vrijdag 25 oktober 2019

Peiling: angst voor oorlog neemt toe bij Oekraïners

Eén op de drie Oekraïners vreest dat het Russische leger op enig moment hun land binnen valt en het tot een veel grotere oorlog komt dan nu het geval is in de Donbas. Uit een opiniepeiling van het onderzoeksbureau Rating blijkt dat die vrees leeft bij 36 procent van de Oekraïners. Toch is oorlog niet hun grootste angst, want 45 procent vindt dat de economische neergang en de daarmee gepaard gaande verarming van de bevolking de grootste bedreiging.

De verslechterde gezondheid als gevolg van die verarming, milieurampen, de toegenomen criminaliteit en het uitdunnen van de bevolking door emigratie wordt door 30 tot 40 procent als grootste bedreigingen genoemd. Voor 20 tot 30 procent gaat het vooral om een mogelijke ineenstorting van het land, devaluatie van de nationale munt, anarchie en oproer. Een dictatuur, volkerenmoord en internationale isolatie van hun land ziet 13 tot 17 procent als belangrijkste dreiging.

In de afgelopen drie maanden is de vrees voor een slechtere volksgezondheid, voor milieurampen en oorlog met Rusland toegenomen, terwijl de vrees voor devaluatie van de hrivna en hogere inflatie is afgenomen.

Bron: Unian

Geen opmerkingen: