vrijdag 31 oktober 2014

Blok-Porosjenko: geen partijpolitiek binnen kabinet

Het Blok-Porosjenko vindt dat het nieuwe kabinet niet gebaseerd moet zijn op de machtsverhoudingen in het parlement. Dat wil zeggen: dat het aantal ministers per partij niet af moet hangen van het aantal parlementszetels, zeker niet waar het de onderministers betreft. Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Dat heeft directeur Vitali Kovaltsjoek van het partijbureau van het PPB vanmidag zegezegd.

"We moeten steven naar consensus, niet naar concurrentie. Het nieuwe kabinet moet een team zijn, geen verzameling individuen die het belang van hun partij verdedigen'', aldus Kovaltsjoek. Hij vindt dat ook individuele parlementsleden, gekozen door hun district, zich bij de coalitie moeten kunnen aansluiten. Dat zou dus ook kunnen inhouden dat zij in aanmerking komen voor een (onder)ministerspost.

Partijleider Joeri Loetsenko van het Blok-Porosjenko bevestigt deze aanname. Hij vindt partijpolitiek binnen het kabinet uit den boze. ''Maar in het parlement is dat anders, daar hoort dat thuis.''

Bron: Interfax

Geen opmerkingen: