maandag 29 juli 2019

500 parochies Moskouse patriarchaat overgestapt

Al meer dan 500 parochies van de Oekraïens-orthodoxe kerk van het Moskouse patriarchaat zijn in de eerste helft van dit jaar over gegaan naar de Orthodoxe kerk van Oekraïne. Volgens metropoliet Epifanius is de vaart er wel een beetje uit gegaan, maar hij verwacht dat na alle commotie van de afgelopen maanden rond de verkiezingen de rust weerkeert en dat weer meer parochies besluiten om zich bij de Orthodoxe kerk van Oekraïne aansluiten. De metropoliet zei dit zaterdag bij de viering van 1031 jaar christendom in Kyiv.

Het Moskouse patriarchaat telde voor het autocefaal, zelfstandig verklaren van de Orthodoxe kerk van Oekraïne zo'n 1.200 veelal kleine parochies. Het Moskouse patriarchaat, aangestuurd door de Russisch-orthodoxe kerk, wilde zich er niet bij aansluiten. Het parlement besloot vervolgens dat het patriarchaat zich vanaf 1 april niet langer 'Oekraïens-orthodox' zou mogen noemen, maar 'Russisch-orthodox'. Zo niet, dan zou de kerkvergunning worden ingetrokken. Inmiddels is dit besluit op de lange baan geschoven.

Inmiddels zijn er ook al weer problemen ontstaan binnen de Orthodoxe kerk van Oekraïne. Honorair patriarch Filaret voelt zich tekort gedaan door metropoliet Epifanius en hij poogt nu zijn Oekraïens-orthodoxe kerk van het Kyivse patriarchaat weer nieuw leven in te blazen. President Volodimir Zelenski riep de kerkleiders op om met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing ''zodat geloof de Oekraïners niet verdeelt maar verenigt''.

Bronnen: Unian, 112.ua

Geen opmerkingen: