maandag 10 juni 2019

'50 procent kans dat parlementsverkiezingen op zondag 21 juli niet doorgaan'

Er is een behoorlijke kans dat het Constitutionele Hof morgen besluit om de ontbinding van het parlement ongeldig te verklaren en er geen vervroegde verkiezingen komen. Volgens de nieuwssite Liga.net zou de kans dat dit gebeurt zelfs 50 procent zijn. Bepalend is het antwoord op de vraag wanneer de regeringscoalitie is opgehouden te bestaan. Was dat al in 2016 toende Moederlandpartij, de Radicale Partij en Zelfhulp uit de coalitie stapten, of pas op 17 mei van dit jaar toen het Volksfront er ook uit stapte?

Volgens parlementsvoorzitter Andri Paroebi telde de regeringscoalitie aanvankelijk 302 parlementsleden. ''Als we alle mensen die sindsdien uit de coalitie stapten wegstrepen, dan komen we uit op 277 op 17 mei. Die dag viel de coalitie uiteen toen ook het Volksfront eruit stapte."

Vanaf dat moment had het overblijvende Blok-Porosjenko maximaal 30 dagen de tijd om een nieuwe coalitiepartner te vinden voor een parlementaire meerderheid, dus tot en met 17 juni. Als president Volodimir Zelenski het parlement wilde ontbinden, dan had moest hij dat uiterlijk op 27 mei doen, omdat de Grondwet voorschrijft dat het parlement niet binnen vijf maanden voor de geplande verkiezingen op 27 oktober ontbonden mag worden.

Zelenski maakte echter bij zijn beëdiging op 20 mei bekend dat hij tot ontbinding van het parlement over zou gaan, wat hij drie dagen later dus daadwerkelijk deed. Het parlement pikte dat niet: 62 afgevaardigden, met name van de Radicale Partij, besloten bezwaar aan te tekenen bij het Constitutionele Hof dat formeel voor zaterdag 29 juni zou moet oordelen of de ontbinding ongrondwettig is. Is dat het geval, dan zijn er op 21 juli geen parlementsverkiezingen, maar wordt 27 oktober weer aangehouden.

Veel rechters van het Constitutionele Hof hadden er helemaal geen zin in om zich bezig te houden met het mogelijk ongrondwettige karakter van het presidentiële decreet, maar ze kwamen daar later op terug. Dat kan erop duiden dat de nodige invloed is uitgeoefend op het Constitutionele Hof, met name uit de omgeving van ex-president Petro Porosjenko, aldus Liga.net. Porosjenko zou erg geschrokken zijn van een peiling waaruit bleek dat zijn partij Europese Solidariteit slechts 7 procent scoorde.

Advocaat Roeslan Stefantsjoek, de vertegenwoordiger van president Zelenski in het parlement, zegt er niet gerust op te zijn dat het oordeel van het Constitutionele Hof uitvalt in het voordeel van Zelenski. ''Wel als we in een land zouden leven met een betrouwbare rechtsorde, maar dat is niet het geval. Ik kan als advocaat zeggen dat gelijk hebben en gelijk krijgen van de rechtbank niet altijd hetzelfde zijn.''

''Er zijn juristen die geloven dat het Constitutionele Hof het ontbindingsdecreet ongrondwettig kan verklaren, maar met de aantekening dat het verkiezingsproces al in gang is gezet en niet kan worden beëindigd'', meent Alexander Klioezhev van verkiezingswaakhond Opora. Hij wijst er op dat reeds geregistreerde kandidaten naar de rechter kunnen stappen om te eisen dat de verkiezingen toch doorgaan op 21 juli. Klioezhev meent echter dat dit niet tot het gewenste resultaat zal leiden.

De politieke tegenstanders van president Zelenski hopen er garen bij te spinnen als er geen vervroegde verkiezingen komen. Het kan zijn dat de kiezers er over een paar maanden achter komen dat Zelenski hun verwachtingen niet waar kan maken. Politiek analist Igor Petrenko meent echter dat Zelenski niet kan verliezen. "Als zijn decreet om het parlement te ontbinden ongrondwettig wordt verklaard, dan kan hij zeggen dat hij van alle kanten wordt tegengewerkt om schoon schip te maken. Dat kan hem alleen maar meer aanhangers opleveren.''

Bron: Liga.net

Geen opmerkingen: