donderdag 5 maart 2020

'Economische crisis als corona-epidemie uitbreekt'

Als het coronavirus ook in Oekraïne om zich heen grijpt, dan is een nieuwe economische crisis onvermijdelijk volgens minister Timofiej Milovanov (Economische Ontwikkeling, Handel en Landbouw). Er is nog maar een besmetting met het coronavirus bekend, maar vanmorgen werden vanuit Tsjernivtsi twee mogelijke gevallen gemeld.

''De kans op een epidemie is nog klein, maar wel groeiende'', aldus Milovanov. Hij wil dat het kabinet een helder beleid uitstippelt voor het geval het tot een epidemie komt. In dit beleid past een renteverlaging, belastingvrijstelling en overheidssteun voor bepaalde bedrijfstakken, maar ook het opleggen van beperkingen voor toerisme, transport en detailhandel.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: