woensdag 5 oktober 2016

Verhoging pensioenleeftijd komt weer ter tafel

Minister Oleksandr Daniljoek van Financiën sluit niet uit dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog stapsgewijs omhoog gaat. Eind dit jaar komt het kabinet met een voorstel om het pensioenstelsel op de schop te nemen. Dat is hard nodig, omdat de inkomsten op termijn te gering zijn om de pensioenen van te bekostigen. Bovendien zijn de pensioenen nu te laag om fatsoenlijk van te kunnen leven.

Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd kan één van de oplossingen zijn voor de problemen waarmee het staatspensioenfonds te kampen heeft. Het kabinet heeft met het IMF de afspraak gemaakt dat er voor het einde van het jaar een hervormingsplan voor het pensioenfonds op tafel ligt, maar daarbij is nog niet expliciet vastgelegd dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog moet. Die ligt nu rond de 60 jaar.

Minister Pavlo Rozenko van Sociale Zaken zei eerder al dat het lastig is om in het buitenland aan te kloppen voor financiële steun voor het pensioenfonds als de pensioengerechtigde leeftijd ver onder die van andere landen ligt waar die leeftijd juist is of wordt opgerekt.

Bron: Censor.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten