dinsdag 17 september 2013

Geheimzinnigheid omgeeft begroting 2014

Fractievoorzitter Arseni Jatsenjoek van de Moederlandpartij sluit niet uit dat het kabinet pas op het allerlaatste moment weer aan komt zetten met de landsbegroting. "Is het niet op 31 december, dan toch op de één na laatste dag van het jaar'', aldus Jatsenjoek die de grootste oppositiepartij in het parlement aanvoert.

Jatsenjoek reageert met zijn cynische opmerking op een verklaring van de kant van de regerende Partij van de Regio's dat de begroting voor volgend jaar pas na de EU-conferentie van eind november in Vilnius weer aan het parlement wordt voorgelegd. De begroting werd afgelopen zaterdag, binnen de grondwettelijke termijn, bij het parlement gedeponeerd. Maandag besloot parlementsvoorzitter Volodimir Ribak op verzoek van het kabinet de begroting terug te sturen voor aanpassingen.

"Het komt er op neer'', aldus Jatsenjoek, "dat niemand precies heeft gezien welke tekst het begrotingsvoorstel van het kabinet bevat en welke maatregelen worden voorgesteld. Dat weten alleen hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën en misschien de vice-premier. De oppositie heeft daar in ieder geval geen kans toe gekregen'', constateert Jatsenjoek die vindt dat deze gang van zaken in strijd is met de Grondwet.
 
Na het kabinetsberaad van afgelopen woensdag werd bekend dat voor 2014 gerekend wordt met een begrotingstekort van 2,7 procent, een economische groei van 3 procent en een inflatie van 8,3 procent.

Bron: Kyiv Post

Geen opmerkingen: