dinsdag 30 juli 2019

Zelenski pakt chaos bij 350 overheidsregisters aan

Oekraïne telt maar liefst 350 overheidsregisters die veelal los van elkaar bestaan en waarvan vaak onduidelijk is hoe ze worden beheerd. Het kan gaan om het bijhouden van iemands bezittingen, grondbezit, transportmiddelen, belastingen en inkomsten. Het is een hele opgaaf voor de gemiddelde Oekraïner om te weten te komen wat de overheid allemaal over hem of haar heeft geregistreerd.

Daar moet snel een eind aan komen, want president Volodimir Zelenski heeft vanochtend een decreet ondertekend waarmee hij verordonneert dat de registers transparanter moeten zijn en voor iedereen digitaal te raadplegen, zowel door individuele burgers als bedrijven. Ook wordt onderzocht of al die registers wel zo noodzakelijk zijn en hoe er efficiënter gewerkt kan worden.

''De huidige inefficiënte en ondoorzichtige werkwijze maakt het in beslag nemen van bedrijven mogelijk, maar ook corruptie en andere vormen van misbruik van overheidsdiensten. Dat doet zich onder meer voor bij stadsontwikkeling en grondverkopen'', constateert Michailo Fedorov, adviseur van president Zelenski. Het is de bedoeling dat de registers bereikbaar zijn via één e-loket. ''Daardoor hoeven burgers en ondernemers niet steeds opnieuw dezelfde informatie verstrekken.''

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mate waarin sprake is van corruptie bij overheidsdiensten. ''We kunnen nu al wel met zekerheid zeggen dat de Oekraïners elk jaar voor miljarden hrivna's onterecht uit de zakken wordt geklopt. Om dat in te dammen, pakken we eerst 200 overheidsdiensten aan en maken die digitaal toegankelijk'', aldus Fedorov.

Vooruitlopend op een echte volkstelling - de laatste was in 2001 - wordt nu alvast een begin gemaakt met het opzetten van een burgerlijke stand. Er is al wel een Nationaal Demografisch Register, maar daar zitten de gegevens in van slechts 14 miljoen Oekraïners. Dit najaar worden in Oekraïne onder meer MobileID en SmartID gelanceerd waarmee iedereen zichzelf digitaal kan identificeren.

Bron: Unian

Geen opmerkingen: