dinsdag 14 mei 2019

Machtsgreep van patriarch Filaret mislukt

De machtsgreep van 'ere'-patriarch Filaret lijkt mislukt, want slechts vier bisschoppen hebben diens uitnodiging aangenomen voor de viering van het martelaarschap van de heilige Makarios. Ook metropoliet Epifanius, hoofd van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne, er vandaag niet bij. Hij ontving pas een uitnodiging na berichtgeving in de media over de onvrede van Filaret ten opzichte van de metropoliet.

De 90-jarige patriarch is sinds half december vijfmaal geconsulteerd door Epifanius en dat vindt hij veel te weinig. Ook zou hij onvoldoende status hebben in de nieuwe kerk. Hij dreigt de Oekraïens-orthodoxe kerk van het Kyivse patriarchaat nieuw leven in te blazen. Deze niet door Constantinopel erkende kerk is opgegaan in de pas gevormde en wél erkende Orthodoxe Kerk van Oekraïne, maar volgens Filaret bestaat het Kyivse patriarchaat formeel nog steeds.

Het Kyivse patriarchaat scheidde zich in 1991 af van de Russisch-orthodoxe kerk. Filaret noemde zichzelf patriarch, maar dat werd door de moederkerk nooit erkend. Hij werd door het Episcopaat van Constantinopel zelfs geëxcommuniceerd nadat de priester de Russisch-orthodoxe kerk verliet en in 1995 de leider werd van het Kyivse patriarchaat.

Er is overigens ook een Oekraïens-orthodoxe kerk van het Moskouse patriarchaat. Wél erkend door Constantinopel, maar aangestuurd door de Russisch-orthodoxe kerk. Van het parlement mag het Moskouse patriarchaat zich niet meer de Oekraïens-orthodoxe kerk noemen, maar Russisch-orthodox. Die hernoeming had voor eind april plaats moeten hebben, maar het parlement verleende vorige maand enig uitstel.

Bron: Unian

Geen opmerkingen: