vrijdag 30 september 2011

Partij van de Regio's wil Timosjenko wel te hulp schieten

De Partij van de Regio's is bereid om artikel 365 van de Strafwet buiten werking te stellen, waardoor de grond onder de aanklacht wegens ambtsmisbruik tegen oud-premier Joelia Timosjenko wegvalt. Voorwaarde is volgens vice-fractievoorzitter Dmitro Chentsev dat Timosjenko de door haar aangerichte financiële schade gaat vergoeden.

Bron: Kyiv Post

Geen opmerkingen: