vrijdag 27 januari 2012

Raad van Europa: Timosjenko vrij, anders sancties

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft een motie aangenomen waarin de Oekraiense regering wordt opgeroepen om oud-premier Joelia Timosjenko en enkele van haar kabinetsleden zo snel mogelijk op vrije voeten te stellen. Gebeurt dat niet, dan volgen er sancties. De motie werd ingediend door de rapporteurs van de monitorcommissie voor Oekraine van de Raad van Europa. Ook een aantal leden van de parlementaire vergadering behoorden tot de indieners.

In de motie wordt de Oekraiense regering ook geadviseerd om de kiesdrempel voor het parlement te verlagen, zodat meer partijen daarin zitting krijgen. In de nieuwe Kieswet is juist sprake van een verhoging van de kiesdrempel van 3 naar 5 procent. Ook blokvorming is verboden, maar in de motie wordt de regering opgeroepen om ook dit te herzien.

Bron: Kyiv Post

Geen opmerkingen: