zondag 26 juni 2011

Milieuminister zet in op opruimen pesticides en opgehoopt afval

Het ministerie van Milieu en Natuurlijke Bronnen investeert dit jaar 55,3 miljoen euro aan het oplossen van milieuproblemen. Minister Dmitro Mormul heeft de hoogste prioriteit gegeven aan het opruimen van afval dat zich in de loop der jaren heeft opgehoopt en aan het opruimen van pesticides.

"De pesticides vormen een belangrijk milieuprobleem. Onze doelstelling is om er in twee jaar tijd helemaal vanaf te komen. Voor het afval creëren wij nieuwe stortplaatsen en er wordt ruim 10 miljoen euro uitgetrokken voor het recyclen en verwijderen van hexaclorobenzene in de regio Ivano-Frankivsk", aldus de minister.

Mormul trekt dit jaar ook nog geld uit voor het monitoren van de CO2-emissies en hij bekijkt hoe die passen bij de verplichtingen die Oekraïne met het ondertekenen van het Kyoto Protocol is aangegaan.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: