zaterdag 20 mei 2017

Organisaties doen beroep op de Eerste Kamer

Oekraïense en Nederlandse organisaties vragen de Eerste Kamer in een open brief om in te stemmen met het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne omdat ''een mijlpaal zal zijn in de versterking van de samenwerking op langere termijn''.

Het verdrag wordt gezien als ''een machtig instrument'' om de hervormingen in Oekraïne voor te zetten, de corruptie uit te bannen en de principes van de rechtsstaat, goed bestuur en mensenrechten in Oekraïne te versterken.

De Eerste Kamer bespreekt op dinsdag 23 mei het kabinetsvoorstel om het associatieverdrag aan te vullen met enkele Nederlandse aanvullingen die beogen duidelijk te maken dat het verdrag niet inhoudt dat Oekraïne lid van de Europese Unie wordt. Dit voorbehoud wordt gemaakt vanwege het 'nee' dat 61 procent van de Nederlandse kiezers uitsprak bij het referendum van april vorig jaar. De Eerste Kamer stemt naar verwachting op dinsdag 30 mei over het verdrag.

De open brief is ondertekend door 36 organisaties, waaronder de stichting Brand New Ukraine van in Nederland wonende Oekraïners, het Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne (SPSN-O), het Ukraine Crisis Media Center, de Foundation Max van der Stoel, de stichting Spoetnik in Vlaardingen en Transparancy International.

Bron: Ukraine Crisis Media Center

Geen opmerkingen:

Een reactie posten