woensdag 26 oktober 2011

Meeste Oekrainers willen graag geld opzij leggen

De meeste Oekrainers vindt het belangrijk om geld achter de hand te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van IMAS Internatioanaal, waarbij 68 procent van de ondervraagden aangaf het noodzakelijk te vinden en 24 procent vindt sparen in meer of mindere mate belangrijk. Toch wordt niet veel geld opzij gezet voor grote aankopen of voor tegenvallers, want 67 procent spaart maandelijks minder dan 50 euro (550 grivna). Gemiddeld sparen de Oekrainers 41,30 euro (460 grivna). Dat is 4,31 euro (48 grivna) minder dan bij voorgaande onderzoeken. 6 procent van de ondervraagden blijkt elke maand 98,76 euro (1.100 grivna) of meer te sparen.

Eén op de drie Oekrainers (33 procent) is ontevreden over het spaarbedrag. Daarom willen ze in de komende jaren toch meer geld opzij leggen. Voor 45 procent geldt dat er ook in de eerstvolgende jaren niet of nauwelijks meer gespaard kan worden dan nu het geval is. Het spaargeld is in bijna de helft van alle gevallen (45 procent) bedoeld voor aanschaf of reparatie van spullen. Een kwart gaat naar vakanties (27 procent), terwijl bij 28 procent de besteding van het spaargeld nog open ligt. Slechts één op de vijf Oekrainers (19 procent) legt geld opzij voor later, voor het pensioen. Een percentage dat overeen komt met elders in Europa.

De helft van alle ondervraagden bewaart het spaargeld 'in de oude sok'. Wel wordt steeds vaker geld naar de bank gebracht, al dan niet op een spaarrekening.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: