woensdag 13 maart 2019

Vonnis hoger beroep scytische goud in juni

Het gerechtshof in Amsterdam wil op 11 juni uitspraak doen in de twist tussen Oekraïne en Rusland over het scytische goud van de Krim dat in het najaar van 2013 door Oekraïne werd uitgeleend aan het Allard Pierson Museum voor een tentoonstelling. Na de annexatie van de Krim eiste Rusland het scytische goud op, maar Oekraïne betwist die claim.

Rusland verloor de rechtszaak in 2016, maar ging in hoger beroep. Een helm en achttien andere waardevolle stukken zijn teruggestuurd naar een museum, maar de voorwerpen uit een museum op de Krim zijn opgeslagen in afwachting van een definitief oordeel van de rechter. Maandag diende het hoger beroep bij het gerechtshof.

Bron: 112.ua

Geen opmerkingen: