donderdag 13 oktober 2016

Forse kritiek parlementaire vergadering Raad van Europa op Rusland

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft gisteravond een motie aangenomen waarin wordt geconstateerd dat de huidige situatie in de bezette gebieden van Oost-Oekraïne zich niet leent voor het houden van lokale verkiezingen. Er is sprake van ''een klimaat van onveiligheid, intimidatie, straffeloosheid en gebrek aan vrijheid van meningsuiting en informatie, waardoor open en eerlijke verkiezingen niet mogelijk zijn''.

In de motie wordt Rusland opgeroepen ''om er voor te zorgen dat de fundamentele rechten van de inwoners van de 'Volksrepubliek Donetsk' en de 'Volksrepubliek Loehansk' worden nageleefd, dat in hun eerste levensbehoeften wordt voorzien en dat invloed wordt uitgeoefend op de zelfbenoemde autoriteiten''. Ook wordt Rusland gevraagd om het verbod op de Mejis, de adviesraad van de Krimtataren, ongedaan te maken.

In de tweede motie wordt Rusland opgeroepen om de annexatie van de Krim ongedaan te maken en de Russische soldaten weg te halen uit Oost-Oekraïne. Verder wordt in de motie de uitslag van de Russische parlementsverkiezingen op de Krim ''van nul en generlei waarde'' genoemd.

Opvallend was de afwezigheid van voorzitter Pedro Agramunt tijdens de stemming over de beide moties in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Hij is voorstander van de terugkeer van Rusland in de Raad van Europa, waartegen Oekraïne inmiddels heftig heeft geprotesteerd. Het stemrecht van Rusland werd opgeschort na de bezetting van de Krim.

Bron: Unian

Geen opmerkingen:

Een reactie posten