maandag 17 februari 2014

Hirtsjenko verwacht weinig van grondwetswijziging

Het onafhankelijke parlementslid Anatoli Hritsjenko betwijfelt of de oppositie bij machte is om de vier jaar geleden aangebrachte wijzigingen in de grondwet terug te draaien. Maar ook al zou het lukken om de grondwet van 2004 terug te krijgen, dan nog verandert er volgens Hritsjenko weinig in het land. ''Dan hebben we nog altijd een nieuwe regering nodig'', zei de partijleider van Burgerstandpunt maandagmiddag tijdens een persconferentie in Kiev.

Hritsjenko betoogde ook dat het anti-regeringsprotest Maidan niet is ontstaan uit een behoefte aan een wijzging van de grondwet, maar omdat er een einde moet komen aan de machtspositie van de president en de noodzaak van adequaat lokaal bestuur, meer controle over de politiediensten en een eerlijke rechtspraak.

Fractievoorzitter Arseni Jatsenjoek van de Moederlandpartij beklaagde zich er vandaag over dat het kantoor van parlementsvoorzitter Volodimir Ribak twee wetsvoorstellen van de oppositie geweigerd zou hebben.

Het gaat om voorstellen waarin wordt vastgesteld dat een besluit van het Constitutionele Hof uit 2010 ongedaan kan worden gemaakt, waarmee destijds de grondwet van 2004 ongeldig werd verklaard. Dat besluit gaf de president meer macht ten koste van het parlement. Volgens de regerende Partij van de Regio's heeft het parlement helemaal niet de bevoegdheid om een beslissing van het Constitutionele Hof te herroepen.

Bron: Kyiv Post

Geen opmerkingen: