dinsdag 19 september 2017

'Nog veel te doen tegen haat en discriminatie'

De Raad van Europa erkent dat Oekraïne vooruitgang boekt bij het bestrijden van haat en discriminatie, maar vindt ook dat er nog veel werk te verzetten valt. De commissie tegen racisme en haat van de Raad van Europa stelt in een rapport over de situatie in Oekraïne dat vooral de oorlog in het oosten van het land in de afgelopen drie jaar heeft geleid tot veel wrijvingen in de samenleving die vooral ten koste zijn gegaan van toch al kwetsbare groepen.

De commissie doet diverse aanbevelingen in haar rapport ten aanzien van het tegengaan van discriminatie van homoseksuelen en transgenders, maar ook van Roma, terwijl de leefomstandigheden van de binnenlandse vluchtelingen als gevolg van de oorlog en de Russische annexatie van de Krim verbetering verdienen. Meer wetgeving hiervoor is nodig, aldus secretaris-generaal Thornbjorn Jagland van de Raad van Europa bij de presentatie van het rapport.

De oorlog in de Donbas en de annexatie van de Krim heeft geleid tot veel anti-Russische retoriek, maar de commissie stelt vast dat dit nauwelijks tot discriminatie van of geweld tegen etnisch Russische groepen of personen heeft geleid. Jagland: ''De steun voor de binnenlandse vluchtelingen was aanvankelijk groot, maar die zakt nu langzaam maar zeker weg.''

In 2014 en 2015 nam het geweld tegen homoseksuelen en transgenders toe, terwijl de politie zich volgens de commissie nog altijd racistisch is ingesteld en weinig doet tegen geweld tegen homo's. Voorgesteld wordt onder meer om de Nationale Ombudsman (voor de mensenrechten) meer bevoegdheden te geven, dat er meer aandacht komt voor de integratie van Roma en dat er ook statistieken van worden bijgehouden. Ook moet gezorgd worden voor beter onderwijs voor zigeuners. Dat laatste geldt volgens de commissie ook voor de binnenlandse vluchtelingen die ook betere huisvesting en een baan moeten hebben.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: