zondag 15 september 2013

Veel achterstallig loon bij overheidsbedrijven

Veel bedrijven die eigendom zijn van de overheid lopen weer fors achter met het betalen van hun personeel. Vice-premier Serhei Arboezov stelde vrijdag tijdens een overleg over de manier waarop de betalingsachterstanden weggewerkt kunnen worden vast dat afgelopen maandag sprake was van een totaalbedrag van 88,4 miljoen euro aan nog niet uitbetaalde lonen.

Daarvan komt 31 miljoen euro voor rekening van staatsbedrijven, 2,5 miljoen euro bij bedrijven die eigendom zijn van de plaatselijke overheid en 54,9 miljoen euro bij bedrijven die toebehoren aan andere overheden.

Het overleg over de achterstallige lonen werd bijgewoond door onder meer de ministers van Inkomen en Belastingen, van Financiën, Defensie en Sociale Zaken, het Staatspensioenfonds en vertegenwoordigers van de regionale overheden. Lokaal en regionaal blijken de problemen vooral te zitten in Kiev, Mikolajiv en Ternopil.

Zij kregen vrijwel allemaal van Arboezov de wind van voren omdat ze bij hem geen plan hebben ingediend hoe ze de loonachterstanden weg willen werken. Alleen het ministerie van Defensie en Ukroboronprom (de staatsbedrijven die onder dit ministerie vallen) hebben zich aan de termijn van 1 september gehouden.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: