donderdag 12 april 2012

Parlement komt Raad van Europa iets tegemoet

Het Oekraïense parlement heeft woensdagavond ingestemd met een aantal maatregelen waarmee de regering tegemoet wil komen aan de kritiek vanuit de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Met name de kritiek op de trage manier waarop in Oekraïne de democratie wordt bevorderd door aanpassingen van de wetgeving, met name de Strafwet en de Kieswet.

De parlementsleden van de Moederlandpartij en Ons Oekraïne-PSD verlieten demonstratief de zaal nadat duidelijk werd dat er geen meerderheid te vinden was voor amendementen. Beide partijen stelden voor om de Strafwet - en dan in het bijzonder de wetsartikelen 364 en 365 - zodanig te wijzigen dat verkeerde beslissingen van ministers niet meer als machtsmisbruik c.q. een misdrijf worden aangemerkt.

 Daarmee zouden zowel oud-premier Joelia Timosjenko als oud-minister Joeri Loetsenko vrijuit gaan. Ook een amendement waarin de regering wordt opgedragen om Timosjenko buiten de gevangenis te verplegen haalde geen meerderheid.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa had begin dit jaar zware kritiek op de manier waarop met beide oud-bewindslieden wordt omgegaan. Zij zitten voor respectievelijk zeven en vier jaar in de gevangenis. Er wordt gedreigd met sancties.

Bron: ForUm

Geen opmerkingen: