donderdag 11 juli 2019

Er is een nieuwe Kieswet, maar pas 2023 effectief

Elf dagen voor de verkiezingen heeft het parlement een nieuwe Kieswet aangenomen met een nipte meerderheid. Niet dat het wat uitmaakt dat dit zo vlak voor de vervroegde parlementsverkiezingen gebeurt, want deze wet treedt pas op 1 december 2023 in werking en gaat dus pas gelden bij de parlementsverkiezingen over vijf jaar.

De belangrijkste wijziging is het verplicht stellen van de zogenoemde open kandidatenlijsten. Nu zijn de partijen daartoe nog niet verplicht, al hebben de meeste partijen al wel bekend gemaakt wie er op de kandidatenlijst staan. Bij vorige verkiezingen hoefde eigenlijk alleen de lijsttrekker bekend te zijn en dat leidde er toe dat na de verkiezingen parlementszetels werden verkocht, vooral aan oligarchen die zich daarmee van invloed in het parlement wisten te voorzien.

Een opvallende wijziging is ook de verplichting dat van elke vijf kandidaten er tenminste twee vrouwen op de kandidatenlijst staan. De kandidaten worden aangewezen op een partijcongres waarop tenminste 200 partijleden aanwezig dienen te zijn. Het congres moet een nationale kieslijst aannemen, maar ook 27 regionale lijsten - één voor elke provincie. Tenminste vijf kandidaten moeten op elke regionale lijst voorkomen.

Mocht de Centrale Kiesraad een kandidaat afwijzen, dan is tot uiterlijk twintig dagen voor de verkiezingsdag beroep mogelijk. De partijen die al vertegenwoordigd zijn in het parlement hebben het recht op een vertegenwoordiger in verkiezingscommissies. Vertegenwoordigers van overige partijen worden bij loting aangewezen.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: