maandag 22 juli 2019

Dienaar van het Volk wil installatie parlement al over vier werken, mogelijk op 24 augustus

Dienaar van het Volk wil dat het nieuwe parlement zo snel mogelijk aan het werk gaat. Volgens campagneleider Oleksandr Kornienko zou de installatie van de 424 parlementsleden op 24 augustus een goed idee zijn. Dat is de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. De Kieswet geeft officieel de tijd tot 9 september voor de eerste vergadering van het nieuwe parlement. Maar president Volodimir Zelenski heeft haast, veel haast om tot zaken te komen.

De Kieswet geeft de Centrale Kiescommissie vijftien dagen de tijd (tot 5 augustus) om de officiële verkiezingsuitslag vast te stellen. Daarna is er tot 10 augustus de tijd om die uitslag in de officiële publicaties van het parlement en de regering naar buiten te brengen. In de daarop volgende twintig dagen (tot 31 augustus) kunnen de nieuwgekozenen hun huidige baan opzeggen en registreert de Centrale Kiescommissie ze als parlementsleden. Vervolgens moet de Centrale Kiescommissie gedurende zeven dagen (tot 7 september) de geloofsbrieven van de parlementsleden controleren.

In de tussentijd, tot tien dagen na de publicatie van de officiële verkiezingsuitslag (tot 20 augustus) dient vertrekkend parlementsvoorzitter Andri Paroebi, de commissie bijeen roepen die de werkzaamheden van het nieuwe parlement in gang zet. De eerste zitting van het nieuwe parlement moet vervolgens binnen dertig dagen na publicatie van de officiële uitslag (tot 9 september) plaats hebben.

Aan het begin van die eerste zitting roept het oudste parlementslid zijn of haar collega's op om op te staan en de volgende belofte af te leggen: ''Ik beloof trouw aan Oekraïne. Ik verbind mijzelf door in alles wat ik doe de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne te bechermen, mij in te zetten voor het welbevinden van het Moederland en van het Oekraïense volk. Ik beloof dat ik de Grondwet van Oekraïne en de wetten van Oekraïne naleef, dat ik mij in alles inzet voor de belangen van al mijn landgenoten.''

Het parlement krijgt vervolgens een maand de tijd, gerekend vanaf de eerste vergadering, om een regeringscoalitie te vormen die bestaat uit tenminste 226 parlementsleden. Lukt dat niet, dan kan de president het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Is er wel een coalitie gevormd, dan kan die daarna een voordracht doen voor de premier en de overige kabinetsleden. De president heeft de bevoegdheid om zelf de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie voor te stellen, maar het parlement moet met de kandidaat-ministers akkoord gaan.

Bronnen: Unian, 112ua

Geen opmerkingen: