maandag 27 juni 2011

Oekraïne investeert vele miljoenen in milieuprojecten

Het overheidsbureau voor milieu-investeringen heeft dit jaar al 871 projecten goedgekeurd, met een totale waarde van 170 miljoen euro. In de afgelopen zes maanden is bovendien via het Kyoto Protocol 250 miljoen euro binnen gehaald voor maatregelen om broeikasgassen te verminderen.

Rijke landen kunnen namelijk CO2-rechten kopen van arme landen om zo aan hun milieudoelstellingen te voldoen. Ook Oekraïne profiteert hiervan.

Van de 871 inmiddels goedgekeurde projecten zijn er 830 bedoeld om de 'sociale infrastructuur' in 16 regio's te verbeteren: muur- en dakisolatie, dubbelglas in deuren en ramen. Bovendien zijn er 40 projecten opgezet voor het installeren van verwarmingsinstallaties die op alternatieve energie draaien en er is een project waarbij vervuild boorwater uit de mijnbouw in Sverdlovsk (Lugansk, Oost-Oekraïne) wordt gezuiverd.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: