zondag 17 september 2017

Peiling in zeven EU-landen: verdeeldheid over Oekraïne in EU, NAVO

Er is grote verdeeldheid in Europa over de vraag of Oekraïne al dan niet deel moet gaan uitmaken van de NAVO en de Europese Unie. Dat blijkt uit een gisteren op de Jalta-conferentie gespresenteerde opiniepeiling in zeven landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Polen en Nederland. Alles bij elkaar geteld is 58 procent voorstander van Oekraïne bij de NAVO en 48 procent voor Oekraïne bij de EU. Twaalf jaar geleden was 58 procent voorstander van Oekraïne als EU-lid.

In Litouwen en Polen is nu de meeste steun voor toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie met respectievelijk 68 en 67 procent voorstanders. In Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië is net iets minder dan de helft van de bevolking daar voor te porren, terwijl dat in Nederland nét iets meer dan een kwart is (27 procent).

De tegenstanders hebben uiteenlopende redenen om nee te zeggen. Eén op de drie meent dat de Europese Unie zelf een pas op de plaats moet maken en niet streven naar uitbreiding met meer lidstaten. Een bijna even groot deel van de ondervraagden meent dat de EU zich met de toetreding van Oekraïne zich meer economische problemen op de hals haalt dan waar het nu al mee te kampen heeft. Vier van de tien voorstanders vindt dat Oekraïne bij Europa hoort, terwijl één op de drie als belangrijkste argument noemt dat het de democratie in Oekraïne zal bevorderen.

Over een eventueel lidmaatschap van de NAVO wordt aanzienlijk positiever geoordeeld in Europa, ook in Frankrijk en Nederland waar 49 procent er achter staat. In de andere vijf landen is een meerderheid voor, met Litouwen en Polen voorop met respectievelijk 72 en 76 procent.

Het belangrijkste argument om voor een Oekraïens lidmaatschap van de NAVO te zijn is voor 40 procent van de inwoners van de zeven landen dat het land de Europese voorhoede vormt tegen het opdringende Rusland. Nog eens 8 procent vindt dat Oekraïne en de NAVO samen beter tegen Rusland zijn opgewassen.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: