dinsdag 14 januari 2020

Boerenverzet tegen landhervorming verhardt zich

Boeren die zich verenigd hebben in de Organisatie voor de Verdediging van het Moederland willen voor onbepaalde tijd demonstreren tegen de landhervorming, het vrijgeven van de verkoop van landbouwgrond. Sinds vanmorgen staan ze bij het parlementsgebouw. De boeren vinden dat het wetsvoorstel moet worden ingetrokken, omdat het indruist tegen de grondwet.

Ze zijn volgens Olha Chodakovska, één van de aanvoerders van het protest, niet tegen landhervorming, maar alleen als meer rekening wordt gehouden met de belangen van de kleine en middelgrote boerenbedrijven. Verder willen de boeren in gesprek gaan met president Volodimir Zelenski die volgens hen ''wel heeft geluisterd naar de lobbyisten van grote multionationals en grote Oekraïense bedrijven, maar niet naar de boeren''. Zelenski nam na zijn ambtsaanvaarding zelf het initiatief tot het omstreden wetsvoorstel.

Voorzitter Mikola Strizhak van de Federatie van Boeren en Landeigenaren zei vanmorgen op een persconferentie dat de Oekraïners in meerderheid tegen het plan is om de verkoop van landbouwgrond vrij te geven. Hij riep plattelandsbewoners op om zich te organiseren en vervolgens aan de autoriteiten duidelijk te maken dat ze het niet pikken. ''De regering heeft er zelf voor gezorgd dat er zoveel tegenstand is. Ze beloven wel van alles, maar doen vervolgens het tegenovergestelde. Ze dwingen ons boeren om in actie te komen, want eigenlijk komt het er op neer dat ze een nieuwe vorm van slavernij introduceren.

Voorzitter Hennadiej Novikov van de Agrarische Unie was bepaald niet milder. ''Als wij ons land aan grote buitenlandse concerns verkopen, dan maken zij straks de dienst uit in ons land. Het Oekraïense volk moet in verzet komen tegen de verkoop van 's lands rijkdom'', aldus Novikov.

Het verbod om landbouwgrond te verkopen geldt al sinds 2001 om te speculatie te voorkomen. Landbouwgrond was destijds zo weinig waard dat gevreesd werd dat die op grote schaal zou worden opgekocht. In de afgelopen jaren is het zogenoemde moratorium op de verkoop van landbouwgrond telkens met een jaar verlengd, ondanks pogingen van vorige kabinetten om met een breed gedragen wetsvoorstel te komen. Meer informatie over de landhervorming is hier te vinden.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: