woensdag 12 oktober 2016

Oekraïne nog altijd niet akkoord met verkiezingen

De werkgroep politiek van het vredesoverleg in Minsk is er niet in geslaagd om tot nadere afspraken te komen over het houden van lokale verkiezingen in de door de pro-Russische rebellen bezette gebieden. Volgens Irina Herasjtsjenko, die namens Oekraïne deel uitmaakt van de werkgroep humanitaire zaken, hebben de voorverkiezingen die de separatisten onlangs hielden in zowel Donetsk als Loehansk niet voldaan aan de eisen die de Oekraïense wetgeving stelt om van eerlijke verkiezingen te spreken.

De Franse president Hollande zei gisteren in de Raad van Europa dat er eerst verkiezingen nodig zijn en dat daarna de Oekraïense controle pas aan de orde komt over de 600 kilometer grens met Rusland die in handen is van de rebellen. Die opmerking heeft volgens Herasjtsjenko niet echt geholpen om binnen de werkgroep politiek tot een compromis te komen. ''Wij houden vast aan de omgekeerde volgorde. Eerst de veiligheid garanderen, dan pas verkiezingen.''

Voorop staat voor de Oekraïensee regering dat het veilig moet worden, inclusief het vertrek van buitenlandse - lees: Russische - troepen en zware wapens. Daarna moet de humanitaire situatie verbeteren, inclusief het vrijlaten van alle gevangenen, krijgt Oekraïne de volledige controle over de grens terug en houdt de OVSE daar toezicht op. Als aan al deze voorwaarden is voldaan wil Oekraïne instemmen met verkiezingen die moeten voldoen aan de Oekraïense wetgeving en met internationaal toezicht op een eerlijk verloop.

''Dat is ons standpunt. We willen dat er Europese waarnemers zijn bij de verkiezingen. Leden en medewerkers van het Europese Parlement, maar ook die van nationale parlementen kunnen momenteel om veiligheidsredenen niet naar de bezette gebieden reizen en dus kan van verkiezingen nog geen sprake zijn'', meent Herasjtsjenko.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen:

Een reactie posten