donderdag 20 maart 2014

Amerika wil niet militair ingrijpen in Oekraïne

De Amerikaanse president Barack Obama heeft woensdag elke militaire interventie van zijn land in Oekraïne uitgesloten, maar beloofde te werken aan het uitbouwen van een omvangrijk diplomatiek front. "We gaan ons niet begeven in een militaire interventie in Oekraïne", verklaarde Obama in een interview met een lokale tv-zender van San Diego, aangesloten bij NBC News. "De Oekraïeners zelf erkennen dat Rusland met militaire middelen confronteren niet zou aangepast zijn en Oekraïne niet zou bevoordelen."

"In tegendeel, we gaan onze diplomatieke middelen mobiliseren om te komen tot een stevige internationale coalitie, die een duidelijk signaal zaal uitsturen. We gaan de druk op Rusland blijven opvoeren’, aldus Obama.

Woensdagavond stond de Oekraïense crisis ook centraal in de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York. De Russische ambassadeur Vitaly Tsjoerkin verdedigde er het Krim-referendum en verwierp de claim van Ivan Simonovic, VN adjunct-hoofd voor mensenrechten, dat de minderheden in de Krim bedreigd worden. "Een waarlijk historische gebeurtenis: de hereniging van Rusland met de Krim, iets waar onze volkeren zes decennia op hebben gewacht. Een historische fout werd rechtgezet", aldus VN-ambassadeur Tsjoerkin.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Powers veroordeelde de Russische rechtvaardiging van het referendum. Volgens haar geeft de interpretatie van de Russische ambassadeur van de gebeurtenissen "blijk van meer verbeelding dan Tolstoj of Tsjechov". Volgens Power is Washington bereid bijkomende maatregelen te nemen als Rusland zijn agressie of zijn provocaties voortzet. Ze waarschuwde dat wat in de Krim is gebeurd "niet voor herhaling vatbaar is andere delen van Oekraïne".

Bron: DeStandaard

Geen opmerkingen: