zaterdag 29 maart 2014

Timosjenko wil bij de NAVO, minister niet

Joelia Timosjenko vindt dat Oekraïne voor de eigen veiligheid steun moet gaan zoeken bij Europa. ''Als we in ons eentje tegenover een ons vijandig land komen te staan, dan redden we het niet. We moeten mee gaan doen in de Europese allianties'', aldus de leider van de Moederlandpartij. Tijdens het partijcongres bevestigden alle 482 afgevaardigden Timosjenko's kandidatuur voor het presidentschap namens de Moederlandpartij.

In tegenstelling tot Timosjenko liet minister Andrei Deschitsia van Buitenlandse Zaken vandaag opnieuw weten dat de regering niet streeft naar het lidmaatschap van de NAVO. ''We zoeken uit alle macht naar wegen om onze veiligheid te garanderen, maar de huidige wetgeving staat het lidmaatschap van de NAVO niet toe.''

Mocht het parlement besluiten die wetgeving te veranderen, dan ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie, aldus Deschitsia. Hij voegde er wel aan toe dat wel nauw overleg met de NAVO gaande is over mogelijke vormen van samenwerking.

Bron: Kyiv Post

Geen opmerkingen: