dinsdag 4 april 2017

IMF blijft aandringen op hogere pensioenleeftijd

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt zich zorgen om het Oekraïense pensioenstelsel. Een hervorming van het pensioenstelsel, waaraan het kabinet overigens al werkt, is noodzakelijk. Maar ook valt volgens het IMF niet te ontkomen aan verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, iets waar het kabinet nog altijd niet aan wil vanwege de politieke onrust die zo'n besluit teweeg kan brengen.

Het kabinet vindt verhoging niet aan de orde, met als belangrijkste argument dat eerst de gemiddelde levensverwachting van de Oekraïense bevolking omhoog moet, zodat de Oekraïners een fatsoenlijk aantal jaren van hun pensioen kunnen genieten. Premier Volodomir Hrojsman kondigde gisteren aan dat vanaf oktober de pensioenen omhoog gaan vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud. Tegelijkertijd zijn er echtergrote zorgen over de betaalbaarheid van het pensioenstelsel op langere termijn.

Een hogere pensioenleeftijd is niet meegenomen in de voorwaarden voor het uitbetalen van 1 miljard dollar aan financiële noodhulp, maar het IMF dringt er toch op aan om de pensioenen - bij ons de AOW - betaalbaar te houden. Het IMF besloot gisteren om de reeds toegezegde 1 miljard dollar uit te gaan betalen, maar maakte wel de kanttekening dat er flinke druk op het kabinet ligt om de lonen en pensioenen te verhogen, wat weer negatieve gevolgen heeft voor Oekraïense schatkist.

De 1 miljard aan financiële noodhulp betreft de vierde deeluitbetaling van het steunpakket van 17,5 miljard dollar dat het IMF in 2014 heeft toegezegd aan Oekraïne. Daarvan was eerder al 7,5 miljard uitgekeerd.

Bron: Unian

Geen opmerkingen:

Een reactie posten