dinsdag 16 juli 2019

Omstreden Taalwet vandaag in werking getreden

De Taalwet is vandaag in werking getreden, wat inhoudt dat iedere Oekraïner vanaf nu geacht wordt de Oekraïense taal machtig te zijn. Wie dat nog niet is, kan gebruik maken van een gratis cursus om de taal te leren. Ook komt er een taaltest voor mensen die het Oekraïense staatsburgerschap willen verkrijgen. Radio en televisie worden geacht in het Oekraïens uit te zenden.

In de wet is ook vastgelegd welke beroepsbeoefenaars geacht worden Oekraïens te spreken op hun werk. In het bijzonder gaat het om de president, de premier, ministers, parlementsleden, rechters, aanklagers, beroepsmilitairen, leraren en artsen die verbonden zijn aan overheidsinstellingen. Tegelijkertijd mag iedereen thuis of op straat de taal spreken die hij of zij wil, zodat etnische Russen of Hongaren in de privésfeer niets in de weg wordt gelegd.

Het is nog maar de vraag of de Taalwet een lang leven is beschoren. Nog voordat hij president werd, zei Volodimir Zelenski al dat hij de wet weer van tafel wil halen omdat in zijn ogen anderstaligen de Oekraïense taal niet opgedrongen moeten krijgen, waardoor ze zich tweederangs burgers voelen.

Bron: Unian

Geen opmerkingen: