maandag 18 januari 2016

Interview Grizlov: op zoek naar een compromis

De nieuwe hoofdonderhandelaar namens Rusland heeft in een interview met de krant Kommersant uitgelegd dat hij de opdracht heeft ''om de mogelijkheden voor een compromis en effectieve oplossingen'' te bezien. ''Wij proberen een uitweg te vinden en daartoe zijn er tal van mogelijkheden'', aldus Boris Grizlov.

Hij erkent dat er partijen zijn die gebaat zijn bij een impasse in het conflict in Oost-Oekraïne. ''Erger nog is dat er ook mensen zijn die weigeren om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de afspraken zoals die in Minsk zijn gemaakt. Ik vertrouw er echter op dat we op korte termijn flinke stappen kunnen maken. Mijn recente bezoeken aan Kiev en Minsk bevestigen dat alleen maar'', zegt Grizlov in het interview.

De Russische hoofdonderhandelaar voor de Contactgroep voor Oost-Oekraïne ziet geen alternatieven voor het Minsk-2 akkoord. ''Toen duidelijk werd dat het akkoord niet voor het einde van 2015 verwezenlijkt kon worden, is besloten daarmee door te gaan in 2016. De Russische Federatie blijft vasthouden aan de afspraken van 12 februari vorig jaar, wij zien geen enkele aanleiding om tot nieuwe afspraken te komen.''

Bron: Unian

Geen opmerkingen: