zondag 12 juni 2011

Janoekovitsj wil diepgaand onderzoek naar hervormingen

President Viktor Janoekovitsj wil een diepgaand onderzoek naar de voortgang van de economische hervormingen die zijn regering in gang heeft gezet. Het kabinet moet samen met Janoekovitsj' eigen mensen een overzicht geven van wat er tot dusverre is bereikt met het nationale actieplan om de economie te verbeteren.

Maar ook wil de president weten wie wat verkeerd heeft gedaan in de voorbije maanden. Dat is geen best vooruitzicht voor veel regeringsfunctionarissen, want Janoekovitsj laat justitie meekijken of er wellicht strafbare feiten zijn gepleegd.

Vice-premier Andri Kliujev, tevens minister van Economische Zaken, moet het onderzoek leiden. Janoekovitsj wil ook dat voorzitter Vasil Sjusjko van de anti-monopoliecommissie er bovenop zit.

De president heeft dringend behoefte aan resultaten van zijn werk, aangezien hij het alsmaar slechter doet in de peilingen. De meest recente peiling gaf aan dat hij van de aanvankelijke steun van 42 procent nu nog maar 14 procent over heeft.

Bron: Interfax-Ukraine

Geen opmerkingen: