zondag 25 november 2012

Verlenging verkoopverbod is slecht voor landbouw

De verlenging tot 2016 van het verbod op de verkoop van landbouwgrond komt de agrarische sector niet ten goede. Zo lang er niet verkocht wordt, is verpachten de enige optie. Daarbij gaat het om kortlopende pachtcontracten, ook al omdat lange tijd sprake was van opheffing van het verkoopverbod per 1 januari 2013.

Nu het verbod met drie jaar is verlengd, worden opnieuw kortlopende pachtcontracten gesloten. "Wie voor slechts enkele jaren grond pacht, maakt zich niet druk om bemesting'', meent voorzitter Andrei Kosjil van de federatie Oekraïens Landbezit. Kosjil vindt dat de overheid verkoop van landbouwgrond daarom moet toestaan, zij het wel onder strikte voorwaarden. Dan gaat het om het maximale aantal hectares dat een persoon of bedrijf mag bezitten en maatregelen om grondspeculatie tegen te gaan.

Het parlement besloot weliswaar tot verlenging van het verkoopverbod, maar helemaal waterdicht blijkt dit niet te zijn. De oppositie wil het verbod zo lang mogelijk in stand houden, om te voorkomen dat veel grond in bezit komt van slechts enkelingen en de Oekraïense boeren het nakijken hebben.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: