dinsdag 31 mei 2011

Parlement accepteert verhoging pensioenleeftijd

Het parlement heeft dinsdag alsnog ingestemd met het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen van 55 naar 60 jaar. Die verhoging wordt stapsgewijs ingevoerd in de komende tien jaar. Eerder gaf president Viktor Janoekovitsj opdracht aan premier Mikola Azarov om het wetsvoorstel pas ter goedkeuring aan het parlement mocht worden voorgelegd als de bevolking goed was voorgelicht over de ophanden zijnde wijzigingen. Zodoende lag het wetsvoorstel een half jaar 'op de plank'.

De hervorming van het pensioenstel hoort bij het pakket maatregelen dat het Internationaal Monetair Fonds aan Oekraïne heeft opgelegd, in ruil voor financiële steun om de economische crisis te boven te komen.

Bron: Ukrinform

Geen opmerkingen: