dinsdag 10 september 2019

Parlement stemt in met wetsvoorstel waarmee president kan worden afgezet

Het parlement heeft een door president Volodimir Zelenski aangedragen wetsvoorstel aangenomen waarmee hijzelf kan worden afgezet als hij zijn werk niet naar behoren doet. Er stemden 245 parlementsleden voor het voorstel. Een afzettingsprocedure kan in gang worden gezet op basis van een motie die gesteund wordt door een meerderheid in het parlement.

Een parlementaire onderzoekscommissie moet vervolgens bekijken of de president zich schuldig heeft gemaakt aan verraad of een ander misdrijf. De president heeft het recht om zich door een of meer advocaten te laten verdedigen. Het parlement beslist vervolgens in een plenaire zitting of de afzettingsprocedure wordt doorgezet.

Daarna moeten zowel het Constitutionele Hof als de Hoge Raad hun oordeel geven. Stemmen die er mee in, dan is een meerderheid van minimaal driekwart van de parlementsleden nodig om de president daadwerkelijk af te zetten. Is die meerderheid er niet, dan dient het parlement excuses aan te biede naan de president. Mocht de president uit zichzelf opstappen, dan wordt de afzettingsprocedure stopgezet, ongeacht het stadium waarin de procedure zich bevindt.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: