woensdag 18 september 2013

Kabinet Oekraïne stemt in met EU-verdrag

Het Oekraïense kabinet heeft de ontwerp-tekst van het associatieverdrag met de Europese Unie woensdag goedgekeurd, waarmee van die kant de weg vrij is voor de ondertekening van het verdrag eind november in Vilnius. Het verdrag, dat ook een vrijhandelsverdrag omvat, is volgens premier Mikola Azarov een bijdrage aan de reeds in gang gezette verbetering van de levensstandaard naar Europese normen. "Wij brengen een volwaardig lidmaatschap van de EU nu niet ter sprake, maar richten ons wel steeds meer op de Europese levensstandaard.''

Eurocommissaris voor Nabuurschap Stefan Fule reageerde verheugd op het Oekraïense besluit om de verdragstekst goed te keuren. ''Een duidelijk bewijs van de Europese koers die Oekraïne vaart'', aldus Fule die er aan toevoegde dat de Partnerschapsconferentie van de EU eind november in Vilnius nu benut kan worden om andere problemen te bespreken waarmee de landen die aan de EU grenzen te kampen hebben.

De Britse minister David Lidington liet meteen weten dat het parlement van Groot-Brittannië weinig moeite zal hebben het het associatieverdrag. ''Als regering hebben we er steeds achter gestaan en we zullen alles doen om het parlement te overtuigen van de noodzaak om het verdrag aan te gaan", zei Lidington die woensdag op bezoek was in Kiev.

Hij voegde er aan toe dat de EU-landen pas een besluit nemen over het al dan niet tekenen van het associatieverdrag nadat de verkiezingen in Duitsland achter de rug zijn.

Bronnen: Kyiv Post, Ukrinform

Geen opmerkingen: