dinsdag 30 mei 2017

Econoom: 'Vrijgeven landbouwgrond goede zaak'

Econoom Girori Koekoeroeza van de Independent Macroeconomic Forecast Group verwacht dat het kabinetsplan voor het beperkt vrijgeven van de verkoop van landbouwgrond goed uitpakt voor kleine en middelgrote boerenbedrijven. De helft van alle landbouwgrond wordt momentel verhuurd, ook weer voor de helft voor een periode van hooguit drie jaar.

Dat komt de kwaliteit van de landbouwgrond niet ten goede, aldus Koekoeroeza. De pachtende boeren zullen bij een korte looptijd niet bereid zijn om in een goede bemesting te investeren, wat uitputting van de grond tot gevolg heeft. Het biedt de pachters ook weinig zekerheid, maar dat gaat veranderen als het aan- en verkopen van maximaal 200 hectare per 1 januari 2018 wordt vrijgegeven, zoals het kabinet wil.

In het voorstel is niet alleen een maximum van 200 hectare aan te kopen of te verkopen landbouwgrond opgenomen, maar ook een verbod op het verkopen van landbouwgrond aan buitenlanders of buitenlandse bedrijven.

Bron: Unian

Geen opmerkingen:

Een reactie posten