zondag 15 januari 2017

Migrantenstroom waarover niemand in EU spreekt

Er is momenteel een massa-immigratie bezig in de EU die grotendeels onder de radar blijft. Ongeveer twee miljoen Oekraïners zijn al naar de EU gekomen. En de cijfers blijven sterk stijgen. Het zijn vooral voormalige Oostbloklanden die ze doelbewust opvangen om geen moslims meer te moeten toelaten. Maar velen trekken ook naar West-Europa.

Het aantal Oekraïense migranten is vergelijkbaar met de toestroom uit moslimlanden. Alleen wordt het amper in de openbaarheid gebracht en stoort bijna niemand zich eraan. In 2012 ging het om 150.000 Oekraïners, in 2013 waren het er 240.000, in 2014 300.000 en vorig jaar 500.000. Zo bericht de gerenommeerde Duitse krant Die Welt.

De meesten zijn geen vluchtelingen. Slechts 14.000 personen dienden een asielaanvraag in. Vaak ook omdat ze beseffen dat ze weinig kans maken op een positieve uitkomst. Als arbeidskracht zijn ze wel welkom in de oostelijke EU-lidstaten.

De zogenoemde Visegrad-landen - Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië - juichen deze massa-immigratie toe. Ze zien daarin de redding van het christelijke Avondland. De vergrijzing en het tekort aan arbeidskrachten willen ze niet oplossen door vluchtelingen uit moslimlanden op te vangen maar wel met migranten uit christelijke buurlanden. De voormalige Oostbloklanden staan niet open voor moslims omdat ze problemen vrezen bij hun integratie.

Tsjechië heeft een aanwervingsprogramma op poten gezet dat doelgericht Oekraïners aantrekt. Zo zijn er al 100.000 naar het land gekomen. Ook Hongarije heeft discreet wetten aangepast om het Oekraïners makkelijker te maken om in het land aan de slag te gaan. In Polen alleen al leven en werken volgens de regering minstens een miljoen Oekraïners. Velen zijn echter van daar naar andere EU-lidstaten getrokken. Eind 2014 waren er 230.000 Oekraïners in Italië aangemeld, ongeveer 130.000 in Duitsland, 100.000 in Spanje, zo'n 40.000 in Portugal en naar schatting 30.000 in het Verenigd Koninkrijk.

Het is voor Oekraïners moeilijk om zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. Daarom zou er sprake zijn van een grote illegale toestroom. Vorige week nog werd een smokkelnetwerk opgerold dat 6.000 Oekraïners met valse Poolse identiteitsbewijzen het land had binnengesmokkeld. Volgens de nieuwste statistieken stijgt het aantal Oekraïense migranten in de EU exponentieel. Vorig jaar kwamen er 500.000 naar de EU. Maar om hoeveel migranten gaat het werkelijk?

Volgens Die Welt is een schatting van 2 miljoen niet overdreven. In de grond vindt er een Europese volksverhuizing plaats. Jonge mensen uit Polen en Hongarije trekken naar het Westen en Noorden terwijl mensen uit Oekraïne naar de Visegrad-landen gaan om de gaten op de arbeidsmarkt op te vullen.

Bron: HLN.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten