zondag 19 juni 2011

Communisten willen massademonstraties tegen pensioenherziening

De Communistische Partij wil massaprotesten op touw zetten tegen de nieuwe Pensioenwet. Dat heeft voorzitter Petro Simonenko meegedeeld op het 44e partijcongres. "Wij moeten de mensen aansporen om in verzet te komen, en dat gaan we dus ook doen", aldus Simonenko.

De communisten willen dat de Oekraïense bevolking het voorbeeld volgt van andere landen, waar al weken wordt geprotesteerd tegen de verslechterde sociale omstandigheden als gevolg van economische problemen.

De nieuwe wet, met onder meer een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, is afgelopen week in de eerste lezing aangenomen door het parlement. Er volgt nog een tweede stemming, waarschijnlijk begin juli. De parlementariërs van zowel de Communistische Partij (een regeringspartij) als van de Moederlandpartij (oppositie) stemden tegen.

Bron: Interfax-Ukraine

Geen opmerkingen: