woensdag 16 oktober 2019

Parlement stemt in met hervormingen rechtspraak

Het parlement heeft vanmiddag ingestemd met een door president Volodimir Zelenski ingediend wetsvoorstel voor verdere hervormingen van de rechtspraak. Het voorstel betreft onder meer een andere werkwijze bij het aanstellen van de leden van de kwalificatiecommissie die nieuwe rechters aanstelt.

De aanstellingsprocedure omvat nieuwe integriteitsvoorschriften waaraan rechters moeten voldoen en die in lijn zijn met de internationale verdragen die Oekraïne eerder heeft onderschreven. Het aantal leden van de kwalificatiecommissie gaat van 16 naar 12. Het aangenomen wetsvoorstel gaat ook uit van het halveren van het aantal rechters van het Hooggerechtshof, van 200 naar 100 rechters. De rechters krijgen ook minder betaald.

Secretaris-generaal Marija Pejcinovic-Buric van de Raad van Europa waarschuwde begin deze maand al dat het terugbrengen van de aantallen rechters de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de rechtspraak kan aantasten. Ook Valentina Danilevska, president van het Hooggerechtshof, waarschuwde daar vandaag nog voor, Zij vreest dat rechters onvoldoende tijd krijgen om hun zaken goed voor te bereiden. ''Dat ondermijnt de stabiliteit van ons rechtssysteem'', meende zijn.

Bronnen: Ukrinform, 112.ua

Geen opmerkingen: