maandag 10 oktober 2016

EU geeft niet 'zo maar' nogeens 600 miljoen euro

Het verbod op de houtexport moet worden opgeheven en de regering moet er voor zorgen dat alle binnenlandse vluchtelingen van een uitkering worden voorzien. Dat zijn volgens de nieuwe EU-ambassadeur Hugues Mingarelli de voorwaarden voor het geven van 600 miljoen euro aan macro-economische steun.

Mingarelli wees er vanmiddag op zijn eerste persconferentie als ambassadeur op dat de Europese Unie van Oekraïne verwacht dat de hervormingen op het vlak van de economie, de rechtspraak en de sociale zekerheid onverminderd door gaan. Hij erkende dat de huidige regering in de afgelopen twee jaar aanzienlijke resultaten heeft geboekt, met name op economisch gebied. ''Ik ken weinig landen die in zo'n korte tijd in staat zijn geweest om het begrotingstekort van 11 naar 3 procent terug te brengen'', aldus Mingarelli.

Hij wees verder op het belang dat de Europese Unie hecht aan een open, eerlijke privatisering van de staatsbedrijven, dat het management van de staatsbedrijven wordt verbeterd, dat de corruptie uit de energiesector moet worden gebannen, de solvabiliteit van de Oekraïense banken wordt verbeterd en dat de 'rotte kiezen' worden verwijderd.

Bron: Interfax

Geen opmerkingen:

Een reactie posten