woensdag 12 februari 2020

Banken zitten nog steeds met heel veel niet renderende leningen

Voor het eerst in drie jaar tijd is het aandeel van niet renderende leningen onder de 50 procent gedoken. Volgens de Nationale Bank werden op 48,4 procent van de door de banken verschafte leningen geen aflossingen gedaan omdat de leners niet solvabel bleken. ''Bij alle banken vertoonde de leningenportefeuille een positieve trend, met uitzondering van de banken die met Russisch kapitaal werken'', aldus de Nationale Bank. Toch is het niet dat de financiële positie van meer bankklanten verbeterde, maar omdat er meer leningen werden verstrekt.

Vooral de detailhandel droeg daar afgelopen jaar aan bij met een stijging van maar liefst 30 procent. Twee grote staatsbanken namen hun portfolio onder handen; daarmee was maar liefst 30 miljard hrivna (1,1 miljard euro) mee gemoeid. Andere banken schreven niet terug te vorderen leningen af.

In 2018 daalde het percentage niet afgeloste leningen al met 1,69 procent naar 52,85 procent. In geld uitgedrukt ging het om 1 januari 2019 om een totaal van 630,8 miljard hrivna (23,6 miljard euro). De Nationale Bank vermeldt niet hoe groot het bedrag aan niet renderende leningen op 1 januari 2020 was.

Bron: Unian

Geen opmerkingen: