dinsdag 13 juni 2017

Stadsbestuur:Lviv is een 'ecologisch rampgebied'

Het vuilnis ligt hoog opgetast in de straten van Lviv en er is voorlopig geen zicht op verbetering van de situatie, want pas over minimaal twee jaar is een afvalverwerkingsfabriek gereed. Het stadsbestuur wil daarom dat het kabinet Lviv tot ecologisch rampgebied uitroept en er voor zorgt dat het huisvuil uit de stad naar stortplaatsen elders in het land kan worden gebracht.

De problemen begonnen een jaar geleden met een brand op een grote vuilstortplaats even buiten Lviv. Daarbij vielen slachtoffers onder de brandweerlieden die het vuur bestreden. De stortplaats is sindsdien buiten gebruik. Het stadsbestuur heeft al van alles geprobeerd om het vuilnis elders kwijt te kunnen, maar telkens zonder succes. Tot in het stralingsgebied van de kapotte kerncentrale van Tsjernobil werd vuilnis uit Lviv aangetroffen.

''We zien geen uitweg meer. Dit wordt een milieuramp'', voorspelt burgemeester Andrii Sadovi. Met Franse hulp wordt nu gewerkt aan een plan voor een afvalverwerkingsfabriek, maar zelfs de plek waar die moet komen is nog niet definitief.

Bron: 112

Geen opmerkingen:

Een reactie posten