donderdag 31 oktober 2019

Peiling: helft Oekraïners is tegen opheffen verkoopverbod landbouwgrond

Net iets meer dan de helft van de Oekraïners - om precies te zijn: 53 procent - is tegen het vrijgeven van de verkoop van landbouwgrond. En slechts 31 procent is er voorstander van, zo blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau Rating. Gevraagd naar het meest gunstige moment om de verkoop van landbouwgrond vrij te geven, antwoordt 22 procent dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren en bijna 30 procent antwoordt 'nooit'.

Van alle deelnemers aan de peiling blijkt 77 procent zelf geen grondbezitter, verhuurt 17 procent landbouwgrond en bewerkt slechts 6 procent zelf de grond voor landbouwdoeleinden. De mensen die wel landbouwgrond hebben en die verpachten of die de grond braak laten liggen, zeggen dat zij niet zelf hun land bewerken omdat ze geen geld hebben voor poot- en zaaigoed en kunstmest. Ook wordt vaak ouderdom en een slechte gezondheid aangevoerd.

Wie landbouwgrond verpacht, doorgaans aan grote agrarische holdings, wordt daar niet bepaald rijk van. Voor 30 procent van de landeigenaren geldt dat ze per hectare 35 tot 110 euro ontvangen. 23 procent komt uit op 110 tot 180 euro en 21 procent krijgt meer dan 180 euro aan pachtgeld. Maar liefst een op de vier verpachters (24 procent) krijgt minder dan 35 euro per hectare, soms zelfs geen cent.

Niet voor niets vindt 73 procent van de ondervraagden in de peiling van Rating dat de pachtprijzen oneerlijk zijn. Het geeft ze meteen ook een negatieve kijk op het plan om de verkoop van landbouwgrond vrij te geven. Ter vergelijking: in Nederland wordt gemiddeld 791 euro voor een hectare betaald, 235 euro in Polen en 250 euro in Bulgarije. Volgens de Oekraïense Federatie van Veehouders zou een reële pachtprijs in Oekraïne tussen de 360 en 540 euro moeten bedragen.

Het verbod op de verkoop van landbouwgrond geldt sinds 2001. Er is in de afgelopen jaren veel discussie geweest over het opheffen van het verkoopverbod, maar het parlement schrok er telkens voor terug en verlengde het verbod weer met een jaar. Omdat veel landbouwgrond braak ligt en ingebruikname daarvan, in combinatie met een efficiënter gebruik, de economie een belangrijke stimulans kan geven, heeft president Volodimir Zelenski het kabinet en de parlementsfractie van zijn partij Dienaar van het Volk opdracht gegeven om voor 1 december te besluiten dat het verkoopverbod zo snel mogelijk wordt geschrapt.

Bron: Kyiv Post

Geen opmerkingen: