Het Minsk-akkoord, de volledige tekst

Maatregelen voor de Uitvoering van de Minsk Akkoorden
1. Strikte naleving van een onmiddellijk en volledig staakt-het-vuren in bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk met ingang 15 februari 2015, 12.00 uur a.m. lokale tijd.

2. Terugtrekking van alle zware wapens door beide partijen over gelijke afstanden om een veiligheidszone van tenminste 50 kilometer van elkaar te creëren voor artilleriesystemen met een kaliber van 100 en meer, een veiligheidszone van 70 kilometer voor MLRS en 140 kilometer voor MLRS Tornado-S, Uragan, Snerch en Tactische Raketsystemen (Tochka, Tochka U):
- voor de Oekraïense troepen: vanaf de frontlijn;
- voor de gewapende troepen van bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk: vanaf de frontlijn zoals vastgelegd in het Minsk Memorandum van 19 september 2014;
De terugtrekking van de zware wapens zoals hierboven genoemd begint op dag 2 van het staakt-het-vuren en moet uiterlijk binnen 14 dagen voltooid zijn.
Het OVSE ziet er op toe dat deze afspraken worden nageleefd, daarbij gesteund door de Trilaterale Contact Group.

3. De OVSE houdt toezicht en controleert het staakt-het-vuren en de terugtrekking van de zware wapens vanaf dag 1 van de terugtrekking, daarbij gebruik makend van alle mogelijke technische middelen, inclusief satellieten, drones, radarapparatuur, etc.

4. Er moet op dag 1 van de terugtrekking een dialoog tot stand komen over het houden van lokale verkiezingen die in overeenstemming zijn met de Oekraïense wetgeving en de Oekraïense wet ‘Over interim lokaal zelfbestuur in bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk’, maar ook over het toekomstige bestuur van deze gebieden zoals in deze wet is vastgelegd.
Zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 30 dagen nadat dit document is ondertekend, moet het Oekraïense parlement een wet worden aangenomen waarin wordt vastgelegd in welk gebied, gebaseerd op de betreffende regel uit het Memorandum van 19 september 2015 een speciaal regime gaat gelden op basis van de wet ‘Over interim lokaal zelfbestuur in bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk’.

5. Zorg voor gratie en amnestie door een wet aan te nemen waarin is vastgelegd dat het verboden is om personen te vervolgen en te straffen voor gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk.

6. Zorg voor de vrijlating en uitwisseling van alle gijzelaars en onwettig gevangen zittende personen op basis van het principe ‘allen voor allen’. Dit proces moet uiterlijk op dag 5 na de terugtrekking voltooid zijn.

7. Zorg voor veilige toegang van het brengen, opslaan en distribueren van humanitaire hulp aan behoeftigen zoals dat internationaal gebruikelijk is.

8. Leg de voorwaarden vast voor een volledig herstel van de sociaal-economische banden, inclusief sociale uitkeringen als pensioenbetalingen en andere betalingen (inkomens en opbrengsten), het tijdig betalen van alle nutsvoorzieningen en het opnieuw innen van belastingen volgens de Oekraïense wetgeving.
Daartoe zal Oekraïne het bankensysteem herstellen in de conflictgebieden, zo nodig met internationale hulp.

9. Herstel van de volledige Oekraïense controle over de grens langs het hele conflictgebied, te beginnen op dag 1 na de lokale verkiezingen en eindigend nadat een volledige politieke oplossing (lokale verkiezingen in bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk op basis van de Oekraïense wetgeving en grondwetsherziening) die eind 2015 een feit moet zijn, vooropgesteld dat paragraaf 11 is uitgevoerd in overleg en op basis van een akkoord met de vertegenwoordigers van bepaalde gebieden in de provincies Donetsk en Loehansk, zoals is afgesproken binnen de Trilaterale Contact Group.

10. Terugtrekking van alle buitenlandse gewapende troepen, militair materieel, als van de huurlingen van Oekraïens grondgebied onder toezicht van de OVSE. Ontwapening van alle illegale groepen.

11. Een grondwetshervorming in Oekraïne die eind 2015 in werking moet treden met decentralisatie als uitgangspunt (inclusief een verwijzing naar bepaalde gebieden van provincies Donetsk en Loehansk, waarover overeenstemming moet zijn met de vertegenwoordigers van deze gebieden), maar ook het aannemen van wetgeving die gericht is op de speciale status van bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk zoals vastgelegd in dit document voor het einde van 2015.

12. Op basis van de Oekraïense wet ‘Over interim lokaal zelfbestuur in bepaalde gebieden van de provincies Donetsk en Loehansk’ worden vraagstukken met betrekking tot lokale verkiezingen besproken en vastgesteld met vertegenwoordigers van bepaalde gebieden in de provincies Donetsk en Loehansk binnen de Trilaterale Contact Groep. De verkiezingen worden gehouden in overeenstemming met de eisen die OVSE daar aan stelt en worden gemonitord door de OVSE en het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de OVSE (ODIHR).

13. Het werk van de Trilaterale Contact Groep wordt geïntensiveerd door de vorming van werkgroepen die zich bezig gaan houden met de uitvoering van afspraken die voortvloeien uit de akkoorden van Minsk. Hun samenstelling weerspiegelt die van de samenstelling van de Trilaterale Contact Groep.

De deelnemers van de Trilaterale Contact Groep:
Ambassadeur Heidi Tagliavini
De tweede president van Oekraïne, L. D. Koetjsma
De ambassadeur van de Russische Federatie in Oekraïne M. Yu. Zoerabov
A.W. Zakharchenko
I.W. Plotnitski

Geen opmerkingen: