl de communistische parlementsleden tegen waren.

Bron: Interfax

Oppositie komt met eigen voorstel gratieverlening

De oppositie heeft donderdagmiddag een wetsvoorstel ingediend om het verlenen van gratie mogelijk te maken aan gevangenen waarvan het Europese Hof voor de Mensenrechten vindt dat hun veroordeling onterecht is. Fractievoorzitter Arseni Jatsenjoek legde bij de presentatie van het voorstel uit dat oud-premier Joelia Timosjenko op deze manier gratie kan krijgen.

Het is overigens niet alleen zo dat het wetsvoorstel is ingediend om Timosjenko uit de cel te krijgen, maar het richt zich vooral tegen de selectieve rechtspraak, de politiek gemotiveerde vervolging waarvan onder andere de oppositieleider volgens haar aanhangers het slachtoffer is geworden. "Wij willen er alles aan doen om te zorgen dat we voldoen aan de voorwaarden die de EU stelt voor het tekenen van het associatieverdrag'', zei Jatsenjoek tijdens een persconferentie in het parlementsgebouw.

Het wetsvoorstel komt nog niet in stemming, want eerst moet die nog worden ingediend en vervolgens op de agenda van het parlement geplaatst.

Bron: Kyiv Post

FFU wil nationalistische vlag van zwarte lijst FARE

De Oekraiense voetbalbond FFU heeft de organisatie Football Against Racisme in Europe (FARE) opgeroepen om de rood-zwarte vlag van de nationalistische beweging OUN af te halen van de lijst van verboden uitingen tijdens sportwedstrijden. ''We begrijpen niet waarom een voor de Oekrainers al sinds het begin van de 17e eeuw zo belangrijk gebleken symbool als verboden is opgenomen in het handboek van de waarnemers van FARE'', zei vice-voorzitter Serhei Storozjenko van de FFU woensdag op een bijeenkomst in Kiev over 'voetbal zonder haatzaaien en discriminatie.

Tijdens de vorige maand gespeelde kwalificatiewedstrijd voor het WK tussen het nationale elftal en San Marino in Lviv constateerde FARE dat de zwart-rode vlag veelvuldig in het stadion te zien was. Dat leidde er vervolgens toe dat de FIFA een straf oplegde aan Oekraïne. 
 
Aanvankelijk zou de interland tegen Polen in Charkiv zonder publiek worden gespeeld, maar die straf werd vooralsnog uitgesteld. In Lviv mogen tot aan het WK van 2018 geen kwalificatiewedstrijden worden gespeeld. De FFU is in beroep gegaan. De arbitragecommissie van de wereldvoetbalbond FIFA spreekt zich daar op 26 november over uit.

Overigens werd tegen de regels ook vuurwerk afgestoken in het stadion en dat woog ook mee bij de strafbepaling. Zowel de scheidsrechter als de waarnemer van de FIFA constateerden dat sommige supporters neo-Nazi teksten bij zich hadden, de Nazigroet brachten en zich apengeluiden maakten. 
 
Bron: Kyiv Post

Dit jaar al 53 gratieverzoeken voor Timosjenko

President Viktor Janoekovitsj heeft dit jaar al 53 verzoeken gekregen om oud-premier Joelia Timosjenko gratie te verlenen. Dat heeft een woordvoerder van de president laten weten aan de nieuwssite Tyzhden.ua. Daaronder recentelijk nog een verzoek van de waarnemers Aleksander Kwasniewski en Pat Cox van het Europese Parlement.

Er werden veel meer gratieverzoeken ingediend, maar dan voor andere veroordeelden. Het betrof dit jaar al 1.584 verzoeken voor 1.326 gevangenen in de eerste negen maanden van dit jaar. In slechts acht gevallen werd daar door de president aan tegemoet gekomen.

Bron: Interfax

woensdag 23 oktober 2013

Minister: inspectie chocoladefabrieken lijkt spionage

Onder het mom van inspectie van de Oekraïense chocoladeproductie wordt door een Russische delegatie mogelijk ook aan bedrijfsspionage gedaan. Deze verdenking uitte Mikola Prisjaznjdoek van Agrarische Zaken en Voedsel woensdag tegenover journalisten. Nadat de chocoladefabriek Roshen het slachtoffer werd van verdachtmakingen door de Russische autoriteiten is nu een inspectieteam gearriveerd.

"Ik begrijp niet waarom vertegenwoordigers van de Russische chocoladefabrikanten deel uitmaken van dit inspectieteam. Is hier sprake van bedrijfsspionage", aldus Prisjaznjoek. De minister wil er over gaan praten met Gennadi Onisjenko, de algemeen directeur van Rospotrebnadzor.

Los van de mogelijke bedrijfsspionage is de minister er van overtuigd dat de kwaliteit van het Oekraïense snoepgoed boven elke verdenking verheven is. Het inspectieteam is afgelopen maandag aan de slag gegaan.

Roshen werd afgelopen zomer ineens uit Rusland geweerd. De kwaliteit van de chocolade zou onvoldoende zijn. Algemeen wordt echter aangenomen dat het de Russische autoriteiten niet om de kwaliteit te doen was, maar dat het importverbod deel uitmaakt van de strafmaatregelen wegens de Europese weg die Oekraïne is ingeslagen.

Bron: ForUm

Regio's: oppositie moet met ons meestemmen

De parlementsleden van de Partij van de Regio's stemmen alleen voor een wetswijziging die het vertrek van oud-premier Joelia Timosjenko mogelijk maakt als ook de oppositie daar voor stemt. dat heeft fractievoorzitter Oleksandr Jefremov woensdag laten weten. Jefremov sprak daarbij de veronderstelling uit dat Timosjenko's Moederlandpartij, Oedar en Svoboda niet echt geïnteresseerd zijn in de medische behandeling die ze moet ondergaan in Duitsland.

Er liggen nu twee wetsvoorstellen bij het parlement; de ene van de Partij van de Regio's en de andere van een onafhankelijk parlementslid. Beide voorstellen gaan uit van onderbreking van Timosjenko's gevangenisstraf van zeven jaar en als ze terugkeert moet ze de rest van haar straf nog uitzitten. De oppositie is het daar niet mee eens.

Het is overigens nog de vraag of en wanneer er over gestemd wordt in het parlement. Beide voorstellen moeten nog eerst in een parlementscommissie worden behandeld alvorens ze in een plenaire zitting aan de orde komen. Jefremov durfde er woensdag nog geen voorspelling aan te wagen, maar eerder werd donderdag aangehouden.

Het Europese Parlement nam woensdag een motie aan waarin de Raad van Ministers (van Buitenlandse Zaken) wordt geadviseerd om het associatieverdrag met Oekraïne aan te gaan, maar dan alleen als aan alle eisen wordt voldaan die de Raad afgelopen december stelde. Daarbij gaat het om allerlei hervormingen, maar zeker ook om het einde van Timosjenko's gevangenschap.

Bronnen: Ukrinform, ForUm

Europarlement stemt over vandaag Oekraïne-motie

Het Europese Parlement stemt vandaag over een motie waarin de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU wordt aangeraden om het associatieverdrag met Oekraïne alleen te ondertekenen als Kiev aan alle voorwaarden voldoet zoals die op 10 december 2012 door de Raad zijn opgesteld.

Oekraïne heeft flinke vorderingen gemaakt, met name in de afgelopen weken. Toch heeft het land nog altijd problemen met de niet onafhankelijke rechtspraak en vertoont de Kieswet nog steeds hiaten. ''Het Europese Parlement beziet evenwel met instemming de toezeggingen van president Viktor Janoekovitsj en de oppositieleiders dat zij blijven werken aan de noodzakelijke wetswijzigingen voordat de conferentie in Vilnius plaats heeft'', valt in de motie te lezen.

Bron: ForUm

'Vladimir Klitsjko is géén Duitser geworden'

Bokskampioen Vladimir Klitsjko wordt géén Duits staatsburger, aldus zijn broer Vitali. Op zijn Facebookpagina schrijft de politicus dat het gerucht volgens hem enkel in de wereld is geholpen om hem zwart te maken. ''Het is volstrekte onzin.'' Het verhaal is de wereld in gebracht met een Amerikaanse publicatie 'Waarom Amerika niet van een Oekraïense bokskampioen kan houden' waarin wordt gemeld dat 'Vladimir Klitsjko de Duitse schrijfwijze van zijn naam heeft overgenomen toen hij de nationaliteit van dat land aan nam'.

Bron: Ukrinform

dinsdag 22 oktober 2013

Massagraf Poolse militairen ontdekt in Volin

Poolse en Oekraïense onderzoekers hebben bij gezamenlijke opgravingen in het westen van Oekraïne een massagraf ontdekt van vrijwel zeker Poolse politiemensen en militairen, te oordelen naar de gevonden militaire tekens en uniformknopen. Alle slachtoffers zijn in het hoofd geschoten. Dat moet in 1940 of 1941 zijn gebeurd.

Het zou gaan om slachtoffers van de Russische veiligheidsdienst NKVD. Mogelijk waren het krijgsgevangenen die door het Sovjetleger werden ingezet om de Molotov verdedigingslinie aan te leggen. Maar het kunnen ook gevangenen van de NKVD zijn geweest die werden vermoord toen het Sovjetleger zich moest terugtrekken voor het oprukkende Duitse leger. De NKVD vermoorde in 1941 zowel Polen als Oekraïners in Volodimir Volinski.

Bron: Western Information Center

Nieuw wiskundeboek bevat maar liefst 153 fouten

Onderwijsminister Dmitro Tabachnik blijft er bij dat er niets mis is met de Oekraïense schoolboeken, maar duizenden ouders en leraren weten wel beter. De kwaliteit is schrikbarend, want de boeken staan vol fouten. Leraren in Ternopil namen het wiskundeboek voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs onder de loep en vonden liefst 153 fouten in het 149 pagina's tellende boek.

Voor Ivan Stojko, lid van het provinciebestuur in Ternopil, heeft dit de doorslag gegeven: hij heeft Justitie verzocht om minister Tabachnik te vervolgen voor nalatigheid, omdat grote bedragen aan overheidsgeld over de balk zijn gesmeten met het uitbrengen van zulke slechte schoolboeken.

Bron: Western Information Center

Brussel geeft journalisten visum voor twee dagen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beklaagt zich bij de Belgische ambassade over het feit dat Oekraïense journalisten onlangs zijn afgescheept met een visum dat slechts twee dagen geldig was. Het ging om een groep van twintig mediavertegenwoordigers die vorige week naar Brussel reisden om een conferentie over het associatieverdrag en het vrijhandelsverdrag van hun land met de Europese Unie.

''Enkele maanden geleden kwamen we nog met de EU overeen dat die soepel zou zijn tegenover journalisten, maar ook voor andere groepen'', aldus woordvoerder Jevhen Perebiinis van het ministerie. Het akkoord betrof niet alleen journalisten, maar ook de technische mensen die hen vergezellen voor het maken van bijvoorbeeld een televisiereportage. Het is nog onduidelijk waarom Belgie de ultrakorte visa verstrekte.

Bron: Ukrinform

'Oppositie wil geen oplossing kwestie-Timosjenko'

Fractievoorzitter Oleksandr Jefremov van de Partij van de Regio's beschuldigt de oppositie er van dat die de wetswijziging tegen wil houden die het oud-premier Joelia Timosjenko mogelijk maakt om naar het buitenland te vertrekken. ''Ze proberen ons het nemen van een besluit in deze kwestie onmogelijk te maken'', zei Jefremov dinsdag tijdens een persconferentie in Kiev.

Het voorstel van de Partij van de Regio's werd afgelopen week ingediend, maar later ook weer ingetrokken. Het is nog altijd wachten op de definitieve tekst die zo mogelijk donderdag voor stemming wordt aangeboden.

Zo gauw het parlement de wetswijziging heeft goedgekeurd, wil president Viktor Janoekovitsj zijn handtekening zetten en is de weg vrij voor Timosjenko om voor een medische behandeling naar Berlijn te vertrekken. De oppositie is niet blij met het voorstel, aangezien Timosjenko geen gratie krijgt en slechts haar gevangenisstraf mag onderbreken voor een herniaoperatie.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen en Zweden waarschuwden president Janoekovitsj dinsdag dat hij moet stoppen met bluffen en snel een oplossing zien te vinden voor de kwestie-Timosjenko. Radoslaw Sikorski en Carl Bildt deden dat tijdens een persoonlijke ontmoeting met Janoekovitsj.

Bronnen: Kyiv Post, Reuters

Demonstratie tegen 'pro-homowetgeving'

Bij het parlementsgebouw in Kiev wordt door 150 Oekraïners gedemonstreerd tegen het associatieverdrag met de Europese Unie en de nieuwe anti-discriminatiewetgeving in het bijzonder. Zij verwachten dat de EU Oekraïne gaat opdragen om de Europese politiek pro-homoseksualiteit over te nemen. 
 
''Wij willen dat de verwijzing naar het bevorderen van de ideologie van seksuele minderheden uit het associatieverdrag wordt verwijderd'', aldus een van de organisatoren van de demonstratie, voorzitter Roeslan Koecharsjoek van 'Liefde tegen homoseksualiteit'. De demonstranten vinden dat de Oekraïense autoriteiten onvoldoende opkomen voor het traditionele gezin.

Bron: Kyiv Post

maandag 21 oktober 2013

Oppositie doet voorstel onafhankelijke rechtspraak

De oppositie in het Oekraïense parlement dient woensdag een voorstel in voor een Grondwetsherziening die de onafhankelijke rechtspraak moet garanderen. Dat gebeurt volgens fractievoorzitter Arseni Jatsenjoek van de Moederlandpartij omdat dat een reeds door het parlement aangenomen Grondwetsherziening op zeven onderdelen niet tegemoet komt aan de aanbevelingen van de Europese Commissie voor Democratie door Recht, ook wel de Commissie van Venetië genoemd.

In het herzieningsvoorstel van de oppositie zijn deze aanbevelingen wel opgenomen, aldus Jatsenjoek. Hij wees er ook op dat er nog een wetsvoorstel moet komen waarin het Openbaar Ministerie aan strengere regels wordt onderworpen. Het wetsvoorstel is aangekondigd, maar niemand kent nog de tekst er van.

Bron: Kyiv Post

Nederland tekent EU-verdrag niet om Timosjenko

Nederland is niet van plan het associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie te ondertekenen zolang oud-premier Joelia Timosjenko nog in de gevangenis zit. Groot-Brittannië en Zweden delen dit standpunt volgens Radowslaw Sikorski, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Sikorski constateerde maandag wel dat Oekraïne inmiddels flinke vorderingen heeft gemaakt bij het implementeren van de hervormingen die de EU heeft geëist.

De Poolse minister voegde er aan toe dat, als Oekraïne een oplossing heeft voor de kwestie-Timosjenko, niets de ondertekening van het associatieverdrag nog in de weg staat. "Dan zouden we vandaag nog de benodigde handtekeningen kunnen zetten.'' Sikorski noemde het ''een drama'' als Oekraïne een goede marathon loopt, maar in het zicht van de finish moet uitvallen. 
 
Een deadline is er nog altijd niet. Eerder werd maandag 21 oktober genoemd, maar inmiddels is ook sprake van 18 november. ''We zijn daar nog niet uit'', aldus Sikorski maandag in Straatburg. Het associatieverdrag moet eind november tijdens een EU-conferentie in de Litouwse hoofdstad Vilnius worden ondertekend.

Bron: Kyiv Post

Google populairst, Facebook 10e en Twitter 25e

De website van Google werd volgens de Oekraïense Internet Federatie (UIA) afgelopen maand het vaakst bezocht. Maar liefst 59 procent van de internetgebruikers in Oekraïne raadpleegde de site dagelijks. Over de hele maand gerekend maakte 78 procent gebruik van de zoekmachine en andere faciliteiten van Google. Het Amerikaanse bedrijf voert al geruime tijd de lijst aan van populairste websites.

Goede tweede is de Russisch-Oekraïense vriendensite VKontakte met dagelijks 54 procent en op maandbasis 74 procent. De derde plaats op de ranglijst van de UIA is voor Mail.ru met respectievelijk 41 en 74 procent. In de top tien staan ook zoekmachine Yandex (34 en 65 procent), klasgenotensite Odnoklassniki (33 en 54 procent) YouTube (25 en 26 procent), Wikipedia (11 en 51 procent) Ukr.net (10 en 25 procent), Ex.ua (9 en 28 procent) en Facebook (9 en 34 procent). Twitter staat 25e (3 en 16 procent).

Bron: Ukrinform

EU wil dat Oekraïne snel knopen doorhakt

De Europese Unie maant Oekraïne vaart te maken met politieke en juridische hervormingen. Vijf weken voor de geplande ondertekening van associatieverdrag vinden de EU-lidstaten de ontwikkelingen in het land nog onvoldoende. Meerdere ministers van Buitenlandse Zaken van de EU maakten dit maandag duidelijk tijdens overleg in Luxemburg. De EU wil onder meer dat de verkiezingen en de rechtspraak in Oekraïne eerlijker worden.

Het is de lidstaten een doorn in het oog dat voormalig premier Joelia Timosjenko gevangen zit wegens machtsmisbruik. De EU spreekt over een politiek gemotiveerd vonnis. Naar verwachting stemt het parlement nog deze week over een wetswijziging die het mogelijk maakt een gevangene om gezondheidsredenen tijdelijk naar het buitenland te laten vertrekken.

President Viktor Janoekovitsj heeft inmiddels te kennen gegeven dat hij de gewijzigde wet meteen zal tekenen. Maandag maakte Timosjenko's Moederlandpartij bekend niet akkoord te gaan met de wetswijziging, omdat die geen gratie inhoudt maar slechts een onderbreking van de gevangenschap. Timosjenko is daarmee uitgeschakeld voor de strijd om het presidentschap in 2015.

Intussen is er de nodige onduidelijkheid rond het voorstel tot wetswijziging. Indiener Mikola Roedkovski van de Partij van de Regio's heeft het vorige week ingediende voorstel teruggetrokken. Hij wil er nog aan sleutelen en het nog deze week opnieuw indienen. Er is inmiddels ook een tweede voorstel, afkomstig van het onafhankelijke parlementslid Serhei Misjenko.

Bronnen: Reuters, Kyiv Post, Telegraaf.nl

zondag 20 oktober 2013

Oleksandr Timosjenko: Joelia moet écht vrij

Oleksandr Timosjenko vindt het onvoldoende als de gevangenschap van zijn echtgenote Joelia slechts wordt onderbroken om haar een hernia-operatie in Duitsland te laten ondergaan, waarna ze eenmaal terug in Oekraïne de rest van haar straf moet uitzitten. ''Ze moeten haar als een vrije vrouw naar het buitenland laten gaan'', zegt Timosjenko in een interview met Radio Free Europe/Radio Liberty.

Hij constateert daarin dat de autoriteiten ''haar zoveel mogelijk proberen te vernederen als ze maar kunnen''. Dat komt geheel voor rekening van president Viktor Janoekovitsj. ''De meerderheid in het parlement doet slechts wat hij hen opdraagt. Het is niet toevallig dat parlementsleden van zijn Partij van de Regio's met een wetswijziging komen die vertrek naar het buitenland slechts zien als een onderbreking van haar straf.''

Voormalig premier Joelia Timosjenko gaf zelf afgelopen week via haar advocaat Serhei Vlasenko aan dat ze bereid is voor een medische behandeling naar Berlijn te gaan zonder dat haar door de president gratie wordt verleend. Ze zou dit willen doen om het associatieverdrag met de EU niet in gevaar te brengen.

Bron: Radio Free Europe/Radio Liberty

Doema-lid: EU wil Janoekovitsj kwijt met verdrag

Het associatieverdrag dat de Europese Unie wil sluiten met Oekraïne is volgens de voorzitter van de Russische parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken bedoeld om president Viktor Janoekovitsj aan de kant te kunnen zetten. "De EU beschouwt het verdrag als een manier om Oekraïne te 'democratiseren'. Begrijpen ze in Kiev eigenlijk wel dat het ultieme deel van deze 'associatie' is om Janoekovitsj van een tweede termijn af te houden'', vraagt Alexei Poesjkov zich af in een bericht dat hij zaterdag twitterde.

Rusland is fel gekant tegen het associatieverdrag omdat het Oekraïne liever ziet toetreden tot de eigen douane-unie waaraan ook Wit-Rusland en Kazachstan meedoen. In de afgelopen weken werd al op allerlei manieren - met dreigementen en exportproblemen - druk uitgeoefend op de Oekraïense regering. Het is echter voor het eerst dat een vooraanstaand lid van de Russische Doema zich er mee bemoeit.

Bron: Kyiv Post

Oekraïense thriller Delirium wint filmfestival

De Oekraïense regisseur Ihor Podolsjak heeft met zijn thriller Delirium het Bagdad International Film Festival gewonnen. De anderhalf uur durende film is een Oekraïens-Tsjechische coproductie. Delirium is gebaseerd op het boek Induktor uit 2008 van de Oekraïense schrijver Dmitro Belianski. Tijdens het internationale filmfestival van Odessa afgelopen juli werd Delirium omschreven als 'een beangstigend zwart gat dat de toeschouwers naar binnen zuigt'.

Het verhaal begint met het verzoek van een familie aan een jonge psychiater om uit te vinden waarom hun vader een ongezonde belangstelling heeft voor touwen en knopen, omdat ze vrezen dat hij zelfmoord wil plegen. Terwijl hij zich in zijn patiënt verdiept, verliest de psychiater zelf het zicht op de werkelijkheid en vraagt hij zich af wie hij zelf is: arts of patiënt.

Opvallend is dat de hoofdrollen worden vertolkt door amateurs voor wie het hun eerste film is. Volodimir Chimjak is de jonge psychiater en Petro Ribka de suïcidale vader. De belangrijkste vrouwelijke rol, die van de moeder, wordt gespeeld door Lesya Vojnevitsj, die als actrice verbonden is aan een theatergroep in Lviv.
 
Bron: WorldWide News Ukraine

Industriële productie 5,6 procent lager in september

De industriële productie is in september met 5,6 procent gedaald. Daarmee is de daling over de eerste negen maanden van dit jaar 5,2 procent, zo blijkt uit cijfers van het Bureau voor de Statistiek. De chemische industrie leverde met 19,7 procent in een jaar tijd, gevolgd door de machinefabrieken met 16,2 procent. De metaalindustrie kwam uit op daling 5,2 procent. Daar stond tegenover dat de utiliteitsbouw een groei kende van 3,6 procent en de mijnbouw van 1,4 procent.

Econoom Alexander Parasjii van Concorde Capital verwacht geen spoedig herstel, vooral niet omdat Russische investeerders momenteel huiverig zijn. ''De twee weken durende shut down van de Amerikaanse regering heeft ongetwijfeld een nadelig effect op de wereldeconomie in de komende maanden.''

Parasjii stelde de verwachting voor de industriële productie naar beneden bij. Was eerder een daling van 3,5 procent voor dit jaar ingeschat, nu is dat 4 procent. De econoom gaat er echter nog wel steeds vanuit dat de daling op niet al te lange termijn tot staan wordt gebracht.

Bron: Ukraine Business Online

zaterdag 19 oktober 2013

President wil meer huisvesting weeskinderen

President Viktor Janoekovitsj wil dat zowel op lokaal niveau als in de provincie bestuurders snel zorgen voor onderdak voor weeskinderen die nu op hun achttiende op straat dreigen te komen. Tijdens een vergadering van de Regionale Raad in Borispil wees de president de bestuurders op hun verantwoordelijkheid. "We weten dat het gebeurt, en dat het probleem alleen maar groter wordt als we niet voor onderdak voor ze zorgen", aldus de president.

Tot aan hun achttiende zorgt de overheid voor onderwijs en onderdak, maar bij het bereiken van de volwassenheid houdt dat op. De jongeren vallen dan terug op de plaats van herkomst, de plek waar ze woonden voordat ze in een weeshuis werden opgenomen. Zonder onderdak krijgen ze geen papieren, zonder papieren geen werk. Jaarlijks gaat het om 20.000 jongeren.

Bron: ForUm

Plan voor referendum verbod Communistische Partij

Een aantal politici en bekende Oekraïners vinden dat er een nationaal referendum moet komen over de communistische ideologie. "Wij streven naar een verbod op de Communistische partij'', aldus het voormalige parlementslid Joeri Karmazin vrijdag tijdens een persconferentie. Hij wees op een zeven jaar geleden door de Raad voor Europa aangenomen resolutie waarin zowel de ideologie van de Nazi's als van communistische regimes werd veroordeeld.

Parlementslid Eduard Hoervits van Oedar zei dat hij en zijn medestanders een commissie van de Rada willen die het referendum over een eventueel verbod van de Communistische Partij voorbereidt, maar ook overal in het land mensen mobiliseert om het referendum op poten te zetten.

Opvallend genoeg is het juist de Communistische Partij zelf die werkt aan een nationaal referendum. Die moet gaan over de vraag of Oekraïne een associatieverdrag met de Europese Unie aan moet gaan of zich aansluiten bij de Russische douane-unie.

Bron Kyiv Post

'EU moet straf Timosjenko als terecht erkennen'

Oekraïne stelt voorwaarden aan de Europese Unie voordat de voormalige premier Joelia Timosjenko naar Duitsland mag reizen voor een medische behandeling. Kiev eist dat de EU het omstreden vonnis tegen Timosjenko erkent als rechtmatig. Dat heeft premier Mikola Azarov gezegd in een interview met het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche, dat maandag wordt gepubliceerd.

Vice-voorzitter Jacek Protasiewicz van het Europese Parlement heeft de oppositie in Oekraïne vrijdag opgeroepen om de door de Partij van de Regio's voorgestelde wetswijziging te steunen. De wetswijziging die Timosjenko's herniaoperatie in Duitsland mogelijk moet maken komt waarschijnlijk komende week in het parlement aan de orde. Protasiewicz zei in een radio-interview dat het er alleen maar ingewikkelder op wordt als de oppositie vasthoudt aan volledig eerherstel van de oud-premier.

Bronnen: Telegraaf.nl, Ukrinform

vrijdag 18 oktober 2013

Parlement stemt komende week over Timosjenko-wet

Parlementsvoorzitter Volodimir Ribak wil komende week een wetswijziging in stemming brengen die medische behandeling van een ernstig zieke gevangene in het buitenland mogelijk maakt. Het voorstel is vrijdag ingediend door Mikola Roedkovski van de regerende Partij van de Regio's en moet er voor zorgen dat oud-premier Joelia Timosjenko in Duitsland een hernia-operatie kan ondergaan.

Ribak zei in een interview met het tv-kanaal van de Rada dat de wetswijziging niet bedoeld is om een een veroordeelde daardoor aan verdere gevangenisstraf kan ontsnappen. ''Toestemming voor een operatie in het buitenland staat niet gelijk aan kwijtschelding van de straf'', aldus de parlementsvoorzitter. Timosjenko zal, als zij na haar operatie terugkeert naar Oekraïne, dus nog vijf jaar de gevangenis in moeten.

President Viktor Janoekovitsj heeft donderdag al laten weten dat hij elke door het parlement aangenomen wetswijziging voor Timosjenko's vertrek zal ondertekenen om het associatieverdrag met de Europese Unie niet in gevaar te brengen. Ribak gaf in het tv-interview aan dat het parlement inmiddels vijftien wetsvoorstellen met betrekking tot dit verdrag heeft aangenomen.

Bron: ForUm

Aantal voorstanders Russisch als tweede taal daalt

Van alle Oekraïners is 43 procent voorstander van een officiële status voor de Russische taal, terwijl 51 procent daar juist op tegen is. Dat blijkt uit een opiniepeiling van het bureau Rating. In 2009 was een meerderheid nog voorstander van twee officiële landstalen, dus naast het Oekraïens ook het Russisch.

In de twee jaar daaropvolgend hielden voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht, maar halverwege vorig jaar er minder voorstanders van die tweede taal. De meeste voorstanders van twee officiële talen zijn te vinden in de Donbas (85 procent), het zuiden en oosten van het land (respectievelijk 69 en 57 procent). Het zijn niet toevallig de gebieden waar veel Russischtalige Oekraïners wonen.

Bron: Kyiv Post

'Janoekovitsj duwt parlement in gewenste richting'

President Viktor Janoekovitsj is bezig het parlement in een richting te duwen die een voor hem gunstige oplossing van de kwestie-Timosjenko oplevert. Directeur Andrei Miselioek van het Instituut voor de Maatschappelijke Dialoog heeft deze opvatting gespuid in een interview met het persbureau Ukrinform. Volgens Miselioek is Janoekovitsj er niet op uit zijn politieke rivaal Joelia Timosjenko gratie te verlenen, en evenmin een gratie zonder eerherstel waardoor zij niet mee kan doen aan de presidentsverkiezingen van 2015.

De politiek analist meent dat de president Timosjenko het land uit wil hebben. Zij kan dan de gewenste herniaoperatie ondergaan, de Europese Unie is tevreden gesteld, terwijl Timosjenko de rest van haar gevangenisstraf alsnog moet uitzitten als zij naar Oekraïne terugkeert.

Miselioek verwacht dat Janoekovitsj wacht tot na de ondertekening van het associatieverdrag met de EU, eind november in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Om Timosjenko naar Duitsland te laten vertrekken is nog niet eenvoudig, aangezien de huidige wetgeving niet voorziet in verplaatsing van een gevangene naar het buitenland.

Daar komt nog bij dat Janoekovitsj niet zit te wachten op haar terugkeer naar Oekraïne, omdat zij op enig moment dan weer tegenover hem komt te staan. "Hij heeft niet voor niets duidelijk gemaakt dat hij slechts een handtekening gaat zetten onder een door het parlement aangenomen wetswijziging.''

Bron: Ukrinform

Dit jaar al 227 politiemensen ontslagen

Al bijna duizend medewerkers zijn sinds begin dit jaar ontslagen wegens plichtsverzuim of omdat zij op een andere manier hun boekje te buiten gingen. Volgens minister Vitali Zachartsjenko waren daar 227 politiemensen bij. Twaalf van hen hadden een leidinggevende positie.

Zachartsjenko kondigde vrijdag een reorganisatie aan van zijn ministerie. "We kunnen de misdaad alleen bestrijden als politiemensen zich zelf aan de wet houden'', zei hij vrijdagochtend tijdens een overleg waarbij afspraken werden gemaakt over de manier waarop strafrechtelijk onderzoek wordt gepleegd, de aanpak van drugssmokkel en de financiële afwikkeling van de inzet van politiemensen tijdens het EK voetbal vorig jaar zomer.

Bron: Ukrinform

donderdag 17 oktober 2013

Armoede neemt maar langzaam af

Volgens het Instituut voor Demografie en Sociaal Onderzoek neemt de armoede af. Het gaat langzaam maar gestaag, aldus directeur Ljoedmila Tsjerenko op een persconferentie op de Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede van de Verenigde Naties. In Oekraïne leeft echter nog altijd 25,6 procent onder de armoedegrens.

In Europa leeft tussen de 17 en 18 procent van de bevolking onder armoedige omstandigheden. De meeste armen zijn te vinden in Letland (26 procent), terwijl ook Roemenië en Bulgarije hoog scoren met respectievelijk 23 en 21 procent. De minste armen zijn te vinden in Tsjechië (9 procent), Nederland en Slowakije (beide 11 procent).

Het Gorshenin Instituut maakte donderdag bekend dat iets meer dan de helft van de plattelandsbevolking vindt dat zij goed rond kan komen, maar dat er geen geld is om meubels en bijvoorbeeld een koelkast te kopen. Volgens een opiniepeiling heeft nog eens 30 procent genoeg inkomsten om voedsel van te kunnen kopen, maar ontbreekt het ze aan geld om kleding en schoenen aan te schaffen. Van de ondervraagden met 5,5 procent de eindjes aan elkaar zien te knopen, terwijl 8,7 procent juist helemaal geen financiële problemen kent.

Bron: Ukrinform

Slechts kwart bevolking positief over OUN en UPA

Hebben de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) en het verzetsleger UPA zich ingezet voor de Oekraïense onafhankelijkheid? De Oekraïners zijn er verdeeld over. Net iets meer dan de helft (52 procent) vindt van niet, terwijl één op de vijf er geen mening over blijkt te hebben.

Slechts een kwart van de Oekraïners vindt dat de nationalistisch politieke organisatie OUN en het verzetsleger UPA in het verleden hebben gestreden voor een onafhankelijk Oekraïne. De helft vindt echter van niet, zo blijkt uit een opiniepeiling van het bureau Rating.

In het westen van het land zijn veel aanhangers van OUN en UPA te vinden, vooral bij nationalistische Svoboda en de Moederlandpartij. De aanhangers van de Partij van de Regio's en de Communistische Partij moeten evenwel niets hebben van beide organisaties. De waardering voor OUN en UPA vertoont overigens een licht golvende beweging door de jaren heen, tussen de 24 en 27 procent.

Bron: Kyiv Post

Russische douane keurt elk bonbonnetje

De Russische douane maakt extra werk van de controle van bonbons uit Oekraïne. In de praktijk komt het er op neer dat alles wordt uitgepakt, terwijl de Oekraïense producenten een bedrag ter grootte van 60 procent van de waarde van een lading bonbons op een bankrekening van de douane moeten storten. De douane belooft dat dit bedrag binnen 60 dagen wordt teruggestort.

Intussen heeft niet één fabrikant het gestorte geld teruggezien, aldus minister Mikola Prisiazhnioek van Agrarische Zaken en Voedsel donderdag tijdens een persconferentie. De kwestie is door premier Mikola Azarov afgelopen dinsdag aan de orde gesteld in zijn gesprek met de Russische premier Dmitri Medvedev. Die beloofde actie te ondernemen.

Er geldt nog altijd een importstop voor de chocolade van Roshen die van de ene op de andere dag niet meer voldeed aan de Russische producteisen. Ook deed de Russische douane enige tijd moeilijk met de ladingen van Oekraïense exporteurs. Deze problemen zijn toegeschreven aan de boosheid bij de Russische autoriteiten over het associatieverdrag met de EU.

Bron: Kyiv Post

Janoekovitsj: rechter moet Timosjenko helpen

Als het parlement een wetsvoorstel aanneemt om het vertrek van oud-premier Joelia Timosjenko naar het buitenland mogelijk te maken, dan is president Viktor Janoekovitsj zeker bereid om dit te ondertekenen. De president zei donderdag tijdens een werkbezoek aan Donetsk echter dat hij de oplossing eerder verwacht van een rechterlijke uitspraak.

Van het Europese Parlement valt intussen ook geen oplossing te verwachten, of het zou al moeten zijn dat Timosjenko weg mag op voorwaarde dat zij een boete van 200 miljoen Amerikaanse dollar betaalt voor de schade die het omstreden en door haar in januari 2009 gesloten gascontract toegebracht zou hebben aan de Oekraïense schatkist.

Waarnemers Pat Cox en Aleksander Kwasniewski hebben in een besloten vergadering van de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Europese Parlement gezegd dat zij nog altijd geen uitweg hebben gevonden. "Maar ze geven het nog niet op'', aldus een anonieme bron over het overleg achter gesloten deuren.

Dat Europarlementariër Marek Siwiec uit de school klapte met zijn mededeling dat Timosjenko maar genoegen moet nemen met gratie zonder eerherstel en de miljoenenboete heeft volgens de bron gezorgd voor ''verrassing en teleurstelling''.

Het is intussen onduidelijk wat er gebeurt nadat Timosjenko in Duitsland een hernia-operatie heeft ondergaan. Keert zij terug naar Oekraïne, probeert ze toch nog mee te doen aan de presidentsverkiezingen? ''Niemand heeft daar nog een antwoord op.''

Bronnen: Interfax, Kyiv Post

woensdag 16 oktober 2013

Fors minder verkeersdoden op snelwegen

Het aantal verkeersdoden is in een jaar tijd gedaald met 12,7 procent, aldus directeur verkeersveiligheid Serhei Boednik van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het aantal gewonden in het verkeer nam af met 0,7 procent. Het aantal kinderen dat betrokken raakte bij een verkeersongeval nam met 16,4 procent af.

In de eerste negen maanden van dit jaar werden 138.125 verkeersongelukken geregistreerd op de Oekraïense snelwegen. In 21.724 gevallen was daarbij sprake van doden en/of gewonden. ''In de afgelopen maanden hebben we diverse maatregelen getroffen om het aantal ongelukken te verminderen'', kon Boednik woensdag tevreden melden.

Bron: ForUm

Ruim duizend medewerkers met onbetaald verlof

Het heeft wel wat weg van de situatie in de Verenigde Staten, waar het parlement momenteel geen geld meer beschikbaar stelt voor overheidsuitgaven. Het gemeentebestuur van Kaloesj, een plaats in de buurt van Lviv, heeft 1.116 medewerkers met onbetaald verlof gestuurd. Volgens burgemeester Ihor Nasalik is de gemeentekas leeg en geeft de rijksoverheid geen geld om plaatselijke voorzieningen in stand te houden. Het zou gaan om onder meer medisch personeel, gemeenteambtenaren, maatschappelijk werkers en onderwijzers.

Bron: Western Information Center

Medvedev bakt zoete broodjes met Azarov

Een ontmoeting van de premiers van Oekraïne en Rusland is volgens de Russische pers 'buitengewoon vriendschappelijk' verlopen. Geen verwijten ditmaal dat Oekraïne Rusland in de steek laat door het associatieverdrag te sluiten met de Europese Unie. In plaats daarvan werden beloften voor meer samenwerking gedaan.

Mikola Azarov en Dmitri Medvedev kwamen overeen dat hun landen een gezamenlijke graanvoorraad moeten aanleggen, dat ze gezamenlijk verder gaan met het ontwerpen van het nieuwe AN-vliegtuig. Ook moet de langverwachte brug over de Straat van Kersj er eindelijk komen en rijdt er over niet al te lange tijd een hogesnelheidstrein van Moskou naar Kiev.

Maar toch: de nu gemaakte afspraken zijn boterzacht. Met bewoordingen als 'over zes maanden', 'binnenkort' en 'we komen er nog op terug'. Van een gezamenlijk project 'hier en nu' is geen sprake. De reden is duidelijk: Oekraïne krijgt het 'lekkers' alleen als alsnog wordt afgezien van het associatieverdrag.

Bron: Ukrinform

EP-waarnemers doen weer beroep op Janoekovitsj

De waarnemers van het Europese Parlement voor Oekraïne hebben president Viktor Janoekovitsj in een brief verzocht om oud-premier Joelia Timosjenko gedeeltelijk gratie te verlenen. Dat heeft de Poolse oud-president Aleksander Kwasniewski laten weten. Met die gedeeltelijke gratie is Timosjenko in ieder geval in staat om voor een hernia-operatie naar Duitsland te gaan. Op 4 oktober deden de waarnemers een mondeling verzoek aan de president nadat Timosjenko zich bereid had verklaard om naar het buitenland te vertrekken.

''Het is momenteel de meest realistische benadering'', aldus Kwasniewski, die samen met oud-voorzitter Pat Cox van het Europese Parlement de politieke situatie in Oekraïne al sinds juni vorig jaar nauwlettend volgt. De waarnemersmissie van de twee werd woensdag verlengd tot half november.

Voorzitter Martin Schultz van het Europese Parlement vindt dat het verzoek van Kwasniewski en Cox om Timosjenko een gedeeltelijk pardon te verlenen dezelfde inhoud heeft als het verzoek dat destijds is gedaan voor de vrijlating van oud-minister Joeri Loetsenko. Ook toen ging het om een gratieverzoek op medische grond. Loetsenko was er destijds slecht aan toe. Hij had bij zijn vrijlating in april echter al de helft van zijn gevangenisstraf van vier jaar er op zitten, Timosjenko heeft pas twee van de zeven jaar gezeten.

Ook de directeur van de Berlijnse kliniek Charite bemoeide zich woensdag met de discussie rond Timosjenko. Professor Karl Max Einhaupl verklaarde nog maar weer eens dat een operatie de enige manier is voor Timosjenko om te genezen van haar rugklachten. Hij herhaalde het aanbod voor een operatie in Berlijn.

Bronnen: Ukrinform, Kyiv Post

dinsdag 15 oktober 2013

Pogingen om Loetsenko terug in de cel te krijgen

Joeri Loetsenko is bereid terug te gaan naar de gevangenis als de door president Viktor Janoekovitsj verleende gratie onwettig wordt verklaard. De oud-minister van Binnenlandse Zaken werd eerder tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ambtsmisbruik, maar kreeg gratie. Loetsenko gaf dinsdag op zijn Facebook-pagina te kennen dat hij zeker niet van plan is om het land te ontvluchten, zoals hem al werd geadviseerd.

De advocaat Volodimir Olentsevitsj heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Hooggerechtshof om het pardon van de president ongeldig te laten verklaren. Er zou ook nog sprake zijn van een tweede zaak, aangespannen door een nog onbekende Oekraïense burger die wil dat de directeur van de strafgevangenis Mena alles in het werk stelt om Loetsenko weer achter de tralies te krijgen.

Bron: Ukrinform

Heroverweging vonnis Timosjenko van de baan

Er komt geen heroverweging van het vonnis van oud-premier Joelia Timosjenko door het Hooggerechtshof. De instantie waar de advocaten van Timosjenko het verzoek moesten indienen, weigert dat door te sturen naar het Hooggerechtshof. ''Het eerdere vonnis is definitief, een herziening is niet aan de orde'', was maandag het korte commentaar van die kant.

Timosjenko's advocaat en woordvoerder Serhei Vlasenko noemde het herzieningsverzoek een goede gelegenheid voor president Viktor Janoekovitsj om zijn politieke rivaal gratie te verlenen. Vlasenko maakte maandagavond bekend dat Timosjenko niet meer aandringt op eerherstel in combinatie met gratieverlening. Zij zou het belangrijker vinden dat haar gevangenschap het associatieverdrag met de EU niet meer in de weg zit.

Tegen Timosjenko lopen nog twee rechtszaken, respectievelijk wegens belastingontduiking en verduistering in de jaren '90 en betrokkenheid bij de moord op een zakenman en parlementslid. Volgens het dagblad Dzerkalo Tihznia wordt een oude zaak ook weer opgerakeld. Het zou gaan om misbruik van geld voor CO2-rechten, dat Timosjenko als toenmalig premier inzette om de pensioenen te garanderen op het hoogtepunt van de economische crisis.

Bron: Kyiv Post, Interfax

'Geen verdrag is einde Oostelijk Partnerschap'

Europadeskundigen zien het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne als een beslissende stap in de verdere ontwikkeling van het Oostelijk Partnerschapsbeleid van de EU. Het is een uitzonderlijk moment, aldus Tom Casier van de School voor Internationale Relaties in Brussel en de Universiteit van Kent. "Wordt het verdrag alsnog afgeblazen, dan betekent dat het einde van het Oostelijk Partnerschapsbeleid'', voorspelt Casier.

Als het de EU niet lukt om met de directe buren samen te werken, dan betekent dit dat de EU minder betrouwbaar wordt. Dat is de opvatting van Amanda Paul van het Centrum voor Europese Politiek. Zij wijst op Georgië en Moldavië die hun hoop op de Europese Unie gevestigd hebben voor de toekomst.

Ina Kirsch van het Europese Centrum voor een Modern Oekraïne voegt daar nog aan toe dat Rusland het falen van de EU als een overwinning zal zien en op de lange termijn is het streven naar één gezamenlijke markt van Lissabon tot Vladivostok van de baan.

Bron: Worldwide News Ukraine

Belastingverlagingen lijken van de baan

De zwakke Oekraïense economie kan de regering er toe brengen om de geplande verlaging van zowel de vennootschapsbelasting als de BTW ongedaan te maken. Beide belastingen zijn goed voor twee derde van het inkomen van de staat. De vennootschapsbelasting zou dalen van 19 naar 16 procent en de BTW van 20 naar 17 procent. Zet de regering dit plan door, dan scheelt dat volgend jaar liefst 7 procent aan inkomsten.

''Als we de belastingen gaan verlagen, dan kost ons dat 2,3 miljard euro'', aldus minister Oleksandr Klimenko van Inkomsten en Belastingen in een interview met het persbureau Reuters. Klimenko heeft het voornemen om de belastingverlaging te bevriezen inmiddels besproken met de werkgevers en met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die laatste instantie gaf eerder al aan dat Oekraïne zich een belastingverlaging nu eigenlijk niet kan veroorloven.

Nog altijd is er geen overeenstemming met het IMF over een nieuwe lening van 15 miljard Amerikaanse dollar. Vertegenwoordigers van het IMF komen binnenkort weer naar Oekraïne, maar zicht op een akkoord is er vooralsnog niet. Intussen heeft de Wereldbank de verwachte economische groei teruggebracht naar nul, terwijl in de landsbegroting een groei van 3,4 procent voor dit jaar is opgenomen.

Bron: Kyiv Post

maandag 14 oktober 2013

Arrestaties bij UPA-herdenkingsmars in Lviv

De politie in Lviv heeft zondagmiddag ternauwernood een aanvaring kunnen voorkomen tussen aanhangers van Svoboda en Avtonomni Opir, twee rivaliserende groeperingen die meededen aan een mars om het verzetsleger UPA te gedenken. Toen het uit de hand dreigde te lopen, werden leden van Avotnomni Opir gearresteerd. Anderen ontdeden zich snel van messen en hamers.

Er is al enige tijd onmin tussen beide nationalistische groeperingen. Dat begon toen Svoboda Avtonomni Opir van laster beschuldigde. Er zouden pamfletten in omloop zijn gebracht waarop Svoboda zwart werd gemaakt. Avtonomni Opir beschuldigde vervolgens Svoboda er van haar aanhangers te hebben mishandeld.

Bron: Western Information Center

'Timosjenko accepteert gratie zonder eerherstel'

Oud-premier Joelia Timosjenko is bereid een compromis te sluiten met president Viktor Janoekovitsj. Volgens haar advocaat Serhei Vlasenko accepteert ze dat hij haar gratie verleent, zonder dat daar juridisch en politiek eerherstel aan is verbonden. Dat meldt de website Ligabiznesinform op basis van een interview met de advocaat. Geen eerherstel betekent vrijwel zeker dat Timosjenko niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen in 2015.

Het zou terecht zijn, aldus Vlasenko, als Timosjenko volledig eerherstel krijgt. "Maar zij neemt haar verantwoordelijkheid. Timosjenko vindt het belangrijker dat het associatieverdrag met de Europese Unie er komt.'' Hij wees er op dat de bal nu helemaal bij de president ligt. Hij kan zich niet langer verschuilen achter juridische beletselen. ''Er zijn miljoenen manieren voor Janoekovitsj om dit probleem op te lossen.

Bronnen: Western Information Center

'EU zal terugslaan als Rusland visum invoert'

De Europese Unie pikt het niet als Rusland besluit de visumplicht in te voeren voor Oekraïners als hun land het associatieverdrag weet te sluiten met de EU. Dat heeft Europarlementariër Jacek Saryusz-Wolski gezegd in een interview dat door de Oekraïense tv-zender Kanal 5 is uitgezonden.

''Dat kunnen we niet accepteren. Rusland kan in dat geval rekenen op tegenmaatregelen. Dat weten ze ook in Moskou'', aldus Saryusz-Wolski, die niet alleen Europarlementariër is maar ook vice-voorzitter van de grootste fractie in dat parlement, de Europese Volkspartij.

Bron: ForUm

Activist Bagirov: Timosjenko vrij binnen 72 uur

De kans is groot dat oud-premier Joelia Timosjenko binnen 72 uur op vrije voeten is. Deze overtuiging heeft mensenrechtenactivist Eduard Bagirov. ''De president heeft het grondwettelijke recht om haar gratie te verlenen en hij heeft daar alle reden toe'', aldus Bagirov maandag tegenover journalisten. Hij voegde er aan toe dat de juridische beletselen die nu nog worden aangevoerd helemaal niet bestaan. ''Onze wetgeving staat het gewoonweg toe.''

Dat er tegen Timosjenko na haar veroordeling tot zeven jaar gevangenisstraf nog eens twee rechtszaken lopen, wil volgens Bagirov niet zeggen dat gratie onmogelijk is. ''Er is in beide zaken slechts sprake van een verdenking. Ze is niet veroordeeld.''

De mensenrechtenactivist vindt ook dat Timosjenko mee mag doen aan de presidentsverkiezingen in 2015. ''Nadat ze gratie heeft gekregen, is er niets wat haar belet om voor het presidentschap te gaan.'' Deze opvatting wordt gedeeld door Volodimir Fesenko. De politiek analist is het niet eens met Bagirov waar het zijn optimistische over een snelle gratieverlening betreft.

In de ogen van Fesenko heeft president Viktor Janoekovitsj een goede reden om Timosjenko niet naar het buitenland te laten vertrekken. In dat geval zou ze een 'Oekraiense Berezovski' kunnen worden en Janoekovitsj op afstand kunnen belagen.

Bron: Ukrinform

Peiling: Janoekovitsj loopt uit op concurrentie

President Viktor Janoekovitsj doet het goed in een peiling van het Razoemkov Centrum. Zouden er nu presidentsverkiezingen zijn, dan kan Janoekovitsj (Partij van de Regio's) rekenen op 19 procent en zelfs 24,3 procent van de mensen die zeker van plan zijn om te gaan stemmen. Partijleider Vitali Klitsjko (Oedar) komt als tweede met respectievelijk 15 en 19,3 procent, terwijl Joelia Timosjenko (Moederlandpartij) 13,2 en 16,7 procent behaalt in deze peiling.

De communistische leider Petro Simonenko volgt met 5,9 en 7,1 procent, fractievoorzitter in het parlement Arseni Jatsenjoek van de Moederlandpartij krijgt 5,6 en 7,1 procent toebedeeld, het onafhankelijke parlementslid Petro Porosjenko 3,8 en nogmaals 3,8 procent en tenslotte Oleh Tiahnibok, partijleider van Svoboda, met 3,6 en 4,7 procent van de stemmen.

Er is ook gevraagd naar het stemgedrag voor het geval Timosjenko niet mee zou doen. In dat geval krijgt Janoekovitsj 18,8 en 24,1 procent, Klitsjko 15,6 en 20,6 procent, Jatsenjoek met 14,8 en 19,3 procent, Simonenko met 6,2 en 7,5 procent en Tiahnibok met 4,5 en 5,6 procent.Bron: Kyiv Post

zondag 13 oktober 2013

Porosjenko verwacht einde visumplicht in 2014

Het onafhankelijke parlementslid Petro Porosjenko hoopt dat de Europese Unie volgend jaar de visumplicht voor Oekraïners schrapt. Het lijkt hem een logisch vervolg op het associatieverdrag dat eind november gesloten wordt, als alles goed gaat. ''Ik zou het toejuichen als de ondertekening van dit verdrag wordt gevolgd door een ander verdrag, dat de afschaffing van de visumplicht voor de Schengen-landen regelt.''

Porosjenko vindt dat Oekraïne dat onderhand verdiend heeft doordat het al veel van de veranderingen heeft doorgevoerd zoals die door de EU in een stappenplan waren aangegeven. ''Volgens mij is er niet een land dat onze toenadering tot de Europese Unie volledig afwijst'', aldus de parlementariër.

Over de problemen met Rusland en het dreigement van het grote buurland om een visumplicht voor Oekraïners houdt Porosjenko zich op de vlakte: ''Wij behandelen Rusland als een belangrijke strategische partner. Als Rusland hetzelfde met ons doet, dan komt het niet zover.'' 
 
Bron: Kyiv Post

Azarov: minder feesten, meer werken met Nieuwjaar

Premier Mikola Azarov wil een einde maken aan het grote aantal officiële feestdagen, waardoor veel Oekraïners langdurig vakantie houden, tot soms wel drie weken in januari en februari. Er is al langer kritiek op deze situatie. Iedere vrije dag kost de economie honderden miljoenen euro's.

''Het is mijn taak als premier om niet alleen plezierige, maar ook onplezierige boodschappen te brengen. Wij kunnen ons niet veroorloven dat de economie wekenlang stil ligt'', schrijft Azarov op zijn Facebook-pagina.

Bron: Western Information Center

zaterdag 12 oktober 2013

Klitsjko: 'Janoekovitsj brengt EU-verdrag in gevaar'

Partijleider Vitali Klitsjko van Oedar beschuldigt president Viktor Janoekovitsj en zijn directe omgeving er van dat zij doelbewust afzien van een positieve besluitvorming over zaken die te maken hebben met het associatieverdrag met de Europese Unie.

''Het is de president meer dan duidelijk gemaakt door vertegenwoordigers van de lidstaten van de EU dat er geen verdrag komt als hij geen einde maakt aan de selectieve justitie en hij geen einde maakt aan de gevangenschap van Joelia Timosjenko. De president weet dus wat hem te doen staat.''

Klitsjko voorziet een koerswijziging in de buitenlandse politiek van de Oekraïense regering als het verdrag met de EU niet door gaat. "President Janoekovitsj probeert de oppositie in de schoenen te schuiven dat die de pogingen om tegemoet te komen aan de EU onderuit haalt. Maar dat gaat hem niet lukken. Het is Janoekovitsj die aan zet is en als het verdrag er niet komt, is hij de enige schuldige'', aldus Klitsjko.

Bron: Kyiv Post

Communistische stemmingmakerij tegen EU

Ruim 4.000 inwoners van de regio Loehansk hebben zaterdag hun steun betuigd voor het houden van een nationaal referendum over de vraag of Oekraïne moet toetreden tot de Russische douane-unie of tot de Europese Unie. Het referendum is een initiatief van de Communistische Partij dat eerder schipbreuk leed toen de Centrale Kiescommissie het met de vereiste 2.500 handtekeningen ondersteunde verzoek afwees.

Dat gebeurde om een technische reden: op de (door de rechter verboden) bijeenkomst waar de handtekeningen werden verzameld, was geen vertegenwoordiger van de Centrale Kiescommissie aanwezig. Nu wordt dus een nieuwe poging ondernomen, ditmaal met de hulp van de beweging Keus van Oekraïne die zaterdag betogingen heeft gehouden in Odessa, Kachovka, Vinnitsja, Poltava, Korovohrad en Zjitomir.

"Ieder Oekrainer moet zelf kunnen meebeslissen over het belangrijke besluit om een vrijhandelsakkoord te sluiten met de EU of in de Russische douane-unie te stappen'', zei de communist Spiridon Klinkarov zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Loehansk. ''Als hij banenverlies, hogere woonlasten en legale drugsverkoop wil, dan moet hij kiezen voor de EU. Maar als hij meer kansen wil voor de Oekraïense industrie en economie, een goed loon en een goed pensioen wil, dan moet hij kiezen voor de douane-unie."

Klinkarov voegde er aan toe dat zowel de EU als de Oekraïense regering blind naar een verdrag toe werken ''zonder te beseffen wat ze eigenlijk aan het doen zijn.''

Bron: Interfax

Saryusz-Wolski: Oekraïne heeft nog maar een week

Oekraïne heeft volgens vice-voorzitter Jacek Saryusz-Wolksi van de Europese Volkspartij nog maar een week om oppositieleider Joelia Timosjenko vrij te laten en daarmee het associatieverdrag met de Europese Unie veilig te stellen. Saryusz-Wolski, ook Europarlementariër, constateert dat het verdrag van de baan is als niet voor de 21e oktober een oplossing is gevonden voor Timosjenko.

Die dag is er namelijk een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten. "De kwestie-Timosjenko geeft de doorslag'', aldus Saryusz-Wolski in een interview dat vrijdagavond werd uitgezonden door tv-zender Kanal 5. Zijn partij is de grootste binnen het Europese Parlement en heeft daarmee veel invloed.

Bron: Interfax

vrijdag 11 oktober 2013

Outlet center Manufaktoera opent in Chodosivka


Hollandse trapgeveltjes, Duitse vakwerkhuizen. Het splinternieuwe outlet center Manufaktoera ziet er gezellig uit. Het outlet center opent zaterdag in Chodosivka, een voorstad van Kiev, direct naast de al even nieuwe MegaMarket. Manufaktoera is een winkelcentrum met een oppervlak van liefst 25.000 vierkante meter. Met vijf restaurants, een fitnesscentrum en een bioscoop. Voor kindervermaak is 1.340 vierkante meter gereserveerd, terwijl er parkeerruimte is voor 1.000 auto's.

Manufaktoera biedt luxe buitenlands merken als Baldinini, DKNY, Helen Marlen, G-Star Raw, Lagerfeld, Gant, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger en US Polo. Kleding van Oekraïense ontwerpers is er niet te vinden. "Jammer, maar het is niet anders. Maar toch goed dat we nu ook zo'n outlet center hebben, want ze zijn in het buitenland erg populair'', meent Inga Vishneska van Ukrainian Fashion Week.

Het nieuwe outlet center richt zich op mensen met een maandinkomen rond de 5.000 hrivna, circa 450 euro, die graag merkkleding willen dragen maar daar niet het volle pond voor kunnen neertellen. In een outlet center liggen de prijzen doorgaans 30 tot 70 procent lager dan elders.

De website van outlet center Manufaktoera: http://www.outlet.kiev.ua/ua/

Bron: Kyiv Post

Parlement begroet Vladimir Klitsjko met applaus

Bokser Vladimir Klitsjko heeft een pro-Europa statement gemaakt toen hij donderdag een kort bezoek bracht aan het parlement. De jongere broer van Oedar-leider Vitali Klitsjko droeg namelijk een sweatshirt met als opschrift 'Oekraine is Europa'. Alle parlementsleden van Oedar droegen een shirt met hetzelfde opschrift.

Vladimir Kltisjko verdedigde afgelopen zaterdag met succes zijn wereldtitel zwaargewicht in een gevecht tegen de Rus Alexander Povetkin in Moskou dat twaalf ronden duurde. Vitali Klitsjko leidde zijn broer rond in het parlementsgebouw en samen volgden ze een debat vanaf het balkon. Toen andere parlementsleden de jongere Klitsjko in de gaten kregen, werd de vergadering geschorst en begroetten ze hem met applaus.

Bron: Interfax

Kans op vrijlating Joelia Timosjenko stijgt

De Oekraiense president Viktor Janoekovitsj ziet kansen voor een definitieve oplossing van de "pijnlijke kwestie" Julia Timosjenko, zijn rivale die  in de gevangenis zit. Janoekovitsj sprak op een conferentie in zijn land met Europees commissaris Stefan Fuele.

Fuele waarschuwde Janoekovitsj dat de vrijlating van Timosjenko een voorwaarde is voor toenadering tussen de Europese Unie en Oekraïne. Oekraïne wil in aanmerking komen voor een associatie-verdrag met de unie en een vrijhandelsovereenkomst sluiten. Rusland dreigt Oekraïne met maatregelen als het een vrijhandelsovereenkomst tekent met de Europese Unie. Oekraïne leunt zwaar op de gasleveranties uit Rusland.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle was gisteren en vandaag in Oekraïne. Hij had een plaats in zijn vliegtuig vrijgehouden om Timosjenko mee te nemen naar Berlijn, maar Janoekovitsj wilde nog niet van een pardon weten.

In diplomatieke kringen wordt gezegd dat het nog maar een kwestie van tijd lijkt tot Janoekovitsj besluit Timosjenko op humanitaire gronden naar Duitsland te laten gaan. Oud-premier Timosjenko zit een gevangenisstraf van zeven jaar uit wegens machtsmisbruik en verduistering van overheidsgeld. Zij en het Westen vinden dat ze op politieke gronden is veroordeeld.

Bron: NOS

Rusland wil Oekraïne straffen bij stop gasimport

Mocht Oekraïne besluiten geen aardgas meer af te nemen van Rusland, dan wordt het land daarvoor gestraft. Dat zegt woordvoerster Natalia Timakova van de Russische president Vladimir Poetin in een reactie op wat premier Mikola Azarov daarover donderdag zei.

De Oekraïense premier merkte in interviews met zowel het persbureau RIA Novosti als de tv-zender Russia 24 dat zijn kabinet overweegt de gasimport uit Rusland helemaal stop te zetten als Gazprom niet toegeeft en eindelijk de gasprijs verlaagt. Azarov voegde er aan toe dat Oekraïne voldoende in handen heeft om een eventueel door Rusland aangespannen rechtszaak te kunnen winnen.

Poetin's woordvoerster Timakovo liet vrijdag weten het dreigement om de gasimport te beëindigen ''niet overtuigend en onbehoorlijk'' te vinden. ''Onze buren moeten zich realiseren dat ze gestraft worden als ze onder het in 2009 gesloten contract uit willen komen.'' Oekraïne vindt al jaren dat het (veel) te veel betaalt voor het aardgas uit Rusland. Inmiddels wordt goedkoper gas via buurlanden geïmporteerd.

Bron: Ukrinform

donderdag 10 oktober 2013

Rusland overweegt weer visumplicht Oekraïners

Rusland overweegt de visumplicht voor Oekraïense bezoekers weer in te voeren als het land het associatieverdrag met de Europese Unie heeft getekend. Dat heeft adviseur Sergei Glazejev van de Russische president Vladimir Poetin gezegd in een interview dat woensdagavond door radio-zender Echo Moskvi is uitgezonden.

Volgens Glazejev bracht Rusland in 2010 de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj aan de macht en diezelfde Janoekovitsj volhardt nu ineens in een Europese politiek. ''Zonder onze steun waren hij en zijn partij niet aan de macht gekomen", bekritiseerde Glazejev de president van het buurland. Poetin waarschuwde eerder deze week al dat Oekraïne weleens de korting op de aardgasprijs kwijt kan raken die het kreeg door het Verdrag van Charkiv, waarbij beide landen overigens ook overeen kwamen dat de Russische marine tot in lengte van jaren gebruik mag maken van de Zwarte Zeehaven Sevastopol.

Glazejev voegde daar dus de herinvoering van de visumplicht aan toe. Niet alleen voor Rusland, maar mogelijk ook voor Wit-Rusland en Kazachstan. Deze drie landen vormen samen een douane-unie en ze willen daar Oekraïne ook graag bij hebben. 
 
''We doen het liever niet, maar Oekraïne moet wel weten dat iedere keus z'n eigen gevolgen heeft'', merkte Glazejev op. En: mocht Oekraïne ooit deel gaan uitmaken van het Schengen-gebied, dan zou het weleens verplicht kunnen worden om Russische bezoekers om een visum te vragen.

Bron: The Moscow Times