woensdag 19 april 2017

Verzelfstandiging Openbaar Ministerie krijgt vorm

Procureur-generaal Joeri Loetsenko blijft wel de eerst verantwoordelijke voor de gang van zaken bij het Openbaar Ministerie, maar hij mag voortaan geen openbare aanklagers aan te stellen. Dat doen de aanklagers voortaan zelf. Dat wil zeggen dat zij hun vertegenwoordigers uit alle rangen kiezen die de Raad van Aanklagers en de Disciplinaire Commissie gaan vormen.

Deze twee bestuursorganen kiezen voortaan alle openbare aanklagers uit. Niet alleen districtsaanklagers, maar ook de plaatsvervangers van de procureur-generaal. Alleen de benoeming in de hoogste functie van procureur-generaal blijft voorbehouden aande president. ''Ik ben mijn dictatoriale macht kwijt'', constateerde Loetsenko vanmorgen op een persconferentie. Hij verwacht dat de verzelfstandiging van het Openbare Ministerie over een maand is afgerond.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen:

Een reactie posten