woensdag 19 maart 2014

President Toertsjinov stelt ultimatum aan de Krim

Interim-president Oleksandr Toertsjinov heeft de autoriteiten op de Krim tot vanavond negen uur plaatselijke tijd gegeven om alle gevangenen, zowel militairen als burgers, vrij te laten. Het ultimatum geldt ook allerlei vijandigheden tegen de Oekraïense militairen. Vanmorgen werd admiraal, de bevelhebber van de marine, gevangen genomen door naar wordt aangenomen Russische militairen na de bestorming van het hoofdkwartier door 'zelfbeschermingsgroepen'.

Wordt geen gehoor gegeven aan het ultimatum, dan wil Toertsjinov dat er ''passende maatregelen'' worden getroffen die zich zowel technisch als technologisch van aard zullen zijn. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend gemaakt.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: